My Hall of Fame
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์ของฉัน

เล่ห์รักเลอดาว
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : อรุณ
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : พฤศจิกายน 2559

 • พัดผ่านรัก (สำนักพิมพ์ Princess จัดพิมพ์...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : princess
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : กรกฎาคม 2558

 • ในร่มเงารัก ซีรีส์แผ่นดินแห่งรัก(สำนักพิ...
 • โดย : พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : มายดรีม
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2557

 • คืนที่ดาวพราวฟ้า (สำนักพิมพ์ มายดรีม จัด...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : มายดรีม
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : สิงหาคม 2557

 • เพชรน้ำหนึ่ง (สำนักพิมพ์ มายดรีม จัดพิมพ...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : มายดรีม
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มกราคม 2557

 • คุณหนูวายร้าย (สำนักพิมพ์ sugar beat จัด...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : กรกฎาคม 2556

 • กาลรักปักใจ
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มิถุนายน 2556

 • ร้ายทวงรัก
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม/มันตา
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ธันวาคม 2555

 • เมียใหม่(สำนักพิมพ์ sugar beat จัดพิมพ์)
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : Sugar Beat
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : สิงหาคม 2555

 • ปลาไหลลายเสือ(สำนักพิมพ์ bemind publishi...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : Be Mine
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มีนาคม 2555

 • เกมหัวใจร้ายรัก(นิวสตาร์ สำนักพิมพ์ พิมพ...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : กรกฎาคม 2554

 • นางร้ายป้ายแดง(สำนักพิมพ์ bemind publish...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : Be Mine
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2554

 • sweetest หวานนักรักนี้(สำนักพิมพ์ bemine...
 • โดย : บุรามฉัตร/พู่ไหม
 • สำนักพิมพ์ : Be Mine
 • ประเภท : รักหวานแหวว
 • วันที่จัดจำหน่าย : มิถุนายน 2554

 • กลเม็ดเด็ดพรายรัก(สำนักพิมพ์ bemind publ...
 • โดย : บุรามฉัตร
 • สำนักพิมพ์ : Be Mine
 • ประเภท : อื่นๆ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ธันวาคม 2553 • Hall of Fame  
  14
  Comments  
  1,221
  Fanclub  
  891

      Favorite Writer