เวียงวัง

ตอนที่ 116 : ลูกหลานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,641
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    10 เม.ย. 53

   -ช่วยทำสาแหรกลูกหลานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เข้ามาเป็นเจ้าจอมพระสนมในกรุงรัตนโกสินทร์ มีใครและรัชกาลใดบ้าง-

            -สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่ไหน (คำถามนี้มีผู้เห็นในอินเทอร์เนต บอกมาให้ทราบ)

            ธิดาเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนั้น เข้ามารับราชการเป็นพระมเหสี (ฝ่ายซ้าย) และเป็นเจ้าจอมพระสนมแต่ครั้งกรุงธนบุรี ดังได้เคยเล่าแล้วหลายครั้ง

            แต่เมื่อขอให้ทำสาแหรกจึงต้องเท้าความถึงเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) ซึ่งตั้งตัวเป็นพระเจ้านครศรีธรรมราช เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ต่อมายอมแพ้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ทรงเอาโทษ แล้วยังโปรดตั้งเป็นพระเจ้านครฯ (เป็นเจ้าประเทศราช) ทว่าในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้ลดเกียรติยศเป็นเจ้าเมืองเช่นในสมัยอยุธยา

            เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ และเจ้าจอมน้อยเล็กในรัชกาลที่ ๓ นั้น เป็นธิดาเจ้าพระยานครฯ (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอิน ซึ่งเป็นราชินิกุล บางช้าง เจ้าพระยานครฯ (น้อย) นี้ บางทีก็เรียกกันว่า น้อยคืนเมืองเพราะเมื่อหนุ่มเข้าไปรับราชการอยู่ในกรุงเทพฯหลายปี

            ในรัชกาลที่ ๔ ธิดาของเจ้าพระยานครฯ (น้อย) เกิดแต่อนุภรรยา ได้เป็นเจ้าจอมมารดาอีกผู้หนึ่ง คือ เจ้าจอมมารดาบัว

            เจ้าจอมมารดาบัว มีพระองค์เจ้า ๔ พระองค์ คือ

            ๑. พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณเลิศ สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์

            ๒. พระองค์เจ้าชายศรีสิทธิธงไชย (กรมขุนสิริธัชสังกาศ) ต้นราชสกุล ศรีธวัช ณ อยุธยา

            ๓. พระองค์เจ้าหญิงอรไทยเทพกัญญา

            ๔. พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์ (กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์) ต้นราชสกุล วัฒนวงศ์ ณ อยุธยา

            พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปัทมราช มีพระชันษายืนยาวถึง ๘๐ กว่าพรรษา ส่วนเจ้าจอมมารดานุ้ยเล็ก ชนนีของท่านสิ้นชีพเมื่ออายุ ๙๙ เกือบร้อยปี

            (หมายเหตุ พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้คำนำพระนาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอหรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสำหรับเจ้าฟ้า ส่วนพระราชโอรสธิดา ใน วังหน้ารัชกาลที่ ๑-๔ ใช้คำนำพระนาม พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ’ ‘วังหน้าในรัชกาลที่ ๕ คำนำพระนามว่า พระราชวรวงศ์เธอ)

            เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ ชนนีของสมเด็จพระบวรราชเจ้าฯมหาศักดิพลเสพ วังหน้าในรัชกาลที่ ๓ นั้น สิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพฯ เมื่ออายุ ๔๗ ปี

            ส่วนเจ้าจอมมารดานุ้ยเล็กนั้น ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลากลับไปอยู่เมืองนครฯ ตั้งแต่พระองค์เจ้าปัทมราชพระชนม์เพียง ๒๐ พรรษา จนกระทั่งพระชนม์ ๗๐ กว่า ในรัชกาลที่ ๔

            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงรักนับถือพระองค์เจ้าปัทมราชมาก ตรัสเรียกว่า เจ้าอาว์เจ้าน้าคือทรงนับญาติทั้งทางฝ่ายราชตระกูล เพราะเป็นพระราชธิดาของ ปู่น้อยสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และนับญาติทางฝ่ายเมืองนครฯด้วย

            เรื่องสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั้นอยู่ที่เมืองซัวเถา อำเภอเท่งไฮ้

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เคยเสด็จไปถวายบังคมเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ และ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่อง คืนถิ่นจีนใหญ่จึงขอแนะนำให้อ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้

            ในที่นี้ ขอพระราชทานเชิญมาลงเป็นวิทยาทานเพียงบางตอน ทรงพระราชนิพนธ์ถึงสุสานตอนหนึ่งว่า

             สุสานเหมือนกับหลุมศพฝรั่งธรรมดา ไม่ได้ทำโค้งๆ แบบฮองซุ้ยจีนที่เคยเห็นที่อื่น มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวทองเป็นอักษรจีน แปลความว่า สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม สร้างขึ้นในปีที่ ๔๗ แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ.๑๗๘๔) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.๑๙๘๕

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

33 ความคิดเห็น