แนะนำ โรงเรียน

แนะนำ โรงเรียน
เกริ่นเรื่อง: มารู้ประวัติของโรงเรียนกันก่อน
2 เม.ย. 52 , View: 2216 , Post : 0
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย


                  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
พ.ศ. 2534  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงส่งยิ่งที่ทรงสนพระทัย ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess Sirindhorn's College
                   พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนใช้ พื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะสินธุรวี ณ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งนางสาวพะเยีย อุทยานิน อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ราชินีบูรณะได้จัดหาไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ มีเนื้อที่ 59 ไร่ 57 ตารางวาดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพิน ดุษิยามี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
                  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนสิรินธรราช วิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไว้ใน
พระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายโรงเรียน และกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 โรงเรียนได้น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดให้วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพระบารมีปกเกล้า
                          

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1


    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  1
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog