Sakura Hana House ภาษาญี่ปุ่น น่ารู้ ง่าย ๆ

ตอนที่ 303 : [O] College of Business and Communication

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 43
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    15 ม.ค. 59

College of Business and Communication

ที่ตั้ง 22 – 9 Ekimae-hoicho, Kawasaki-ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa 210-0007

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1987

ระดับชั้นเรียน 8 ระดับ

ห้องเรียน 37 ห้อง

ชั่วโมงเรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวมชั่วโมงเรียนคันจิ 1 ชั่วโมง)

 

ลักษณะเด่น

* สิทธิพิเศษได้ลดราคาค่ารถไฟและรถบัส  และมีอากาศที่จะได้รับทุนการศึกษาสูง

* สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชะชั้นสูงแผนกอื่น ๆ ของสถาบัน

* มีวิชาเลือกให้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

* เปิดคอร์สติวเข้มสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกต่อในระดับสูงและนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

* เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน

* อาคารเรียนเปิดใหม่ในเดือนกันยายน 2010

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

            CBC ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอคาวาซิก่อตั้งเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษประชาชนชาวคาวาซากิ และเมื่อปี ค.ศ. 1987 เป็นวิทยาลัยวิชาชีพแห่งปรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาตากต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุ่น หรือได้งานตามที่ต้องการปละประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

            ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรสอนพิเศษ ให้กับผู้ที่สนใจในด้านต่าง ๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การโรงแรม หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครู

            ชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 8 ระดับ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง และสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ เช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวิดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วยังสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบัน ซึ่งจะเรียนกับนักศึกษาญี่ปุ่น ทางสถาบันยังมีระบบโควต้าเข้าศึกษาต่อและระบบการลดต่ำค่าเล่าเรียนอีกด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

            * Department of International Business หลักสูตร 1 ปี และ 2 ปี

            * Department of International Hotel and Bridal Service หลักสูตร 2 ปี

            * Department of International Technology and Business English หลักสูตร 1 ปี

            * Department of International Technology and English Combined License หลักสูตร 2 ปี

            * Department of Japanese Education หลักสูตร 1 ปี

            * Department of Business Japanese หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (Department of Japanese)

            สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นต้น เป็นการเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และปูพื้นฐาน และปูพื้นโครงสร้างของภาษา เช่น ไวยากรณ์และการสร้างประโยค สอนให้รู้จักนำประโยคต่าง ๆ มาฝึกเขียนบทเรียงความ เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาชั้นสูงต่อไปได้ ชั่วโมงเรียนประมาณ 900 ชั่วโมง

เวลาเรียน :: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.40 – 13.25 น. (3 วัน) 09.40 – 15.20 น. (2 วัน)

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Department of Advanced Studies in Japanese)

            สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูง สามารถศึกษาความรู้เฉพาะทางในหลาย ๆ สาขาวิชา ฝึกให้มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการก้าวออกไปสู่อนาคต รวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการเข้าทำงานหรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของญี่ปุ่น นักศึกษาในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ชั่วโทงเรียนประมาร 924 ชั่วโมง

เวลาเรียน :: จันทร์ – พุธ – ศุกร์ : 09.40 – 13.25 น. อังคาร – พฤหัส : 09.40 – 15.20 น.

หลักสูตรสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น :: หลักสูตร 3 เดือน เปิดเรียนในเดือน มกราคม  เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม หลักสูตร 1 เดือน เปิดเรียนในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ทุนการศึกษา :: ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ เดือนละ 48,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

            - ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนต่างชาติอำเภอคาวาซากิ เดือนละ 10,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในเขตคาวาซากิได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

            - ทุน CBC สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี อัตราการเข้าเรียนดี ตามที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 100,000 เยน

สิ่งอำนวยความสะดวก :: คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มุมพักผ่อนสวนดาดฟ้า ห้องสมุด ห้องอาหาร โต๊ะปิงปอง ห้องเรียนด้วยตนเอง หอประชุม เครื่องโปรเจคเตอร์

กิจกรรมพิเศษ :: งานแบกศาลเจ้าเทศกาลซันโน ประกวดสุนทรพจน์ แข่งขันโบว์ลิ่ง แข่งคารุจะ ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น คามาคุระ อาซาคุสะ โยโกฮาม่า วัดที่มีชื่อเสียง Kawasakidaishi ร่วมเทศกาลสำคัญ ๆ กับศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภอคาวาซากิ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น การแข่งขันกีฬา

หอพัก :: หอพักของโรงเรียนมีหลายแห่ง เป็นอพาร์ทเมนท์ของ Leopalace ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ เป็นห้องคู่มี ห้องน้ำห้องครัวภายในห้อง มีทั้งแบบที่เป็นหอพักแยกชาย – หญิง และหอรอม ค่ามัดจำ 20,000 เยน ค่าแรกเข้า 45,000 เยน ค่าประกับอัคคีภัย 5,000 เยน ค่าบำรุงหอพัก 30,000 เยน ค่าเช่า 53,000 – 54,000 เยน ต่อเดือน รวมค่าน้ำ ไฟ ค่าแก๊ส และอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง การเดินทาง ใช้เวลา 15 – 20 นาทีโดยการเดิน รถจักรยาน รถบั หรือรถไฟ

            หอใหม่ของโรงเรียน City View Maison (เป็นหอพักซึ่งตั้งอยู่บนอาคารเรียนใหม่) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ เป็นห้องคู่ มีห้องน้ำ ห้องครัวภายในห้อง เป็นหอพักรวม ค่ามักจำ 20,000 เยน ค่าแรกเข้า 45,000 เยนค่าประกันอัคคีภัย 5,000 เยน ค่าบำรุงหอพัก 30,000 เยน ค่าเช่า 57,000 – 62,000 เยนต่อเดือน ห้องเดี่ยว ค่าเช่า 110,000 เยนต่อเดือนรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง การเดินทางใช้เวลา 1 นาทีโดยการเดิน

ที่ตั้ง :: ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาซากิ ซึ่งอยู่ติดกับโตเกียวและโยโกฮาม่า เป็นเมืองใหญ่ที่สะดวกทั้งการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ห่างจากโตเกียวโดยรถไฟประมาณ 20 นาที

สถานีที่อยู่ใกล้ :: สถานีรถไฟ JR Kawasaki ทางประตูตะวันออก สถานี Keikyu Kawasaki

 

ค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

ภาคเรียน

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

อื่น ๆ

รวม

วิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง

 

1 ปี

เมษายน

และ

ตุลาคม

 

30,000

 

100,000

 

680,000

จ่ายตามจริง

(หนังสือเรียน)

 

810,000

 

ภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

 

3 เดือน

เมษายน

 

-

 

-

 

195,000

 

จ่ายตามจริง

(หนังสือเรียน)

195,000

มิถุนายน

ตุลาคม

มกราคม

1 เดือน

ม.ค./ เม.ย./ ก.ค./ ต.ค.

-

-

75,000

จ่ายตามจริง

(หนังสือเรียน)

75,000

หมายเหตุ :: *ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

437 ความคิดเห็น