"ทั้งที่พระเอกเป็นคนเดียวทีใจดีและทำทุกอย่างเพื่อเอริ แต่เอริกลับทำลายชีวิตในสังคมของพระเอกจนย่อยยับเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเอง
และจบบทของเธอก็ไม่ได้ทำอะไรให้คนอ่านรู้สึกอยากจะให้อภัยกับในสิ่งที่เธอทำกับพระเอกได้"