หมวดทะเบียนรถเก๋งแบบใหม่ - เลขหน้า ก.ไก่

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 8,305 Views

 • 0 Comments

 • 1 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  254

  Overall
  8,305

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

เริ่มใช้ในกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
หมวดทะเบียนรถเก๋งแบบใหม่ เริ่มใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เริ่มจากอักษรที่อยู่ด้านหลัง ก ตั้งแต่ ก ข ค ไปถึง ฮ

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 1 เม.ย. 57 / 00:01

บันทึกเป็น Favorite


เลข 1 ถึง 9 ที่อยู่หน้าอักษร 2 ตัว โดยอักษรตัวหลังที่ต่อท้ายอักษร ก.ไก่ นั้น ต้องแตกต่างกัน และถ้าไปประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเทียบเอา

หมวด 1กx
1กก = 1AA, 1กข = 1AB, 1กค = 1AC, 1กฆ = A10, 1กง = 1AD,
1กจ = 1AE, 1กฉ = 1AF, 1กช = 1AG, 1กฌ = 1AH, 1กญ = A11,
1กฎ = 1AI, 1กฐ = 1AJ, 1กฒ = A12, 1กณ = 1AK, 1กด = 1AL,
1กต = 1AM, 1กถ = 1AN, 1กท = 1AO, 1กธ = 1AP, 1กน = 1AQ,
1กบ = 1AR, 1กผ = 1AT, 1กพ = 1AU, 1กภ = 1AW, 1กม = 1AX,
1กย = 1AY, 1กร = 1AZ, 1กล = 1A1, 1กว = 1A2, 1กศ = 1A3,
1กษ = 1A4, 1กส = 1A5, 1กฬ = 1A7, 1กอ = 1A8, 1กฮ = 1A9

หมวด 2กx

2กก = 2AA, 2กข = 2AB, 2กค = 2AC, 2กฆ = A13, 2กง = 2AD,
2กจ = 2AE, 2กฉ = 2AF, 2กช = 2AG, 2กฌ = 2AH, 2กญ = A14,
2กฎ = 2AI, 2กฐ = 2AJ, 2กฒ = A15, 2กณ = 2AK, 2กด = 2AL,
2กต = 2AM, 2กถ = 2AN, 2กท = 2AO, 2กธ = 2AP, 2กน = 2AQ,
2กบ = 2AR, 2กผ = 2AT, 2กพ = 2AU, 2กภ = 2AW, 2กม = 2AX,
2กย = 2AY, 2กร = 2AZ, 2กล = 2A1, 2กว = 2A2, 2กศ = 2A3,
2กษ = 2A4, 2กส = 2A5, 2กฬ = 2A7, 2กอ = 2A8, 2กฮ = 2A9

หมวด 3กx
3กก = 3AA, 3กข = 3AB, 3กค = 3AC, 3กฆ = A16, 3กง = 3AD,
3กจ = 3AE, 3กฉ = 3AF, 3กช = 3AG, 3กฌ = 3AH, 3กญ = A17,
3กฎ = 3AI, 3กฐ = 3AJ, 3กฒ = A18, 3กณ = 3AK, 3กด = 3AL,
3กต = 3AM, 3กถ = 3AN, 3กท = 3AO, 3กธ = 3AP, 3กน = 3AQ,
3กบ = 3AR, 3กผ = 3AT, 3กพ = 3AU, 3กภ = 3AW, 3กม = 3AX,
3กย = 3AY, 3กร = 3AZ, 3กล = 3A1, 3กว = 3A2, 3กศ = 3A3,
3กษ = 3A4, 3กส = 3A5, 3กฬ = 3A7, 3กอ = 3A8, 3กฮ = 3A9

หมวด 4กx
4กก = 4AA, 4กข = 4AB, 4กค = 4AC, 4กฆ = A19, 4กง = 4AD,
4กจ = 4AE, 4กฉ = 4AF, 4กช = 4AG, 4กฌ = 4AH, 4กญ = A20,
4กฎ = 4AI, 4กฐ = 4AJ, 4กฒ = A21, 4กณ = 4AK, 4กด = 4AL,
4กต = 4AM, 4กถ = 4AN, 4กท = 4AO, 4กธ = 4AP, 4กน = 4AQ,
4กบ = 4AR, 4กผ = 4AT, 4กพ = 4AU, 4กภ = 4AW, 4กม = 4AX,
4กย = 4AY, 4กร = 4AZ, 4กล = 4A1, 4กว = 4A2, 4กศ = 4A3,
4กษ = 4A4, 4กส = 4A5, 4กฬ = 4A7, 4กอ = 4A8, 4กฮ = 4A9

หมวด 5กx
5กก = 5AA, 5กข = 5AB, 5กค = 5AC, 5กฆ = A22, 5กง = 5AD,
5กจ = 5AE, 5กฉ = 5AF, 5กช = 5AG, 5กฌ = 5AH, 5กญ = A23,
5กฎ = 5AI, 5กฐ = 5AJ, 5กฒ = A24, 5กณ = 5AK, 5กด = 5AL,
5กต = 5AM, 5กถ = 5AN, 5กท = 5AO, 5กธ = 5AP, 5กน = 5AQ,
5กบ = 5AR, 5กผ = 5AT, 5กพ = 5AU, 5กภ = 5AW, 5กม = 5AX,
5กย = 5AY, 5กร = 5AZ, 5กล = 5A1, 5กว = 5A2, 5กศ = 5A3,
5กษ = 5A4, 5กส = 5A5, 5กฬ = 5A7, 5กอ = 5A8, 5กฮ = 5A9

หมวด 6กx
6กก = 6AA, 6กข = 6AB, 6กค = 6AC, 6กฆ = A25, 6กง = 6AD,
6กจ = 6AE, 6กฉ = 6AF, 6กช = 6AG, 6กฌ = 6AH, 6กญ = A26,
6กฎ = 6AI, 6กฐ = 6AJ, 6กฒ = A27, 6กณ = 6AK, 6กด = 6AL,
6กต = 6AM, 6กถ = 6AN, 6กท = 6AO, 6กธ = 6AP, 6กน = 6AQ,
6กบ = 6AR, 6กผ = 6AT, 6กพ = 6AU, 6กภ = 6AW, 6กม = 6AX,
6กย = 6AY, 6กร = 6AZ, 6กล = 6A1, 6กว = 6A2, 6กศ = 6A3,
6กษ = 6A4, 6กส = 6A5, 6กฬ = 6A7, 6กอ = 6A8, 6กฮ = 6A9

หมวด 7กx
7กก = 7AA, 7กข = 7AB, 7กค = 7AC, 7กฆ = A28, 7กง = 7AD,
7กจ = 7AE, 7กฉ = 7AF, 7กช = 7AG, 7กฌ = 7AH, 7กญ = A29,
7กฎ = 7AI, 7กฐ = 7AJ, 7กฒ = A30, 7กณ = 7AK, 7กด = 7AL,
7กต = 7AM, 7กถ = 7AN, 7กท = 7AO, 7กธ = 7AP, 7กน = 7AQ,
7กบ = 7AR, 7กผ = 7AT, 7กพ = 7AU, 7กภ = 7AW, 7กม = 7AX,
7กย = 7AY, 7กร = 7AZ, 7กล = 7A1, 7กว = 7A2, 7กศ = 7A3,
7กษ = 7A4, 7กส = 7A5, 7กฬ = 7A7, 7กอ = 7A8, 7กฮ = 7A9

หมวด 8กx
8กก = 8AA, 8กข = 8AB, 8กค = 8AC, 8กฆ = A31, 8กง = 8AD,
8กจ = 8AE, 8กฉ = 8AF, 8กช = 8AG, 8กฌ = 8AH, 8กญ = A32,
8กฎ = 8AI, 8กฐ = 8AJ, 8กฒ = A33, 8กณ = 8AK, 8กด = 8AL,
8กต = 8AM, 8กถ = 8AN, 8กท = 8AO, 8กธ = 8AP, 8กน = 8AQ,
8กบ = 8AR, 8กผ = 8AT, 8กพ = 8AU, 8กภ = 8AW, 8กม = 8AX,
8กย = 8AY, 8กร = 8AZ, 8กล = 8A1, 8กว = 8A2, 8กศ = 8A3,
8กษ = 8A4, 8กส = 8A5, 8กฬ = 8A7, 8กอ = 8A8, 8กฮ = 8A9

หมวด 9กx
9กก = 9AA, 9กข = 9AB, 9กค = 9AC, 9กฆ = A34, 9กง = 9AD,
9กจ = 9AE, 9กฉ = 9AF, 9กช = 9AG, 9กฌ = 9AH, 9กญ = A35,
9กฎ = 9AI, 9กฐ = 9AJ, 9กฒ = A36, 9กณ = 9AK, 9กด = 9AL,
9กต = 9AM, 9กถ = 9AN, 9กท = 9AO, 9กธ = 9AP, 9กน = 9AQ,
9กบ = 9AR, 9กผ = 9AT, 9กพ = 9AU, 9กภ = 9AW, 9กม = 9AX,
9กย = 9AY, 9กร = 9AZ, 9กล = 9A1, 9กว = 9A2, 9กศ = 9A3,
9กษ = 9A4, 9กส = 9A5, 9กฬ = 9A7, 9กอ = 9A8, 9กฮ = 9A9

แล้วตามด้วยเลข 1 ถึง 9999 เหมือนเดิม

เช่น 1กก-6 กรุงเทพมหานคร เทียบได้กับ 1AA-6 THAILAND 01

ขอบคุณข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ BallChiJap12 จากทั้งหมด 50 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น