เรียนอังกฤษสไตล์เด็กไทย :: My English

ตอนที่ 1 : Ⓖ :: Basic Sentence and Clause

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 3,259
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 11 ครั้ง
  12 มิ.ย. 57
Basic Sentence and Clause

 

       Sentence คือไรหว่า!!  (_)?
                        คือ ข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์  ฟังรู้เรื่องซึ่งส่วนมากจะมีประธาน(Subject) และกริยา(Verb)มาด้วยกันเสมอ  เช่น  The bird flied. นกบิน  หรืออาจจะเป็นคำคำเดียวก็ได้ ถ้าฟังกันรู้เรื่อง โดยเฉพาะประโยคคำสั่งที่มักจะเป็นคำกริยาคำเดียว เช่น  Shoot. ยิงได้,   Go. ไปซิ,  Come here. มานี่, Look out. ระวัง เป็นต้น
 

       แล้ว Clauseล่ะ!!  (_)?
                    คือ ประโยค Sentence หลายประโยครวมกัน   ถ้าอยู่ตามลำพังจะเป็นSentence  แต่ถ้ารวมกันอยู่จึงจะเป็นClause. เช่น
Sentence  :  I  know.   ผมรู้  :  How old is he ? เขาอายุเท่าไร?
Clause     :  I  know
how old  he is. ผมรู้เขาอายุเท่าไร
.

ชนิดของ Sentenceแบ่งได้กี่ชนิดนะ <('o'<)
                        1. Simple Sentence(ประโยคความเดี่ยว) หมายถึงประโยคที่มีกริยาแท้หรือกริยาสำคัญเพียงตัวเดียว (คือจะมีประธานกับกริยา) ส่วนอย่างอื่นจะมีมากหรือน้อยอย่างไรก็ได้ เช่น
That girl cooks her breakfast by herself.  เด็กหญิงคนนั้นทำอาหารเช้าของเธอด้วยตัวเธอเอง
                        2. 
Compound Sentence(ประโยคผสม) หมายถึงประโยคใหญ่ที่ประกอบขึ้นด้วยประโยคเล็กของ Simple Sentence ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป โดยอาศัย Conjunction (and, or, as, but) เป็นตัวเชื่อม   เช่น

 Simple Sentence       = He open the door.              เขาเปิดประตู
 Simple Sentence       = He walked into the room.   เขาเดินเข้าไปในห้อง
Compound Sentence = He open the door and walked into the room. เขาเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้อง
                        3.  Complex Sentence(ประโยคความซ้อน) หมายถึงประโยคใหญ่ที่ประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยค โดย 2 ประโยคนี้มีความสำคัญไม่เท่ากัน นั่นคือประโยคหลัก Main Clause (มุขยประโยค) ที่มีใจความสมบูรณ์ และประโยครอง Subordinate Clause(อนุประโยค) ที่ต้องอาศัยประโยค Main Clause จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น..
Main Clause             = This is the house.
Subordinate Clause = that I bought last year.
Complex Sentence  = This is the house that I bought last year. (
นี่คือบ้านที่ผมซื้อไว้เมื่อปีที่แล้ว)
                        4.  Compound Complex Sentence(ประโยคความผสม)   หมายถึงประโยคใหญ่ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกันอยู่ โดยอีกประโยคใหญ่ท่อนหนึ่งนั้นจะมีประโยคเล็กแทรกซ้อนอยู่ภายใน เช่น
Compound Complex Sentence = I couldn’t remember what his name is, but I will ask him. (ฉันจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไร แต่ฉันจะถามเขา)
 

       สรุปSentence จ้า!! (˚˚)
          1. Simple Sentence คือ ประโยคธรรมดาทั่วไป
         
2. Compound Sentence คือ ประโยค Simple Sentence 2
ประโยคมาเชื่อมรวมกัน
         
3. Complex Sentence คือ ประโยคที่มีอย่างน้อย 1 ประโยคทำหน้าที่เป็นประโยคใจความหลัก และมีอีก 1
ประโยคทำหน้าที่เป็นประโยคใจความรอง
         
4. Compound - Complex Sentence คือ Compound Sentence ผสมกับ Complex Sentence นั่นเอง

 

(อ่ะๆแถมให้นิดส์นึง)ชนิดของ Subordinate Clause (´`)
                    Subordinate Clause(อนุประโยค) คือประโยคที่ไม่มีเนื้อความสมบูรณ์ในตัวเอง จะต้องไปอาศัยประโยคหลักหรือประโยคใหญ่เสียก่อน แล้วเนื้อความของมันจึงจะฟังเข้าใจ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ
                        1.
Noun Clause
(นามานุประโยค) คือประโยคนั้นทั้งประโยคถูกนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นนาม หรือเสมือนนาม  ซึ่งลักษณะของประโยค Noun Clause จะขึ้นต้นประโยคของมันเองด้วยคำต่อไปนี้ คือ :- what, that, which, where, when, why, who, whom, whose, how.  ซึ่ง Noun Clause นี้ย่อมทำหน้าที่ได้หลายอย่างในหลักไวยากรณ์ เช่นเดียวกับนามทั่วไป  คือ    

                เป็นประธานของกริยา เช่น Where he stays is not answered.
                เป็นกรรมของกริยา  เช่น..   I know where he lives.
                เป็นกรรมของ Preposition เช่น   She is waiting for what she wants.
                เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา เช่น  The books are what they want.
                เป็นนามซ้อนนามของนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น The news that he was dead is not true. 
                        2. Adjective Clause(คุณานุประโยค) คือประโยคนั้นทั้งประโยคทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์(Adjective)ขยายนามที่อยู่ข้างหน้าของมัน ซึ่งลักษณะของ Adjective Clause นั้นจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ คือ which, where, when, why, who, whom, whose, of which, that(และอาจจะขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้ด้วย คือ as(เช่นเดียวกันกับ), but(ผู้ซึ่งไม่), before(ก่อนวันที่), after(หลังจากวันที่)  และหน้าคำเหล่านี้ต้องเป็นคำนามด้วย (หากหน้าคำเหล่านี้เป็นคำกริยา ไม่ใช่นาม ประโยคนั้นก็จะเป็นประโยค Noun Clause ไป) เช่น
 
Adjective Clause : He reads the book which I gave him. เขาอ่านหนังสือที่ผมได้ให้เขาไป
                        3. Adverb Clause
(วิเศษณานุประโยค) คือประโยคนั้นทั้งประโยคทำหน้าที่เหมือน Adverb (กริยาวิเศษณ์)ทั่วๆไป เพื่อทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคหลัก(Main Clause) ซึ่ง Adverb Clause แบ่งออกเป็น 9 ชนิดคือ

     Adverb Clause ที่แสดงลักษณะอาการ(Manner) จะขึ้นต้นด้วยคำว่า as, as if, as  hough.
     Adverb Clause ที่แสดงสถานที่(Place)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า where, wherever, as far as, as near as.
           
Adverb Clause ที่แสดงเวลา(Time)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า when, e, while, since, as, before, after, until, as soon as, as long as, all the time(that).
           
Adverb Clause ที่แสดงเหตุผล(Reason)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า because, as, since, seeing, that, now that.
           
Adverb Clause ที่แสดงความมุ่งหมาย(Purpose)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า so as, in order that, for the purpose, that, for fear that.
           
Adverb Clause ที่แสดงการยอมรับ(Concession)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า although, thought, even thought, even if.
           
Adverb Clause ที่แสดง การเปรียบเทียบ(Comparison)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า as + Adjective + as,  as + Adverb + as,  not so + Adjective + as,  not so + adverb + as.
           
Adverb Clause ที่แสดง เงื่อนไขหรือสมมติ(Condition)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า if, if only, unless, whether, supposing that, provided that, on condition that, in case.
           
Adverb Clause ที่แสดงผล(Result)จะขึ้นต้นด้วยคำว่า so that, so….that, such….that, so…as to.
 

   STANDARD ENGLISH GRAMMAR

 

Sentence and clause แล้วคะ!! (✿◠‿◠)


 


 

credit this   THEME

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 11 ครั้ง

59 ความคิดเห็น

 1. #51 Moonlight stranger (@itsallaboutme) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 7 ตุลาคม 2557 / 17:03
  ขอบคุณเด้อค่าา*^*
  #51
  0
 2. #39 embrace (@prangmy) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 / 16:32
  จำสับสน ก็เรามันไม่เก่งอังกฤษ lol
  ติดตามค่ะ แท้งกิ้วสำหรับการแบ่งปัน
  #39
  0
 3. #33 Cutesatita (@cutesatita) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 8 มกราคม 2557 / 21:50
  ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เป็นเด็กม4ตกอังกฤษคะ555กำลังคิดยุว่าทำไงดี มาอ่านก็เข้าใจขึ้นนะคะ แต่อย่าเรื่องtenseอ่านเข้าใจแต่ทำไม่ได้ควรทำไงดีคะ แล้วมีหลักยังไงในการสรุปหลักอังกฤษอะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
  #33
  0
 4. วันที่ 14 ธันวาคม 2556 / 23:21
  >O< ขอบคุณค่ะ กำลังเรียนเรื่องนี้พอดีเลย เข้าใจขึ้นเยอะเลย ย ~~~~~
  #30
  0
 5. #28 _๏JiNniE๏_ (@queen-j) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2556 / 21:15
  เจ๋งค่ะ ยังมึนนิดๆ เดี๋ยวจะมาทวนบ่อยๆ ฮ่า >W<
  #28
  0
 6. #27 FranghotsA-kinight (@0856136698) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2556 / 18:25
  ตั้งแต่เรียนมาเราพึ่งเข้าใจ 555 ขอบคุณมากกกก
  #27
  0
 7. #25 pinpinmida (@pinthira11) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2556 / 16:01
  @_@ มึนค่ะ 555 เดี๋ยวอ่านอีกรอบ (สมองดำเนินช้าค่ะ 55)
  #25
  0
 8. #23 Ninkza!!! (@Ninkza_123) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 21:08
  ชอบมากกกกก เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
  #23
  0
 9. #22 RainyAme (@rainyamenf) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 20:00
  เข้าใจมากๆเลยค่ะ
  #22
  0
 10. #20 BESTBITTER (@best11184) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 17:58
  น่าสนใจ
  #20
  0
 11. #17 gee-r (@gee-r) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / 11:54
  อยากพริ้นมาเก็บไว้อ่านแต่ทำไม่ได้อะค่ะ เลยหักออก 20 คะแนน งอลลล :'(
  #17
  0
 12. #16 sss-on9 (@sss-on9) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 / 22:18
  สุดยอดเลยยยย พี่อธิบายเก่งมากค่ะ ขอบคุณ
  #16
  0
 13. #8 Penguin (@moo123452541) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 19 เมษายน 2556 / 15:05
  พอรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะ
  #8
  0
 14. #7 My name is Kid Kid (@kidkidlovebeast) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 / 09:20
  เจ๋ง!  ตามค่ะ ><
  #7
  0
 15. #3 ็Hnontaopuy (@aquae) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 8 ตุลาคม 2555 / 16:27
  เจ๋งไปเลย....แอดแฟนแว้ววววว
  #3
  0
 16. #2 กีกี้ส์ :-*) (@pokiekung) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 29 กันยายน 2555 / 23:33
  ติดตามค่าาา ><
  #2
  0