เพื่อนทั้งหมด

Hotaru P.
My.dek-d.com/rudywildarms
ชื่อ Hotaru P.
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Iu chan
My.dek-d.com/ariyachang
ชื่อ Iu chan
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Lucciola
My.dek-d.com/rudywildarms
ชื่อ Lucciola
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

CALANTHE
My.dek-d.com/sasuto
ชื่อ ณิชา กัลยา ลั้นลา
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า จุ๊บๆ ส้ม 097 ค่ะ
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

1


เพื่อนทั้งหมด
4
Boys
0
Girls
4

    HBD Your Friends!

ยังไม่มีวันเกิดเพื่อนใกล้ๆนี้