ภารตเทวะ เทพเจ้าแห่งชมพูทวีป

ตอนที่ 2 : พระพรหม มหาเทพผู้สร้าง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 4,266
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  25 ม.ค. 57
พระพรหม 
มหาเทพผู้สร้าง

      พระพรหมตามคติทางศาสนาฮินดูเชื่อว่าทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดมาแต่สมัยพระเวทตอนต้น จนกระทั่งต่อมากำเนิดเทพเจ้าสูงสุดขึ้นมาอีก 5 พระองค์ คือ พระศิวะ และ พระนารยณ์ จึงทำให้ชายฮินดูนับถือเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์เช่นนี้

       ตามตำนานเก่าแก่เชื่อว่าเกิดจากไข่ แต่ชาวฮินดูมักเชื่อว่า พระองค์เกิดจากพระนารายณ์ โดยเกิดจากสะดือของพระนารายณ์ ซึ่งจะเห็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ว่า มีดอกบัวเกิดจากสะดือของพระนารายณ์ แล้วในดอกบัวดอกนั้นมีพระพรหมประทับอยู่  

 
 

   พระพรหมมีลักษณะพระวรกายสีดอกจำปา มีสี่พระพักตร์ สี่พระกร ในแต่ละกรทรงถือของวิเศษ 4 อย่างได้แก่ 1. คัมภีร์พระเวท 2. ลูกประคำ 3. คนโทซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคา 4. ช้อนสำหรับใส่ไขเนยในกองไฟ ซึ่งของทั้ง 4 อย่างถือได้ว่าเป็นของที่นักบวชใช้กัน ทรงหงส์เป็นพาหนะ 

  

      พระพรหมทรงมีพระชายา นามว่า พระสุรัสวดี ส่วนพระบุตรนั้น ท่านมีมากมายดีไม่ดีรวมถึงสรรพสิ่งบนโลก เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างไม่ว่า ป่าไม้ ดินน้ำ ลมฟ้า เทพ มาร มนุษย์ และ สัตว์ แต่พระบุตรที่มีชื่อเสียงของพระองค์ที่เรารู้จักกันดีคือ พระนารัทมุนี ซึ่งเป็นพระสาวกแห่งพระนารายณ์ซึ่งเวลาจะไปไหนมักจะท่องนามว่าพระนารายณ์เสมอๆ... พระบุตรอีกองค์ที่ดังไม่แพ้กันคือ ท้าวทักษะปชาบดี ได้ชื่อว่ามีพระธิดาเยอะมากมาย จนต้องนำพระธิดาไปยกให้เป็นพระชายาของเหล่าเทพเจ้าต่างๆ เช่น พระศิวะ พระกามเทพ พระจันทร์ พระยมราชเป็นต้น พระบุตรอีกองค์ที่มีหน้าที่มอบความรักให้แก่ทุกๆสรรพสิ่ง คือ พระกามเทพ (บางตำราก็ว่าเป็นบุตรของพระลักษมี) พระบุตรอีกองค์ซึ่งกลายเป็นบรรพบุรุษแห่งมนุษยชาติคือ พระมนูญ และพระบุตรีที่พระองค์ทรงโปรดมากจนบางตำรากล่าวว่าได้เป็นพระชายา คือ พระสนทยา แต่บางตำรากล่าวว่า พระสุรัสวดีพระชายาของพระองค์ก็เป็นพระบุตรีของพระองค์เช่นกัน... เขากล่าวว่าพระพรหมทรงเหนื่อยจากการสร้างสรรพสิ่งเลยคิดอยากจะหาผู้ช่วย จึงสร้างเทพธิดาขึ้นมาจากน้ำบริสุทธิ์ ตั้งพระนามว่า พระสุรัสวดี แล้วรักเอ็นดูเช่นลูกสาว แต่ด้วยความผูกพันธ์พระองค์จึงรับพระสุรัสวดีในฐานะพระชายา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ทรงประทับในวิมานซึ่งอยู่ในพรหมโลก พระองค์หลังจากการพิจารณาลิขิตชีวิตมนุษย์ พระสุรัสวดีจะบรรเลงเพลงพิณอันไพเราะให้พระองค์ฟังขับกล่อมพรหมโลกให้ร่าเริงมีแต่ความสุขจากเสียงเพลง 
 
 

     พระพรหมถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญในหลายๆตำนานของเรื่องเล่า เช่น พระองค์เป็นต้นสาเหตุของสงครามของเทวดากับอสูร... ด้วยพระองค์เป็นเทพผู้มีจิตใจดี ทรงเมตตา มีความเห็นใจ เมื่อเหล่าอสูรรู้ถึงข้อเหล่านี้ จึงทำการบำเพ็ญเพียรจนพระพรหมพอใจในความอดทนอุตสาหะ พระองค์เสด็จลงมาหา แล้วพระองค์จะประทานพรแก่อสูรตนนั้น ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มักมีปรากฏอย่างเห็นได้ชัดใน นรสิงหาวตาร ซึ่งเป็นร่างอวตารของพระนารายณ์ ซึ่งมีอสูรตนหนึ่งบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จจึงขอพรจากพระพรหมว่า "ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าขอความเป็นอมตะแก่ข้า" พระพรหมก็กล่าวว่า "พรนี้จะสำเร็จแก่เจ้า แต่ถ้าเจ้าไม่อยู่ในศีล หรือ ความดีพรของเราจะเสื่อมซึ่งอำนาจ เจ้าจงบอกแก่เราว่าเจ้าจะตายด้วยอะไร" เจ้าอสูรก็ตอบว่า "ข้าจะตายด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เทพ และ มาร ปีศาจ ไม่ใช่ในเวลากลางวันและกลางคืน ไม่ใช่ในอาคารและนอกอาคาร" พระพรหมทรงกล่าวว่า "พรนี้จงสำเร็จแก่เจ้า..." จากนั้นเป็นต้นมาเจ้าอสูรร้ายก็ก่อความวุ่นวายขึ้นสวรรค์สร้างปั่นป่วนและยึดสวรรค์มาครอง และไม่สามารถมีสิ่งใดมาฆ่ามันให้ตายได้ เรื่องร้องไปถึงพระนารายณ์ด้วยอวตารลงมาในร่างของครึ่งคนครึ่งสัตว์ คือ นรสิงห์ โดยจับเจ้าอสูรชั่วมาวางบนตักแล้วให้ตัวครึ่งหนึ่งอยู่ในอาคารและอีกครึ่งอยู่นอกอาคาร ซึ่งหมายความว่า นรสิงห์นั่งอยู่บนธรณีประตูนั่นเอง แล้วใช่เล็บอันแหลมคมทะลวงไส้ออกมา สร้างความเจ็บปวดจนเจ้าอสูรขาดใจตาย ยังมีตำนานเรื่องเล่าอีกมากมาย... นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

93 ความคิดเห็น

 1. #73 นางสาวกนิษฐา พันธ์ชัยทิพย์ ชื่อเล่น มด (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 / 14:53
  น.ส. กนิษฐา พันธ์ชัยทิพย์ ชื่อเล่น มด หรือ นางสาวกนิษฐา พันธ์ชัยทิพย์ ชื่อเล่น มด คือคนเดียวกัน เป็นคนเดียวกัน

  บ้านเลขที่ 101 ซอย แสนสุข ถนน วัดกลาง ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 อาศัยอยู่ประเทศไทย เป็นคนประเทศไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ นับถือ พระพุทธเจ้า

  เกิดวันศุกร์ที่ 18 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2529 เกิดโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพศหญิง

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09-90826159 เบอร์โทรศัพท์บ้าน 02 – 7028909 อีเมล kanitthapanchaithip@hotmail.com

  ขายทั่วโลก ขายตลอดชีวิต  ขายเหรียญ ร.5 ขายเหรียญต่างๆอื่นๆ ขายแสตมป์ ขายบัตรเติมเงิน ขายบัตรโทรศัพท์  ขายเหรียญ ร.5 ราคา 100000 บาท ราคา 90000 บาท ราคา 80000 บาท ราคา70000 บาท ราคา 60000 บาท ราคา 50000 บาท ราคา 40000 บาท ราคา30000 บาท ราคา 20000 บาท ราคา 10000 บาท  ขายเหรียญต่างๆอื่นๆ ราคา 90000 บาท ราคา 80000 บาท ราคา70000 บาท ราคา 60000 บาท ราคา 50000 บาท ราคา 40000 บาท ราคา30000 บาท ราคา 20000 บาท ราคา 10000 บาท  ขายแสตมป์ ราคา 100000 บาท ราคา 90000 บาท ราคา 80000 บาท ราคา70000 บาท ราคา 60000 บาท ราคา 50000 บาท ราคา 40000 บาท ราคา30000 บาท ราคา 20000 บาท ราคา 10000 บาท

  ขายบัตรเติมเงิน ราคา 100000 บาท ราคา 90000 บาท ราคา 80000 บาท ราคา70000 บาท ราคา 60000 บาท ราคา 50000 บาท ราคา 40000 บาท ราคา30000 บาท ราคา 20000 บาท ราคา 10000 บาท  ขายบัตรโทรศัพท์ ราคา 100000 บาท ราคา 90000 บาท ราคา 80000 บาท ราคา70000 บาท ราคา 60000 บาท ราคา 50000 บาท ราคา 40000 บาท ราคา30000 บาท ราคา 20000 บาท ราคา 10000 บาท  ขายดอกไม้ดอกละ 10000000 บาท ในรั้วบ้านและนอกรั้วบ้าน ขายใบไม้ละ20000000 บาท ในรั้วบ้านและนอกรั้วบ้าน  ขายของมือ2 ราคา...........บาท ขายของมือ1ราคา........บาท  เข้าไปที่เว็บไซต์www.google.comหรือภาษาไทยเว็บไซต์กูเกิลดอทคอมพิมพ์

  น.ส.เว้นวรรค1ครั้งกนิษฐาเว้นวรรค1ครั้งพันธ์ชัยทิพย์

  ค่าจัดส่งราคา10เท่าของราคาการส่งจริงหรือเรียกว่าค่าจัดส่งทุกอย่างถ้าเป็นเศษปัดเป็นหลักพันรายได้พิเศษเท่าไรได้50เปอร์เซ็นต์

  ผัวของนางสาวกนิษฐา พันธ์ชัยทิพย์ ชื่อเล่น มด เพศหญิง คือ พระพุทธเจ้าเพศชาย

  ผัวของนางสาวกนิษฐา พันธ์ชัยทิพย์ ชื่อเล่น มด เพศหญิง คือ ผู้ชายทุกคน

  เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ชาติก่อนชาตินื้ยันชาติหน้ายันทุกๆชาติยันชาติสุดท้ายจนปริพพานจนเป็นพระพุทธเจ้า

  #73
  0