Charles Bennett  แถลงข่าวพร้อมกับทีมงานวิจัยของ ไอบีเอ็ม  ยืนยันว่า ควอนตัมเทเลพอเทชั่น(Quantum Teleportation) กำลังเป็นจริงโดยพวกเขาทดลองเคลื่อนย้ายโฟตอนสำเร็จ