ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 324 : [O] ECC Kokusai College Of Foreign Languages

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 16 มิ.ย. 59

ECC Kokusai College Of Foreign Languages

ที่ตั้ง 1-5-11 Nakazakinishi, Kitta-ku, Osaka 530-0015

Tel. 06-6372-1444 Fax. 06-6372-1544

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1987 (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)

ระดับชั้นเรียน 7 ระดับ

ห้องเรียน 16 ห้อง

ชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ลักษณะเด่น

* ทางสถาบันให้การเรียนการสอยที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนอย่างแท้จริงมีอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ การเรียนการสอนอัดแน่น

สิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง + อาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ + หลักสูตรที่จัดทำขึ้นด้วยความละเอียดลออ + เพื่อนร่วมชั้นที่มีความกระตือรือร้นในการเรียน + ความพยายามของคุณ = ผลลัพธ์สูงสุด นี่คือสูตรของโรงเรียนเรา

* นักเรียนของโรงเรียนล้วนเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สูง ทุก ๆ ปีอัตราการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 97 % นักเรียนจะไม่ขาดเรียน มาสายหรือขอกลับก่อน ยกเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่นเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด และตั้งใจเรียนหนังสือด้วยความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

* ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2012 เป็นต้นไป ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นจะย้ายไปอยู่ที่อาคาร 2 ของสถาบันภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภายในอาคารตกแต่งใหม่ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมเอิ้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนเป็นอย่างมาก

* คณาจารย์ของโรงเรียนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด จึงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความสามารถและความรู้ทางวิชาชีพ ดำเนินการสอนที่มีมาตรฐานสูงตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นอย่างละเอียด ประกอบกับมีการสอบย่อยและการบ้านทุกวัน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

            1. ทุก ๆ ปี นักเรียนของ ECC สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และการสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นของ EJU และในการสอบครั้งล่าสุดในปี 2011 ที่ผ่านมา มีนักเรียนของ ECC สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน N1 ทั้งหมด 72 คน (ได้คะแนนเต็มด้านการฟัง 3 คน และได้คะแนนเต็มด้านการอ่าน 4 คน) และมีนักเรียนสอบผ่าน N2 ทั้งหมด 74 คน

            ส่วนการสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นจอง EJU มีนักเรียนของโรงเรียน ECC สอบได้คะแนนเต็ม ด้วยการอ่าน 9 คน การเขียน 3 คน และการฟัง 1 คน

            2. ทุก ๆ ปี จะมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจำนวนมากสามารถเข้าศึกษาต่อระดับสูงทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอัตราการสอบเข้ายาก ผลสอบการเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อปี 2011 มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้ จำนวน 41 คน มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอัตราการสอบเข้ายาก จำนวน 65 คน และมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ จำนวน 62 คน

            3. โรงเรียนของเรา เป็นแหล่งรวบรวมนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนสูง และเป็นโรงเรียนที่มีการสอบอันเข็มงวดทุกวันเพื่อให้นักเรียนมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

            ECC Kakusai College of Foreign Languages มีคอร์สให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษทั่วไป สายการบิน โรงแรม ท่องเที่ยว ล่าม แปล เป็นต้น

            อาจารย์ของสถาบันเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความตั้งใจในการสอน นักเรียนที่เรียนที่ ECC ก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีการใช้อุปกรณ์อย่างเช่น CD, DVD เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยนักเรียนสามารถใช้ทั้งอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ได้ฟรี

            โรงเรียนตั้งอยู่กลางเมืองใหญ่ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง ทั้งยังใกล้แหล่ง ช้อปปิ้ง โรงพยาบาล มีความสะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาล และศูนย์แสดงวัฒนธรรมในละแวกใกล้เคียงด้วย

            เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนของสถาบันจำนวนมากจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยวิชาชีพ ซึ่งมีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อได้สูงถึง 100% ทางสถาบันมี

            การแนะนำนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัย 14 แห่ง นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัครหรือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีสาขาวิชาอื่น ๆ ให้เลือกเรียนอีก ได้แก่ ECC College of Computer & Multimedia และ ECC College of Beauty & Style ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือ และมีระบบส่วนลดค่าเล่าเรียน 20 – 40% ให้แก่นักเรียนอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

            สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูง ผู้ที่จะเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน และผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ 1 เพื่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 3 เดือน (46 วัน)

            ผู้ที่มีพื้นฐานชั้นกลางเข้าเรียนได้ทุกเวลา ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีเพียงเล็กน้อย เจ้าเข้าเรียนในภาคเรียนเดือนเมษายน หรือตุลาคม ถ้าต้องการเรียนมากกว่า 46 วัน กรุณาติดต่อสอบถาม

เวลาเรียน :: รอบเช้า 09.00 – 13.10 น. หรือรอบบ่าย 13.40 – 17.50 น.

ทุนการศึกษา :: มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จาก Jasso ทุนละ 48,000 เยนต่อเดือน และจาก ECC ทุนละ10,000 เยนต่อเดือน

สิ่งอำนวยความสะดวก :: โซนคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งเล่น ห้องสมุด (มุมสำหรับเรียนด้วยตนเอง) ห้องพยาบาล ห้องแนะแนวการศึกษา

กิจกรรม :: ทัศนศึกษานอกสถานที่ การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชมภาพยนตร์ กิจกรรมเทศการทานาบาตะ และกิจกรรมในแต่ละเดือน ทั้งยังมีกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

สภาพแวดล้อม :: อาคารเรียนใหม่ สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีมาตรฐานสูง และยังมีสถาบันในเครือ ECC อยู่ใกล้ ๆ เช่น ECC College of Computer & Multimedia, ECC College of Beauty & Style เป็นต้น นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้กับนักเรียนทั้ง 3 อาคารเรียน

หอพัก :: ทางโรงเรียนสามารถจองหอพักนักเรียนหรืออพาร์ทเมนท์ให้ได้

            Tanjinbashi Plaza

            ค่าแรกเข้า 100,000 เย ค่าเช่า 38,000 เยนต่อเดือน และค่าอื่น ๆ 21,410 เยน ห่างจากโรงเรียนเพียง 7 นาที โดยจักรยาน หรือ เดิน 20 นาที

            Showa Grand Height Omiya           

            ค่าแรกเข้า 30,000 เยน ค่าเช่า 20,000 – 22,000 เยนต่อเดือน และค่าอื่น ๆ 40,000 เยน ห่างจากโรงเรียน 25 นาที โดยรถจักรยาน หรือนั่งรถไฟและเดิน 16 นาที

ที่ตั้งของโรงเรียน :: ตั้งอยู่ในย่านอุเมดะใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ลำดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ช้อปปิ้ง และการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาล และศูนย์แสดงวัฒนธรรมในละแวกใกล้เคียงด้วย

สถานีที่อยู่ใกล้ :: ใช้เวลาเดินเพียง 8 นาที จากสถานี JR Osaka หรือ Hanshin Umeda หรือ Hankyu Umada หรือรถไฟใต้ดินสาย Tanimachi ลงสถานี Nakazakicho และเดินอีกเพียง 1 นาที

 

ค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

ภาคเรียน

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

รวม

 

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

2 ปี

เม.ย. / ต.ค.

 

20,000

 

50,000

1,250,000

1,320,000

1 ปี 6 เดือน

เม.ย. / ต.ค.

950,000

1,020,000

1 ปี

เม.ย. / ต.ค.

650,000

720,000

ภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

3 เดือน (46 วัน)

เม.ย. / ต.ค.

-

25,000

184,000

209,000

หมายเหตุ ::     *ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน

                        *สามารถแบ่งจ่ายได้ครั้งละครึ่งปี โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบตอนสมัครเรียน

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น