What's up
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ My.iD

    Writer
คำอธิบายเกี่ยวกับบทความที่อยากจะบอกต่อUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

คำอธิบายบทความที่ฉันสร้างขึ้น

[Tsukihina au.fic] Two pieces of a broken heart ( yaoi )
หัวใจดวงน้อย แตกสลาย....หัวใจของ ฮินาตะ  โชโย (Tsukishima x Hinata)
Upd : 29 ธ.ค. 59 / 16:16
Rating
0%
View : 733
Post : 10
Fanclub : 42

RED FILE ( Yaoi )
การต่อต้านภัยคุกคามภายในประเทศคืองานของพวกเขา...
Upd : 24 พ.ย. 61 / 15:44
Rating
0%
View : 25
Post : 1
Fanclub : 3

[Fanfiction Haikyuu] - TsukiHina - ( yaoi )
รวมเรื่องสั้น TsukiHina  (Tsukishima x Hinata) ตามใจคนแต่งจ้า : )
Upd : 21 เม.ย. 61 / 14:29
Rating
0%
View : 4931
Post : 105
Fanclub : 320

[ Fanfiction Highlight ] - Upside Down - JunSeob (yaoi)
เมื่อชีวิตของยัง โยซอบ ต้องพลิกผัน... (EP.1 100%)
Upd : 12 พ.ย. 60 / 14:16
Rating
0%
View : 323
Post : 6
Fanclub : 8

[Fanfiction Haikyuu] - OiHina - ( yaoi )
รวมเรื่องสั้น ตามใจคนแต่ง (Oikawa x Hinata)
Upd : 12 ธ.ค. 59 / 00:22
Rating
0%
View : 2472
Post : 25
Fanclub : 171