ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 321 : [O] Kyoto Institute of Culture and Language

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 8 มิ.ย. 59

 Kyoto Institute of Culture and Language

ที่ตั้ง 24 Kamihate-cho, Kitashikawa, Sakyo-ku Kyoto 606-8252

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1969

ระดับชั้นเรียน 7 ระดับ

ห้องเรียน 19 ห้อง

ชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ลักษณะเด่น

* ตั้งอยู่ที่เกียวโตเมืองหวงเก่าที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกมด้วยเช่นกัน

* เป็นโรงเรียนโนเครือเดียวกับ Kyoto University of Art and Design และ Kyoto Creative Design College นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับได้ และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยในชีวิตประจำวันสูง

* มีหลักสูตรสำหรับเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับสูงโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่น แต่มีสอนวิชาอื่น ๆ เช่นคณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความรู้พื้นฐานทางศิลปะ เป็นต้น

* มีชั่วโทงเรียนวัฒนธรรมและสงคมญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาจากหลายชาติหลายประเทศได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลายและสามารถเลือกได้ตามความสนใจ

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

            Kyoto institute of Culture and Language (KICL) เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือ Uryuyama Group ซึ่งรวมไปถึงKyoto University of Art and Design และ Creative Design College หลักสูตรการเรียนการสอนควบคุมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และยังมีเจ้าหน้าที่พิเศษที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

            นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน และยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด มุมพักผ่อน และคอฟฟี่ช็อปได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นผ่านทางห้องฉายภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัย แกลเลอรี่ และพิพิธภัณฑ์ นักเรียนจะสนุกสนานไปกับประสบการณ์ที่ได้รับ และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ถูกเตรียมไว้อย่างพร้อมสรรพตั้งแต่หลักสูตรไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

            Kyoto Institute of Culture and Language เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติ เมื่อ 43 ปีก่อน ในนาม Kyoto English Center ในปี 1969 หลักจากได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น จึงจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้น เป็นเวลาหลายปีที่นักเรียนกว่า 70 ประเทศ ได้เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น และตั้งแต่ก่อตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพิเศษร่วมกับมหาวิทยาลัย Colgate (นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา) ในปี 1972 ทางโรงเรียนได้รองรับนักเรียนหลากหลายกลุ่มทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (Regular Course)

            เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ชั้นต้น – ชั้นสูง เนื้อหาถูกจัดมาสำหรับการเรียน 1 ปีครึ่ง – 2 ปี แต่สามารถเรียนในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปีได้

เวลาเรียน :: ช่วงเช้า 09.00 – 12.30 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 15.10 น.

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดภาคฤดูร้อน (Summer Intensive Course)

            หลักสูตร 4 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเช่น การสนทนา โดยชั้นเรียนจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม

ชั้นต้น ::

            ฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อให้สามารถสื่อสาร และใช้ประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ชั้นกลาง ::

            ฝึกฝนให้สามารถเลือกใช้คำศัพท์ และสื่อสารได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการอ่านจับใจความ

ชั้นสูง ::

            ฝึกการสนทนาที่สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง เสริมด้วยการฝึกพูดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ

เวลาเรียน :: 09.00 – 12.30 น.

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในสาขาศิลปะและการออกแบบ (Preparatory Class for Continuing Education in the Field of art and Design)

            เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดเพื่อนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่สนใจเรียนต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในสาขาศิลปะหรือการออกแบบ ด้วยความสนับสนุนจาก Kyoto University of Art and Design นักเรียนสามารถเรียนการสเก็ตช์ภาพ องค์ประกอบของสี องค์ประกอบของ 3 มิติ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพื่อการศึกษาต่อในด้านศิลปะหรือการออกแบบ นักเรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบก็สามารถเรียนได้ ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเป็นอย่างน้อย ใช้ระยะเวลาเรียน 7 เดือน (พฤษภาคม – พฤศจิกายน) สัปดาห์ละ 3 วัน

เวลาเรียน :: วันพุธ วันศุกร์ 13.30 – 16.30 น. และเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

วิชาพื้นฐานอื่น ๆ :: สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ในช่วงบ่าย เช่น ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกียวโต ภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอบ BJT EJU เป็นต้น

ทุนการศึกษา :: มอบทุนการศึกษา 100,000 เยน จำนวน 3 ทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจิตพิสัยและความประพฤติดี โดยพิจารณาจากระยะเวลาเรียน 6 เดือน และทุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นอีกจำนวน 4 ทุน

สิ่งอำนวยความสะดวก :: ห้องสมุด มุมพักผ่อน คอฟฟี่ช็อป โรงอาหาร ห้องพยาบาล โรงยิม พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร แกลเลอรี่ ร้านขายเครื่องเขียน

กิจกรรมพิเศษ :: ทัศนศึกษานอกสถานที่ การท่องเที่ยว ประกวดสุนทรพจน์ เยี่ยมชมโรงเรียนประถมและมัธยมต้น บริษัทและโรงงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหไนกับนักเรียนญี่ปุ่น แคมป์ภาคฤดูร้อน ฯลฯ

หอพัก ::

            Robins Kishina

            ห้องคู่ (2 ห้องนอน) ค่าแรกเข้า 59,000 เยน ค่าเช่า 37,000 เยน เดิน 5 นาที ค่าไฟและแก็สจ่ายตามจริง

            Matsuya

            ห้องเดี่ยว ค่าแรกเข้า 112,000 เยน ค่าเช่า 48,000 เยน ใช้เวลาโดยรถบัส 5 นาที หรือขี่จักรยาน 15 นาที ค่าไฟและแก็สจ่ายตามจริง

            Rakuhokukan

            ห้องเดี่ยว ค่าแรกเข้า 112,000 เยน ค่าเช่า 47,000 เยน เดิน 10 นาที ค่าไฟและแก็สจ่ายตามจริง

            Axis

            ห้องเดี่ยว ค่าแรกเข้า 112,000 เยน ค่าเช่า 48,000 เยน เดิน 5 นาที ค่าไฟ แก็สและค่าน้ำ จ่ายตามจริง

            Mingle

            ห้องคู่ (2 ห้องนอน) ค่าแรกเข้า 77,000 เยน ค่าเช่า 35,000 เยน ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที โดยรถบัสหรือจักรยาน ค่าไฟแบะแก็สจ่ายตามจริง **ทุกหอมีค่าประกัน 3,000 เยน (ต่อ 6 เดือน)

            หอพักชายและหญิง ภายในห้องมีห้องครัว สุขา และห้องอาบน้ำ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ส่วนกลางมีเครื่องซักผ้าและตู้อบผ้าแบบหยอดเหรียญ

ที่ตั้ง :: ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียงโต ศูนย์กลางของศิลปะ วัฒนธรรมดั้งเดิมอันทรงคุณค่า และพัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนมาจนถึงยุคปัจจุบันอันทันสมัย ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงเหมาะสำหรับการศึกษาและเรียนรู้ “ญี่ปุ่น” อย่างแท้จริง

สถานีที่อยู่ใกล้ :: สถานี Kyoto (JR Kintetsu), Sanjo (สาย Keihan), Kawaramachi (สาย Haukyu) ต่อจากนั้นขึ้นรถบัส สาย 3, 5, 55, 65, 204 จากป้าย Iwakura ลงที่ป้าย Kamihate-cho Kyoto Zokeigedai –mae

 

ค่าเล่าเรียน (หน่อยเป็นเงินเยน)

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

ภาคเรียน

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

อื่น ๆ

รวม

 

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

2 ปี

เม.ย. / ต.ค.

20,000

50,000

1,120,000

234,000

1,424,000

1 ปี 6 เดือน

เม.ย. / ต.ค.

840,000

175,000

1,085,000

1 ปี

เม.ย. / ต.ค.

570,000

117,000

757,000

6 เดือน

เม.ย. / ต.ค.

285,000

58,500

412,500

ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

4 สัปดาห์

กรกฎาคม

-

10,000

75,000

-

85,000

เพื่อศึกษาต่อสาขาศิลปะและการออกแบบ

7 เดือน

(พ.ค. – พ.ย.)

-

-

90,000

ค่าอุปกรณ์จ่ายตามจริง

90,000

หมายเหตุ :: *ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมหนังสือเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมเสริมพิเศษและประกันสุขภาพ


นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น