ข้อสอบอังกฤษ ม.ต้น พร้อมเฉลยจ้า^^

โดย Essencely

ข้อสอบม.ตันอังกฤษ

ยอดวิวรวม

97,702

ยอดวิวเดือนนี้

2

ยอดวิวรวม


97,702

ความคิดเห็น


27

คนติดตาม


17
จำนวนรีวิว : 1
เรื่องสั้น
อัปเดตล่าสุด :  21 ม.ค. 52 / 16:16 น.


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
ข้อที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 100 ข้อ
ข้อที่ 1 You want your friend to receive your urgent letter as soon as possible. You are not sure about the price so your ask the clerk at the post office, _________
1.How much does it cost to send it express?
2.Do I have to put a return address on the envelope?
3.Are your sure that my friend will receive it?
4.When can you take it to him?ชมแล้ว: 10956โหวต: 0% ตอบถูก: 83ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: BUYandnut ดูรายละเอียด
ข้อที่ 2 When a customer complains that the spoon is dirty, the waiter apologizes and says, _______
1.Please dont worry.
2.Dont mention it.
3.Ill bring you another one.
4.Why dont your use chopsticks instead?ชมแล้ว: 10910โหวต: 0% ตอบถูก: 100ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 3 You ask the owner of a news-stand for the latest issue of your favorite magazine. He says, ________
1.They have all disappeared.
2.They are all sold out.
3.Sorry, you cant help it.
4.I dont mind.ชมแล้ว: 10911โหวต: 0% ตอบถูก: 92ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 4 A secretary is on the phone and wants to know the callers name so she asks politely, _____, Please?
1.
2.Who are you
3.Who is saying that
4.Whos callingชมแล้ว: 10909โหวต: 0% ตอบถูก: 80ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 5 Your sister tells you the same joke for the third time. You say to your father, _____
1.Too good to be true.
2.Threes crowd.
3.Here we go again.
4.One day at a time.ชมแล้ว: 10898โหวต: 0% ตอบถูก: 53ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: legendfaith ดูรายละเอียด
ข้อที่ 6 When your neighbor asks you to move a heavy table, you say, ______ You can count on me.
1.Dont bother.
2.Dont care.
3.No problem.
4.No way.ชมแล้ว: 10915โหวต: 0% ตอบถูก: 100ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: legendfaith ดูรายละเอียด
ข้อที่ 7 Jim knows Jan is upset because he has used her computer without her permission. Jim says, Im sorry. I ________
1.thought you wouldnt know.
2.should not let you know.
3.didnt think you were mean.
4.should have asked you.ชมแล้ว: 10876โหวต: 0% ตอบถูก: 80ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 8 A receptionist at a dental clinic is trying to arrange an appointment for a patient. She asks, _______
1.What would be comfortable for you?
2.Have we ever met before?
3.Can you appoint Dr.Smith?
4.Will next Tuesday morning be all right?ชมแล้ว: 10869โหวต: 0% ตอบถูก: 64ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 9 You want to borrow money from the bank. You say, I want to ____
1.take out a loan.
2.withdraw some money.
3.open an account.
4.cash a cheque.ชมแล้ว: 10887โหวต: 0% ตอบถูก: 60ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 10 Someone asks you personal question that you dont want to answer so you say politely, _____
1.You have some nerve.
2.Its none of your business.
3.Id rather not say.
4.Dont be so rude.


ข้อที่ 11 - 20 จากทั้งหมด 100 ข้อ
ข้อที่ 11 You want to know the date your friend is leaving. You ask, ________
1.Where will you go?
2.When are you off?
3.When will you come back?
4.How many days will you be away?ชมแล้ว: 2602โหวต: 0% ตอบถูก: 63ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 12 You want your friend who is going abroad to telephone you. You say, ________
1.Dont forget to email me.
2.Give me a ring as soon as you can.
3.Drop me a line once in a while.
4.Please drop by if you have time.ชมแล้ว: 2587โหวต: 0% ตอบถูก: 25ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 13 Rose is going to board the ship Star of Siam. Her friend says, ________
1.Have a good flight.
2.Enjoy your cruise.
3.Have a nice ride.
4.Happy landing.ชมแล้ว: 2580โหวต: 0% ตอบถูก: 100ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 14 You are surprised when your friend says it is already 10 oclock. You ask, ________
1.Do you have the time?
2.Did I ask you for more time?
3.Could you tell me what time it is?
4.Are you sure thats the right time?ชมแล้ว: 2589โหวต: 0% ตอบถูก: 88ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 15 You knock your friends sunglasses off the desk and one lens breaks. You say, _____
1.So sorry. I didnt mean to be so careless.
2.Too bad. I didnt try to break it.
3.Please forget it. I hope you dont mind.
4.Never mind. You can get a new one.ชมแล้ว: 2569โหวต: 0% ตอบถูก: 100ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
Situation : Jane meets a friend she hasnt seen for 5 years at Chatuchak Market on Saturday.
Jane : Karen is that you?
Karen : Jane! How great to run into you like this.    16   ?
Jane : Fine, but really busy. I    17    you. You look terrific! Have you lost weight since
   18    .
Karen : Yes, I was feeling tired all the time so I started an exercise program.    19    did I
begin to feel more energetic but I also started to lose weight. Ive lost 10 kilos in the past
year.
Jane : I wish I could lose some weight.    20    I have no time to exercise.
Karen :    21   . Get up an hour earlier and exercise before you go to work.
Jane : Where do you go to exercise?
Karen : Ive been doing aerobics at the park near my house three mornings a week.
Jane : I cant exercise before work.    22    to shower and get ready.
Karen : Then exercise after work.
Jane : But all the places that offer aerobics are either too expensive or too crowded.
Karen :    23    . If you really want to lose weight, just turn on your TV to the sports channel
and do your aerobics at home in front of the TV.
Jane : I dont have cable TV.
Karen : Youre too much!    24    .
Jane : Just seeing you has been an inspiration. Im going to start walking more. And taking the
stairs instead of the elevator.
Karen :    25    . It was very nice seeing you again. Goodbye.
Jane : Bye Karen, and thanks for the good advice.
ข้อที่ 16
1.How have you been
2.How do you do
3.What have you done
4.What are you doingชมแล้ว: 2581โหวต: 0% ตอบถูก: 56ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 17
1.didnt want to forget
2.wouldnt remember
3.tried to think of
4.almost didnt recognizeชมแล้ว: 2557โหวต: 0% ตอบถูก: 56ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 18
1.I didnt see you
2.you were fat
3.I saw you last
4.the time beforeชมแล้ว: 2579โหวต: 0% ตอบถูก: 78ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 19
1.Thats when
2.Not only
3.Then
4.Soชมแล้ว: 2569โหวต: 0% ตอบถูก: 33ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 20
1.At some point,
2.Thats why
3.In other words,
4.The problem is


ข้อที่ 21 - 30 จากทั้งหมด 100 ข้อ
Situation : Jane meets a friend she hasnt seen for 5 years at Chatuchak Market on Saturday.
Jane : Karen is that you?
Karen : Jane! How great to run into you like this.    16   ?
Jane : Fine, but really busy. I    17    you. You look terrific! Have you lost weight since
   18    .
Karen : Yes, I was feeling tired all the time so I started an exercise program.    19    did I
begin to feel more energetic but I also started to lose weight. Ive lost 10 kilos in the past
year.
Jane : I wish I could lose some weight.    20    I have no time to exercise.
Karen :    21   . Get up an hour earlier and exercise before you go to work.
Jane : Where do you go to exercise?
Karen : Ive been doing aerobics at the park near my house three mornings a week.
Jane : I cant exercise before work.  #160; 22    to shower and get ready.
Karen : Then exercise after work.
Jane : But all the places that offer aerobics are either too expensive or too crowded.
Karen :    23    . If you really want to lose weight, just turn on your TV to the sports channel
and do your aerobics at home in front of the TV.
Jane : I dont have cable TV.
Karen : Youre too much!    24    .
Jane : Just seeing you has been an inspiration. Im going to start walking more. And taking the
stairs instead of the elevator.
Karen :    25    . It was very nice seeing you again. Goodbye.
Jane : Bye Karen, and thanks for the good advice.
ข้อที่ 21
1.You have to make the time
2.Lets spend more time
3.Make a difference
4.Dont spend so muchชมแล้ว: 2143โหวต: 0% ตอบถูก: 83ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 22
1.I want to spend one more hour
2.It would take me another hour
3.It needs much more time
4.I have to use overtimeชมแล้ว: 2147โหวต: 0% ตอบถูก: 50ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 23
1.Excuse yourself
2.Dont apologize
3.Stop making excuses
4.Apology acceptedชมแล้ว: 2159โหวต: 0% ตอบถูก: 43ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 24 2.
1.I give up
I couldnt agree more
3.Wait a minute
4.Take it easyชมแล้ว: 2158โหวต: 0% ตอบถูก: 50ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
ข้อที่ 25
1.Thats a good start
2.Have a good trip
3.You never listen to me
4.Dont take any chancesชมแล้ว: 2143โหวต: 0% ตอบถูก: 100ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: GeySer ดูรายละเอียด
         Personal success is the middle ground, the place    26   you get what you want and continue 
to want what you have. Personal success is not measured by who you are,    27   you possess, or
what you have accomplished.    28    personal success is measured by how good you feel {{num:    29   
who you are, what you have done, and what you have. Personal success is within our grasp, but
we must clearly know {{num:30)____and set out intention to have it.
         Personal success   31   , is not just about feeling good or happy with your life. It also
involves    32   that you can get what you want. Personal success requires {{num:33)___ how to create
the life you want. For some, finding personal success is learning how to get more ; for    34   its
understanding how to be happier; and for many, it is learning both of these important skills.
         The good news is that you can learn how to achieve personal success, and you are probably
much closer to it that you could    35    imagine. For most people, it id just a matter of making
a few but significant changes in the way they think, feel, or act to create the fulfilling life they want.
ข้อที่ 26
1.that when
2.as what
3.if so
4.from whichชมแล้ว: 2142โหวต: 0% ตอบถูก: 17ผู้ประลองฝีมือล่าสุด: napasatan ดูรายละเอียด
ข้อที่ 27
1.

เนื้อเรื่อง อัปเดต 21 ม.ค. 52 / 16:16


๦้อที่ 31 - 40 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
         Personal success is the middle ground, the place    26   you get what you want and continue 
to want what you have. Personal success is not measured by who you are,    27   you possess, or
what you have accomplished.    28    personal success is measured by how good you feel {{num:    29   
who you are, what you have done, and what you have. Personal success is within our grasp, but
we must clearly know {{num:30)____and set out intention to have it.
         Personal success   31   , is not just about feeling good or happy with your life. It also
involves    32   that you can get what you want. Personal success requires {{num:33)___ how to create
the life you want. For some, finding personal success is learning how to get more ; for    34   it’s
understanding how to be happier; and for many, it is learning both of these important skills.
         The good news is that you can learn how to achieve personal success, and you are probably
much closer to it that you could    35    imagine. For most people, it id just a matter of making
a few but significant changes in the way they think, feel, or act to create the fulfilling life they want.
๦้อที่ 31
1.whatever
2.especially
3.however
4.anyway๮ม​แล้ว: 1213​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 32
1.getting confidence
2.feeling confident
3.being confidential
4.having confided๮ม​แล้ว: 1214​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 33
1.that one clearly understood
2.to understand clearly about
3.a clear understanding of
4.clear to understand๮ม​แล้ว: 1208​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 34
1.none
2.another
3.any
4.others๮ม​แล้ว: 1202​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 35
1.sometimes
2.ever
3.still
4.once๮ม​แล้ว: 1214​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 67ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 36 __________ , the playing field was flooded and the football match had to be cancelled.
1.However hard it rained
2.Since the game was held
3.As a result of the heavy rain
4.Because the result of the game was known๮ม​แล้ว: 1219​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 67ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 37 Japan and Switzerland are both countries with comparatively few natural resources. _______ , Switzerland imports much of its fuel and almost all of its raw materials.
1.Despite that
2.Like Japan
3.Unlike Japan
4.On the other hand๮ม​แล้ว: 1220​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: LizzO ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 38 I can understand the problem clearly _____ it to me.
1.now that you have explained
2.since you have to explain
3.unless you explain
4.so I’d be grateful if you could explain๮ม​แล้ว: 1217​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 33ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: LizzO ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 39 Her first appearance on stage came when she was still at school. _______ , she became a professional ballerina in the Children’s Ballet of Warsaw.
1.Shortly after this
2.In spite of this
3.In the meantime
4.Long before then๮ม​แล้ว: 1216​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 67ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 40 Some of the audience cheered and applaused. Others booed their disapproval and stamped their feet. _______ to make their escape.
1.Some others were uncertain
2.Yet others headed for the doors
3.Others still knew how
4.The others sat down


๦้อที่ 41 - 50 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
๦้อที่ 41 The earth’s land areas are dotted with hundreds of thousands of lakes. In countries like Finland, there are some tens of thousands But these small lakes, _______ , contain only a minor amount of the world’s supply of fresh surface water.
1.important though they may be locally
2.however they are less important
3.even when they need to be filled
4.located where they may be hidden๮ม​แล้ว: 1111​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 42 Flights between Asia and Europe _____ thirty minutes shorter, thanks to recent costcutting route changes by major airlines.
1.will now be
2.were once possible
3.have been extended
4.are being cancelled๮ม​แล้ว: 1108​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 43 ________ , you’ll be glad that Pattaya is on your itinerary. Stores carrying a rainbow of wares and restaurants as cosmopolitan as the United Nations can be found here.
1.After a full day of shopping and sightseeing
2.When you need a break from waling around
3.If shopping and dining are the highlights of your vacation
4.Even though you have more time to relax๮ม​แล้ว: 1103​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 44 No visit to Sentosa would be complete _________ .
1.by taking a journey through time at Images of Singapore Museum
2.when you visit the Butterfly Park
3.without watching the popular Musical Fountain Show
4.when you get up close to some of the world’s most venomous insects at the Insect Kingdom๮ม​แล้ว: 1105​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 45 Almanzo looked at every kernel before he ate it. They were all different shapes. He had eaten thousands of handfuls of popcorn, _______ .
1.but he didn’t know what it looks like
2.and they weren’t very good
3.but he was never hungry
4.and never had he found two kernels alike๮ม​แล้ว: 1107​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
Speed Reading (Items 46-55) 

Business Opportunities
       Hair Salon – 6 – station salon and barber with lots of brand new equipment. Has a lot of
room for additional income! Owner already decorated and installed air-cons for three rooms
upstairs. Ready to start traditional massage service, Very spacious shop situated in front of a big
housing development and very close to Laksi Plaza. Must quit at once after only one year due to
child’s allergy problem and doctor’s recommendation to move overseas.
       Thai Restaurant – One million baht cash flow makes it a steal with the small investment
required by the owner. Owner has too many restaurants and no time to manage them. Selling his
most profitable restaurant to improve the bottom line of the others. Located next to a water pork
and housing division.
       Pest Control in USA – Established in 1932! Real $$ maker! This Pest Control Company
specializes in non-chemical treatment of such pests as roaches, ants, fleas, rodents, spiders and
lawn pests. Cash flow of $240,000 last year! Owner will finance, Motivated to sell as he is retiring.
       Laundry Service – Very profitable! Located in a 100% occupied apartment complex in Din
Daeng. If you enjoy people, this business is for you. Owner has other business interests and no
time for home life, Established 8 years. Come see it.
       Noodle Shop – Located in Silom. Excellent location. Restaurant is always packed. More
variety of food can increase income even more. Perfect for couple. Owner has other business
interests with force emergency sale.
       Family Restaurant – Looks great! This restaurant is very spacious. Well-decorated in a
100% occupied office complex. Serves breakfast, lunch, and dinner. 90 seats always packed plus
lots of take out business. Owner gets a special rent rate. This is an emergency sale as owner needs
to move overseas to be with his children. This one won’t last.
       Book Rental – Closed weekends and holidays. Next to University on Bangkok. Great cash
business. Owner wants to get his Master’s degree. Priced for quick sale!
       Restaurant and Pub – Lovely decor. Wait until you see it! Owner is pregnant and wants to
take care of her baby full time. Minimum help required. Must sacrifice at once!
       Photocopy Shop – Established 4 years-excellent location-next to well-known University!
Own this profitable business for the value of the three brand new photocopy machines and the
inventory! The goodwill is your bonus! Other interests force immediate sale.
       Hair Studio – Close to well-known University and entertainment area off Sukhumvit.
Pretty as a picture! Beautifully decorated and in a superb location. Priced for quick sale. Flexible
terms! Owner has to move to Chiengmai with family. This is your chance to steal a real cute
salon!
       Seafood Restaurant – Wait till you see it! Cute as a picture! Well-decorated. Even has a
fish pond. Can be expanded to a beer garden Excellent value! Would you believe only $6,250 is
the total investment for this profitable restaurant Owner needs a vacation after 4 years and
having several businesses.
       Steak House – 120 seats. Looks great! Nicely decorated open-air restaurant. Never a large
shopping mall and housing division. Ample parking space. Owner invested time and money in
this restaurant. It shows! Great article about this restaurant in a recent magazine. Closed Sundays.
Attractive terms. Owner has to sell due to other business interests and simply has no time. Perfect
for husband and wife.
๦้อที่ 46 The purpose of this text is to _________ .
1.compare business expensed
2.describe businesses for rent
3.analyze business operations
4.advertise businesses for sale๮ม​แล้ว: 1101​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 47 What kind of business is not mentioned?
1.Food
2.Tourism
3.Beauty
4.Laundry๮ม​แล้ว: 1106​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 48 Why does the hair salon owner want to quit her business?
1.She has to move overseas for her child’s health.
2.She has too many other businesses.
3.She I pregnant and her husband wants her to stop.
4.She wants to continue her studies.๮ม​แล้ว: 1105​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 49 Which eating place does not claim to be beautiful?
1.Seafood Restaurant
2.Family Restaurant
3.Restaurant and Pub
4.Thai Restaurant๮ม​แล้ว: 1099​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 50 Where is the Laundry Service located?
1.Near Laksi Plaza
2.In Din Daeng
3.Off Sukhumvit
4.On Silom Road


๦้อที่ 51 - 60 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
Speed Reading (Items 46-55) 

Business Opportunities
       Hair Salon – 6 – station salon and barber with lots of brand new equipment. Has a lot of
room for additional income! Owner already decorated and installed air-cons for three rooms
upstairs. Ready to start traditional massage service, Very spacious shop situated in front of a big
housing development and very close to Laksi Plaza. Must quit at once after only one year due to
child’s allergy problem and doctor’s recommendation to move overseas.
       Thai Restaurant – One million baht cash flow makes it a steal with the small investment
required by the owner. Owner has too many restaurants and no time to manage them. Selling his
most profitable restaurant to improve the bottom line of the others. Located next to a water pork
and housing division.
       Pest Control in USA – Established in 1932! Real $$ maker! This Pest Control Company
specializes in non-chemical treatment of such pests as roaches, ants, fleas, rodents, spiders and
lawn pests. Cash flow of $240,000 last year! Owner will finance, Motivated to sell as he is retiring.
       Laundry Service – Very profitable! Located in a 100% occupied apartment complex in Din
Daeng. If you enjoy people, this business is for you. Owner has other business interests and no
time for home life, Established 8 years. Come see it.
       Noodle Shop – Located in Silom. Excellent location. Restaurant is always packed. More
variety of food can increase income even more. Perfect for couple. Owner has other business
interests with force emergency sale.
       Family Restaurant – Looks great! This restaurant is very spacious. Well-decorated in a
100% occupied office complex. Serves breakfast, lunch, and dinner. 90 seats always packed plus
lots of take out business. Owner gets a special rent rate. This is an emergency sale as owner needs
to move overseas to be with his children. This one won’t last.
       Book Rental – Closed weekends and holidays. Next to University on Bangkok. Great cash
business. Owner wants to get his Master’s degree. Priced for quick sale!
       Restaurant and Pub – Lovely decor. Wait until you see it! Owner is pregnant and wants to
take care of her baby full time. Minimum help required. Must sacrifice at once!
       Photocopy Shop – Established 4 years-excellent location-next to well-known University!
Own this profitable business for the value of the three brand new photocopy machines and the
inventory! The goodwill is your bonus! Other interests force immediate sale.
       Hair Studio – Close to well-known University and entertainment area off Sukhumvit.
Pretty as a picture! Beautifully decorated and in a superb location. Priced for quick sale. Flexible
terms! Owner has to move to Chiengmai with family. This is your chance to steal a real cute
salon!
       Seafood Restaurant – Wait till you see it! Cute as a picture! Well-decorated. Even has a
fish pond. Can be expanded to a beer garden Excellent value! Would you believe only $6,250 is
the total investment for this profitable restaurant Owner needs a vacation after 4 years and
having several businesses.
       Steak House – 120 seats. Looks great! Nicely decorated open-air restaurant. Never a large
shopping mall and housing division. Ample parking space. Owner invested time and money in
this restaurant. It shows! Great article about this restaurant in a recent magazine. Closed Sundays.
Attractive terms. Owner has to sell due to other business interests and simply has no time. Perfect
for husband and wife.
๦้อที่ 51 Which restaurants is not open on Sundays?
1.Thai Restaurant
2.Restaurant and Pub
3.Seafood Restaurant
4.Steak House๮ม​แล้ว: 891​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 52 How long has the Photocopy Shop been in business?
1.Almost as long as Pest Control
2.Longer than the Laundry Service
3.A shorter time than the Hair Salon
4.As long as the Seafood Restaurant๮ม​แล้ว: 897​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 53 Where can you go to have breakfast?
1.Thai Restaurant
2.Steak House
3.Seafood Restaurant
4.Family Restaurant๮ม​แล้ว: 901​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 54 Which of the following businesses is located near a university?
1.Family Restaurant
2.Book Rental
3.Noodle Shop
4.Laundry Service๮ม​แล้ว: 893​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 55 Which business was recently written about in a magazine?
1.Pest Control
2.Restaurant and Pub
3.Steak House
4.Hair Studio๮ม​แล้ว: 897​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
How do I prevent it?
To keep the aches and pains of computer use away, follow the diagram below to create a healthy
workstation. Also try the stretches given below before, during and after work.
8700
๦้อที่ 56
1.level
2.bent
3.lower
4.raised๮ม​แล้ว: 898​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 57
1.over on
2.down on
3.close to
4.parallel to๮ม​แล้ว: 896​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 58
1.Delete
2.Position
3.Obstruct
4.Select๮ม​แล้ว: 893​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 59
1.next to
2.on top of
3.under
4.behind๮ม​แล้ว: 893​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 60
1.Legs
2.Feet
3.Fall
4.Lie


๦้อที่ 61 - 70 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
How do I prevent it?
To keep the aches and pains of computer use away, follow the diagram below to create a healthy
workstation. Also try the stretches given below before, during and after work.
8700
๦้อที่ 61
1.Put
2.Nod
3.Tilt
4.Remove๮ม​แล้ว: 825​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 62
1.send
2.take
3.carry
4.lift๮ม​แล้ว: 829​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 63
1.Wave
2.Keep
3.Push
4.Pull๮ม​แล้ว: 829​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 64
1.apply
2.make
3.test
4.shake๮ม​แล้ว: 825​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 65
1.directing
2.showing
3.placing
4.pointing๮ม​แล้ว: 831​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 66 “The best substitute for brains is silence.” This means that ________ .
1.you should remain quiet even when you know the correct answer
2.it is better to be smart that to be quiet
3.when you are quiet, people will think you don’t know anything
4.if you don’t know the answer, keep quiet๮ม​แล้ว: 833​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 67 “Reach for the moon because even if you miss it, you will still be among the stars.” This teaches us that we should ___________ .
1.enjoy air travel
2.set our goals high
3.become a pilot
4.study astronomy๮ม​แล้ว: 833​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 68 “We must believe in luck. For how else can we explain the success of those we don’t like?” This means that _______ .
1.we don’t like people who are lucky
2.we don’t like people who are successful
3.if people we don’t like are successful, we say that they are just lucky
4.We must not like people whose success is based on luck๮ม​แล้ว: 823​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 69 “No one should approach the temple of science with the soul of a moneychanger.” This is advice for those who would like to become ___________ .
1.bankers
2.monks
3.scientists
4.architects๮ม​แล้ว: 833​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
         Lousy skiing and bad apples. That’s what Pacific Northwest residents may be able to 
expect in 80 or so years.
         While global warming usually is seen as a fairly simple event - - fewer cold days in the
winter, a few more 100-plus-degree days in July - - its regional implications could be far
more dramatic. That’s what climate researcher Ruby Leung of the Pacific Northwest
National Laboratory in Richland, Washington, found when she ran computer models to
study the impact of a warmer climate on Oregon and Washington. Her conclusion :
Precipitation that now falls in the mountains as snow from late November through late
March will turn to rain, raising the average snowline from today’s 3,000 feet to 4,100 feet.
         That will turn now-popular ski resorts in the central Cascade Mountains into miserable
aqua-parks. It will cause problems for farmers on the dry east side of the mountains who
rely on spring and summer snowmelt to irrigate their apples and wheat. And flooding - - now
common in November when storms wash ashore - - could be severe throughout the winter.
๦้อที่ 70 It now snows _____ in the mountains of Washington and Oregon.
1.more than it used to
2.too little for skiing
3.too heavily to grow apples
4.for about four months


๦้อที่ 71 - 80 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
         Lousy skiing and bad apples. That’s what Pacific Northwest residents may be able to 
expect in 80 or so years.
         While global warming usually is seen as a fairly simple event - - fewer cold days in the
winter, a few more 100-plus-degree days in July - - its regional implications could be far
more dramatic. That’s what climate researcher Ruby Leung of the Pacific Northwest
National Laboratory in Richland, Washington, found when she ran computer models to
study the impact of a warmer climate on Oregon and Washington. Her conclusion :
Precipitation that now falls in the mountains as snow from late November through late
March will turn to rain, raising the average snowline from today’s 3,000 feet to 4,100 feet.
         That will turn now-popular ski resorts in the central Cascade Mountains into miserable
aqua-parks. It will cause problems for farmers on the dry east side of the mountains who
rely on spring and summer snowmelt to irrigate their apples and wheat. And flooding - - now
common in November when storms wash ashore - - could be severe throughout the winter.
๦้อที่ 71 People usually think of global warming as the cause of _______ .
1.longer winters
2.more warm days in July
3.deeper snow in the winter
4.shorter days in July๮ม​แล้ว: 1003​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 72 Ruby Leung conducted a study on the ________ .
1.causes of global warming on the earth
2.effects of climate change in two states
3.benefits of a warmer climate in the States
4.disadvantages of the global change of seasons๮ม​แล้ว: 994​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 73 Ruby Leung found out that global warming _____ .
1.could cause more damage to the Pacific Northwest than expected
2.would be more severe worldwide than predicted
3.would not be as serious as we thought
4.could be less complicated that we realized๮ม​แล้ว: 997​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 74 One example of precipitation mentioned in the text is _________ .
1.snowline
2.climate
3.flooding
4.rain๮ม​แล้ว: 994​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 75 It can be concluded from Ruby Leung’s study that in the future we will find snow _____ .
1.in late November
2.until late March
3.below 3,000 feet
4.only above 4,000 feet๮ม​แล้ว: 1002​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 76 In the future, many popular ski resorts in the central Cascade Mountains are likely to _____ .
1.be covered in deep snow
2.become more crowded
3.be badly flooded
4.become hot and dry๮ม​แล้ว: 1008​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 77 At present, farming on the east side of the mountain range needs _____ for irrigation.
1.well water
2.cold days
3.flooding in November
4.water from the snow๮ม​แล้ว: 997​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 78 Future flooding in expected to occur ________ .
1.less frequently in November
2.during the whole winter
3.when storms wash ashore
4.more often near a shore๮ม​แล้ว: 999​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 79 The purpose of the text is to ________ .
1.report a prediction about global warming
2.threaten farmers and skiers
3.argue with the survey results
4.describe the Pacific Northwest mountains๮ม​แล้ว: 997​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
           Depressing isn’t just feeling down. It’s a real illness with real causes. Depression can 
be triggered by stressful life events. Like divorce or a death in the family. Or it can appear
suddenly, for no apparent reason.
           Some people think you can just will yourself out of a depression. That’s not true. Many
doctors believe that one thing that may cause depression is an imbalance of serotonin - - a
chemical in your body. If this happens, you may have trouble sleeping, feel unusually sad
or irritable, find it hard to concentrate, lose your appetite, lack energy or have trouble
feeling pleasure. These are some of the symptoms that can point to depression - - especially
if they last for more than a couple of weeks and if normal, everyday life feels like too
much to handle.
           To help fight depression, doctors now prescribe anti-depressant drugs. They are not
“happy pills”. They won’t turn you into a different person. Some people do experience
mild side effects, like upset stomach headaches, difficulty sleeping, drowsiness, anxiety
and nervousness, These trend to go away within a few weeks of starting treatment and
usually aren’t serious enough to make most people stop taking them.
๦้อที่ 80 The best title for the passage is ____ .
1.Levels of Depression
2.The Truth about Depression
3.Stressful Life Events
4.The Symptoms of Stress


๦้อที่ 81 - 90 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
           Depressing isn’t just feeling down. It’s a real illness with real causes. Depression can 
be triggered by stressful life events. Like divorce or a death in the family. Or it can appear
suddenly, for no apparent reason.
           Some people think you can just will yourself out of a depression. That’s not true. Many
doctors believe that one thing that may cause depression is an imbalance of serotonin - - a
chemical in your body. If this happens, you may have trouble sleeping, feel unusually sad
or irritable, find it hard to concentrate, lose your appetite, lack energy or have trouble
feeling pleasure. These are some of the symptoms that can point to depression - - especially
if they last for more than a couple of weeks and if normal, everyday life feels like too
much to handle.
           To help fight depression, doctors now prescribe anti-depressant drugs. They are not
“happy pills”. They won’t turn you into a different person. Some people do experience
mild side effects, like upset stomach headaches, difficulty sleeping, drowsiness, anxiety
and nervousness, These trend to go away within a few weeks of starting treatment and
usually aren’t serious enough to make most people stop taking them.
๦้อที่ 81 The word “triggered” (line 2) means __________ .
1.decreased
2.caused
3.noticed
4.treated๮ม​แล้ว: 844​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 82 The word “will” (line 4) means ______ .
1.leave
2.jump
3.wish
4.frighten๮ม​แล้ว: 853​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 83 The main idea of paragraph 2 is _______ .
1.depression affects our body and mind
2.depression can be prevented
3.nobody knows the effects of depression
4.there are effective ways to reduce depression๮ม​แล้ว: 851​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 84 The word “this” (line 6) refers to ________ .
1.a chemical imbalance
2.divorce
3.the belief
4.a daily event๮ม​แล้ว: 848​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 85 According to the passage, depression results from _______ .
1.poor diet
2.lack of exercise
3.know and unknown factors
4.taking specific drugs๮ม​แล้ว: 853​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 86 The word “concentrate” (line 7) means _______ .
1.direct your actions
2.earn your living
3.make up your mind
4.control your thoughts๮ม​แล้ว: 854​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 87 The word “they” (line 9) refers to ________ .
1.drugs
2.treatments
3.symptoms
4.events๮ม​แล้ว: 849​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 88 Which of the following is not a symptom of depression?
1.Inability to sleep
2.Sadness
3.Serotonin
4.Loss of appetite๮ม​แล้ว: 860​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 89 The purpose of the passage is to ________ .
1.advertise a drug for depression
2.compare depression symptoms before and after medication
3.present information about depression
4.share negative feelings of depression๮ม​แล้ว: 856​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 90 This article would probably make depressed people feel more _____ .
1.hopeful
2.hopeless
3.fearful
4.fearless


๦้อที่ 91 - 100 ๬า๥ทั้๫หม๸ 100 ๦้อ
         One Solution to the nation’s termite problem could be growing in the fields of Africa. 
Seaphire International of Phoenix is developing termite-proof particleboard made from
sea asparagus, a crop harvested annually in Africa and Mexico for its oil and asparagus
tips. Because the plant is irrigated with seawater, the board has a salt content of 450 mili-
grams per ounce - - salty enough to ruin the appetite of hungry termites.
         Particleboard is used for cabinetry, flooring, and other nonstructural elements of a house.
The new board is as strong as other medium-density agro-based particleboards, such as
those made from rice, straw, and soy. In addition, says Seaphire’s Roy Hodges, the board’s
high salt content retards fires (its retardancy is comparable with that of particleboard
specially treated to resist fire).
         The new board should appear commercially in about a year, first in deforested Eritrea - -
a small African country on the Red Sea with the world’s largest sea asparagus farms - - then
in the United States around 2004 Seaphire plans to expand its farms in Mexico to manu-
facture boards for the United States. That may help alleviate the termite problem that
plagues Southern California and other warm regions.
๦้อที่ 91 The national problem mentioned in the text is caused by _______ .
1.poor farming in warm regions
2.particleboard
3.an overabundance of sea asparagus
4.termites๮ม​แล้ว: 1569​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 92 The new particleboard will first be produced in Africa because _______ .
1.there is a lot of sea asparagus there
2.it is where termites were first found
3.the weather there is not suitable for agriculture
4.there is a lack of water for irrigation๮ม​แล้ว: 1558​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 93 It is stated in the text that farmers gather sea asparagus _________ .
1.once a year
2.in any season
3.in the summer
4.twice a year๮ม​แล้ว: 1571​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 94 From sea asparagus, we can get ________ .
1.termites
2.seawater
3.straw
4.oil๮ม​แล้ว: 1562​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 95 The salt content in sea asparagus _______ .
1.kills termites if eaten in a large quantity
2.protects the new particleboard from termites
3.is poisonous for both people and insects
4.makes it appealing to termites๮ม​แล้ว: 1563​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 100ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 96 One of the advantages of the new board mentioned in the text is that it is _______ .
1.superior in strength
2.cheap in price
3.easy to produce
4.difficult to burn๮ม​แล้ว: 1569​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 97 At present, the new board _______ .
1.is selling well in Eritrea
2.has been sold for almost a year
3.is not on the market yet
4.has become commercially popular๮ม​แล้ว: 1562​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 98 Eritrea has had a problem with _______ .
1.forest destruction
2.poor irrigation
3.freshwater shortage
4.overfarming of sea asparagus๮ม​แล้ว: 1568​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 99 Seaphire wants to increase particleboard production in Mexico ________ .
1.to sell in a foreign market
2.for local consumption
3.to export to Africa
4.for South American countries๮ม​แล้ว: 1561​โหว๹: 0% ๹อบถู๥: 0ผู้ประ​ลอ๫ฝีมือล่าสุ๸: napasatan ๸ูรายละ​​เอีย๸
๦้อที่ 100 The best title for this passage is ________ .
1.Low Salt Diet
2.Food for Africa
3.No Termite Allowed
4.New Agricultural Crops


​เ๭ลย

2413214233

2134213322

1234221321

2123211423

3232124222

1211222214

4123121441

3232321441

4412321411

2121212144

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

27 ความคิดเห็น

×