ข้อสอบ O-net สุขศึกษา ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ [Part : 3]
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ข้อสอบ O-net สุขศึกษา ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ [Part : 3]
เกริ่นเรื่อง: ข้อสอบจริง พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์
7 ก.ค. 53 , View: 30048 , Post : 9


21. กีฬาชนิดใดช่วยพัฒนาระบบและอวัยวะของร่างกายได้มากที่สุด
ก. กีฬาว่ายน้ำ
ข. กีฬายิมนาสติก
ค. กีฬาเต้นรำ
ง. กีฬาเทเบิลเทนนิส
เฉลย     ก. กีฬาว่ายน้ำ
                ก. ถูกเพราะ กีฬาว่ายน้ำ เพราะ กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่เล่นทางน้ำทำให้ฝึกปอดเพื่อช่วยในการหายใจและฝึกร่างกายอื่นๆอีกด้วย
                ข. ผิดเพราะ กีฬายิมนาสติก เพราะ กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้ปอดเพราะไม่ได้เล่นในน้ำ
ค. ผิดเพราะ กีฬาเต้นรำ เพราะ กีฬาเต้นรำเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายทุกอย่างแต่ไม่ได้ใช้ปอดเพราะไม่ได้เล่นในน้ำ
ง. ผิดเพราะ กีฬาเทเบิลเทนนิส เพราะ กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ใช้แต่แขนกับขาในการเล่นเท่านั้น

โดย : นายร่มธรรม อาภาบุษยพันธุ์ ม.4/1 เลขที่ 7 

22. รูปแบบใดเป็นการเล่นฟุตบอลที่เน้นการเล่นเป็นฝ่ายรุก
ก. 5-3-1
ข. 4-3-3
ค. 3-2-5
ง. 4-4-2
เฉลย     ค. 3-2-5
ก. ผิดเพราะ 5-3-1 เพราะ มีตัวเล่นแค่ 9 คน
ข. ผิดเพราะ 4-3-3 เพราะ การเล่นแผนนี้คือการเล่นแบบกองหลังมี   4 คน กองกลางมี 3 คน กองหน้ามี 3 คน
ค. ถูกเพราะ 3-2-5 เพราะ การเล่นแผนนี้คือการเล่นแบบกองหลังมี   3 คน กองกลางมี 2 คน กองหน้ามี 5 คน ซึ่งมีกองหน้าเยอะที่สุดในคำตอบของข้อนี้
ง. ผิดเพราะ 4-4-2 เพราะ การเล่นแผนนี้คือการเล่นแบบกองหลังมี   4 คน กองกลางมี 4 คน กองหน้ามี 2 คน

โดย : นายกุลดิศ ฝายนันทะ ม. 4/1 เลขที่ 1 
 
23. โรคใดที่สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์
ก. โรครูมาตอยด์
ข. โรคทาลัสซีเมีย
ค. โรคเลปโตสไปโรซิส
ง. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
เฉลย     ง.โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
                ก. ผิดเพราะ โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นได้กับทุกเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นในชาวผิวขาวพบได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กอายุ4 เดือนจนถึงคนแก่อายุ 80 ปี เพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย สาเหตุการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่นอน เชื่อว่าเริ่มจากมีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อและเยื่อบุชนิดต่างๆ ของร่างกาย อันเป็นผลจากการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคบางชนิด เชื้อไวรัสหรือสารพิษบางอย่าง และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
ข. ผิดเพราะ โรคทาลัสซีเมีย (Thalassaemia) เป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้มีการสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดผิดปกติ จึงทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติ แตกง่าย ถูกทำลายง่าย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จึงมีเลือดจาง โรคนี้พบได้ทั้งหญิงและชายปริมาณเท่าๆ กัน ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรมพบได้ทั่วโลก และพบมากในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ค. ผิดเพราะ โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดโรคได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัข หนู โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น แต่พบมากใน หนู ซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ส่วนมากสัตว์ที่ไวต่อการรับเชื้อมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุน้อย หรือลูกสัตว์ที่ไม่เคยได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่มาก่อน มักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน
                ง. ถูกเพราะ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B virus) เป็นภาวะที่มีการอักเสบ เกิดการทำลายของเซลล์ตับ ทำให้การทำหน้าที่ต่าง ๆ ของตับผิดปกติ ร่างกายมีการเจ็บป่วย ไม่สบาย พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ได้ในทุกวัย ทั้งชายและหญิง อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางน้ำลาย ทางเลือด หรือ ติดต่อจากแม่ไปสู่ลูก

โดย : น.ส. ศุทธินี คุ้มคุณ ม. 4/1 เลขที่ 45

24. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
                ก.สีขาว
ข.สีแดง
ค.สีชมพู
ง.สีดำ
เฉลย      ข.สีแดง
                ก. ผิดเพราะ จะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน ความเร็ว เช่น วิ่งเร็ว ยกน้ำหนัก
ข. ถูกเพราะ กล้ามเนื้อแดงจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับความทนทาน วิ่งมาราธอน
ค. ผิดเพราะ กล้ามเนื้อชมพูยังจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับความทนทานไม่ได้ดีเท่าไรนัก
ง. ผิดเพราะ เป็นเซลล์กล้ามเนื้อที่ตายแล้ว

โดย : น.ส. ชลธิชา วงศ์แก้ว ม. 4/1 เลขที่ 51

25. เมื่อนักเรียนพบคนจมน้ำที่หยุดหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการผายปอด ควรต้องทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก. ควรเอาน้ำออกจากปอด
ข. เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
ค. จักท่าให้ผู้ป่วยนอนสบายที่สุด
ง. การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด
เฉลย     ข. เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย
                ก.  ผิดเพราะ  จะไม่ทันเวลาที่สมองขาดออกซิเจน ซึ่งอยู่เพียงน้อยนิดเพียง 5 นาที สมองก็จะตายแล้ว
                ข. ถูกเพราะ จะไม่ทันเวลาที่สมองขาดออกซิเจน ซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดเพียง 5 นาที สมองก็จะตายแล้ว เพราะร่างกายจะมีออกซิเจนคงอยู่ในปอดและกระแสเลือด แต่ไม่ได้สำรองไว้ใช้ดังนั้ เมื่อหยุดหายใจ จึงต้องช่วยให้หายใจ เป็นวิธีที่จะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดของผู้ป่วยได้ ซึ่งออกซิเจนที่เป่าออกไปนั่นมีออกซิเจนอยู่อยู่ประมาณ 16-17 % ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในร่างกาย สามารถทำได้หลายวิธี คือ ด้วยการเป่าปาก (Mouth to mouth) เป่าจมูก (Mouth to nose)
                ค. ผิดเพราะ  ถ้วมัวแต่จัดถ้านอนให้ผู้ป่วยสบายที่สุด สมองของผู้ป่วยอาจตายเพราะขาดออกซิเจนได้
                ง. ผิดเพราะ ถ้ามัวแต่ปลดสิ่งที่ตรึงร่างกายอยู่ สมองของผู้ป่วยอาจจะขาดออกซิเจน และอาจจะทำให้สมองของผู้ป่วยตายได้ และทำให้ผู้ป่วยจายในที่สุด
โดย : นายกิตติยศ กุลชนะจิระ ม.4/1 เลขที่ 9 

26. ข้อใดเป็นลักษณะของวัยรุ่นชาย
ก. ไหล่ะกว้างขึ้น
ข. สะสมไขมันเพิ่มขึ้น
ค. สะโพกขยายออก
ง. เสียงจะแหลมหรือสูงขึ้น
เฉลย       ก. ไหล่ะกว้างขึ้น
                ก. ถูกเพราะ ไหล่จะกว้างขึ้น เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัยรุ่นชาย
                ข. ผิดเพราะ สะสมไขมันเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัยรุ่นหญิง
                ค. ผิดเพราะ สะโพกจะขยายออก เพราะเป็นการเปลี่ยนลักษณะของวัยรุ่นหญิง
                ง. ผิดเพราะ เสียงจะแหลมหรือสูงขึ้น เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัยรุ่นหญิง                   

โดย : น.ส.สุนิสา ทับทอง ม.4/1 เลขที่ 44

27. สายด่วนผู้บริโภคคือข้อใด
ก. 1616
ข. 1669
ค. 1515
ง. 1556
เฉลย    ง. 1556
                ก. ผิดเพราะ 1616 เหตุผล คือ หมายเลขนี้ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆ                                                    
ข. ผิดเพราะ 1669 เหตุผล คือ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขของหน่วยกู้ชีพนเรนทร         
ค. ผิดเพราะ 1515 เหตุผล คือ หมายเลขนี้ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ในแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆ            
ง. ถูกเพราะ 1556   เหตุผล คือ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สายด่วน ผู้บริโภค)      

โดย : น.ส.เนาวรัตน์ รามคำแหง ม.4/1 เลขที่ 38  

28. จากข้อความต่อไปนี้ “ด.ช.แดง สามารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ 2 คน และ เข้าไปยิงประตูได้อย่างรวดเร็ว” ข้อความดังกล่าวตรงกับสมรรถภาพทางกายข้อใด
ก. พลังของกล้ามเนื้อ                           
ข. ความคล่องแคล่วว่องไว        
ค. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ          
ง. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต                                                                                                                  
เฉลย          ข. ความคล่องแคล่วว่องไว               
                ก. ผิดเพราะ พลังของกล้ามเนื้อ เพราะว่า สมรรถภาพทางกายในข้อนี้เป็นการใช้ความสามารถของกล้ามเนื้อ เช่น การลุกนั่ง เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                ข. ถูกเพราะ  ความคล่องแคล่วว่างไว เพราะว่า สมรรถภาพทางกายในข้อนี้ใช้ความสามารถในบังคับควบคุมในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วและแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับข้อความข้างต้น            
                ค. ผิดเพราะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะว่า สมรรถภาพทางกายในข้อนี้เป็นการใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ เช่น การยกน้ำหนัก เป็นต้น   
                ง. ผิดเพราะ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต เพราะว่า สมรรถภาพทางกายในข้อนี้เป็นความอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้เป็นเวลานานๆ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เป็นต้น                    

 โดย : น.ส. ปาจรีย์ บุญทวี ม.4/1 เลขที่ 40  

29. ข้อใดไม่ใช่กีฬาไทย
               ก. กระบี่กระบอง                                                                                                                                                                                                                                              
               ข. มวยไทย
               ค. ตะกร้อลอดบ่วง
               ง. เซปักตะกร้อ
เฉลย      ง. เซปักตะกร้อ
                ก. ผิดเพราะ กระบี่กระบอง คือ การแสดง การเล่น การฝึก การต่อสู้ ป้องกันตัวด้วย อาวุธโบราณของไทยเรา ที่ใช้ต่อสู้ป้องกันตัว ป้องกันประเทศในสมัยก่อน
              ข. ผิดเพราะ มวยไทย คือ ศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้
              ค. ผิดเพราะ ตะกร้อลอดบ่วง เป็นศิลปะการสาธิต และการเล่นของไทยอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย
               ง. ถูกเพราะ เซปักตะกร้อ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐาน เช่น ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย

โดย : น.ส. นฤมล ทองทวียิ่งยศ  ม. 4/1 เลขที่ 37
30. ช่วงวัยใดของมนุษย์ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมากที่สุด
                ก.วัยเด็กก่อนเข้าเรียน
                ข.วัยเด็กเข้าเรียน
                ค.วัยทารก
                ง.วัยรุ่น
เฉลย         ง.วัยรุ่น
                ก. ผิดเพราะ เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้บ้าง ใส่ใจกับความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นและรู้จักการแบ่งปัน
ข. ผิดเพราะ ช่วงวัยนี้จะเลือกใช้เหตุผลมากกว่าการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงผลในทางลบ
ค.  ผิดเพราะยังไม่สามารถรับรู้อะไรได้มากเท่ากับวัยอื่นๆ
ง. ถูกเพราะ จากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกวิตกกังวลและทำให้หงุดหงิด โกรธง่าย มีความคิดรุนแรง แต่อ่อนไหวไม่มั่นคง ถ้าต้องการจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ แต่ความต้องการนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หันเหไปสู่ความต้องการความสนใจใหม่ๆอยู่เสมอ

โดย: น.ส. ณัฐธิดา ธรรมนิทา ม. 4/1 เลขที่ 23

แฟนคลับ [1]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี...................
  20 ก.พ. 54 / 20:38

  2 บอกว่า :
  ถูกใจครับ
  23 ส.ค. 54 / 14:00

  3 บอกว่า :
  ดีเหมือนกัน
  17 พ.ย. 54 / 13:37

  4 บอกว่า :
  ติวให้เยอะเลยจร้า
  17 พ.ย. 54 / 13:38

  5 บอกว่า :
  ดีคับ ขอบคุณคับ
  25 ม.ค. 55 / 23:15

  6 บอกว่า :
  ขอบคุณค่
  13 ก.พ. 55 / 17:10

  7 พิเจค บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  11 พ.ค. 56 / 20:51

  8 กำเผา บอกว่า :
  ดีรมั่กๆ
  25 พ.ค. 57 / 14:48

  9 ต้ารักอีฟ บอกว่า :
  ไอต้าชอบไออีฟ
  4 ก.ย. 57 / 13:44

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  7
  Comments
  25
  Fanclub
  1


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog