[ดนตรี] โน๊ตเพลงตัวเลขสำหรับคีย์บอร์ด by Jason R. Hofer

ตอนที่ 33 : [โน๊ต] เพลง 더블에스오공일 Love Ya - SS501

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 11,562
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 6 ครั้ง
  10 เม.ย. 54

Yeah, huh.
here we go once again, Guess who’s back, let’s go
This one this all about you. i will hate you, but i love you
So what can i do. Now listen
4*   6#   4*   4*   2#*   1#*   2#*
5#*   4#*   4*   2#*   1#*   1#*   2#*   1#*   4*
2#*   1#*   1*   1#*   2#*   4*   6#   4*   4*   2#*   1#*   2#*
5#*   4#*   4*   2#*   1#*   1#*   2#*   1#*   4*   2#*   1#*   1*


너를 보면 아파 숨이 너무 가빠 이제 내 손 잡아
นอรึล โพมยอน อาพา ซูมี นอมู คาปา อีเจ แน ซน จาบา
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

그 사람은 너를 사랑하지 않는데 왜 why don’t you get it
คือ ซารามึน นอรึล ซารังฮาจี อันนึนเด เว why don’t you get it
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*

내 전부를 걸어 이 주문을 걸어 we can be so perfect
แน ชอนบูรึล คอรอ อี จูมูนึล คอรอ we can be so perfect
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

세상 모두 적이된다 해도 나는 안돼 너 아니면 안돼
เซซัง โมดู จอกีดวินดา แฮโด นานึน อันดเว นอ อานีมยอน อันดเว
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   4*   4*   2#*   4*   2#*   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*

오늘을 여태껏 기다렸어 미안해 간절히 바래왔어
โอนือรึล ยอแทกอซ กีดารยอซอ มิอันแฮ กันจอรี พาแรวาซอ
6#   6#   6#   6#   6#   4   4   4   4   2#   4   6#   6#   6#   6#   6#   4   4   4   4   2#   4

날 빗겨갔던 네 오랜 사랑이 잔인하게 끝나기를
นัล พิซกยอกัซดอน เน โอแรน ซารังงี จานินฮาเก กึทนากีรึล
6#   6#   6#   6#   6#   4#   4#   4#   4#   4   4#   4   6#.   6#.   2#   2#   2#   4   4#   4

그 사람 잊어 이젠 지워버려 어차피 너하고는 어울리지 않는 걸
คือ ซารัม อีจอ อีเจน จีวอบอรยอ ออชาพี นอฮาโกนึน อออุลรีจี อันนึน กอล
6#   6#   6#   6#   6#   4   6#   6#   6#   6#   6#   4#   6#   6#   6#   6#   5#   5#   5#   5#   5#   5#   5#   5#   1#*   1*

so baby want you come to me. I’ll make you, make you happy
6#   6#   6#   6#   6#   4#   4#   2#   2#   2#   4   4#   4

너를 보면 아파 숨이 너무 가빠 이제 내 손 잡아
นอรึล โพมยอน อาพา ซูมี นอมู คาปา อีเจ แน ซน จาบา
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

그 사람은 너를 사랑하지 않는데 왜 why don’t you get it
คือ ซารามึน นอรึล ซารังฮาจี อันนึนเด เว why don’t you get it
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*

내 전부를 걸어 이 주문을 걸어 we can be so perfect
แน ชอนบูรึล คอรอ อี จูมูนึล คอรอ we can be so perfect
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

세상 모두 적이된다 해도 나는 안돼 너 아니면 안돼
เซซัง โมดู จอกีดวินดา แฮโด นานึน อันดเว นอ อานีมยอน อันดเว
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   4*   4*   2#*   4*   2#*   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*


처음엔 행복하길 바랫어 그게 비록 그 사람 옆에서라도
ชออือเมน แฮงบกฮากิล บาแรซอ คือเก พี รก คือ ซารัม ยอเพซอราโด
6#   6#   6#   6#   6#   4   4   4   4   2#   4   6#   6#   6#   6#   6#   4   4   4   4   2#   4

믿었었어 나 없이 행복하다면 그걸로 충분했어
มีดอซอซอ นา ออบชี แฮงบกคาดามยอน คือกอลโร ชุงบุนแฮซอ
5#   4   4   5#   4#   4#   4#   4#   4#   4#   5#   4#   2#   2#   2#   4   4#   4

하지만 너의 눈물이 보여 너의 슬픔이 보여
ฮาจีมัน นออี นุนมูรี โบยอ นออี ซึลพือมี โบยอ
6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#   6#

아무리 참아봐도 안돼 이젠 지쳐 미쳐
อามูรี ชามาบวาโด อันดเว อีเจน ชีชยอ มีชยอ
5#   5#   5#   5#   5#   5#   5#   5#   5#

I can not let it go, I got a take you 이게 우리 운명인 걸
I can not let it go, I got a take you อีเก อูรี อุนมยองอิน กอล
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   6#   4*   4*   2#*   1#*   1*
너를 보면 아파 숨이 너무 가빠 이제 내 손 잡아
นอรึล โพมยอน อาพา ซูมี นอมู คาปา อีเจ แน ซน จาบา
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

그 사람은 너를 사랑하지 않는데 왜 why don’t you get it
คือ ซารามึน นอรึล ซารังฮาจี อันนึนเด เว why don’t you get it
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*

내 전부를 걸어 이 주문을 걸어 we can be so perfect
แน ชอนบูรึล คอรอ อี จูมูนึล คอรอ we can be so perfect
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

세상 모두 적이된다 해도 나는 안돼 너 아니면 안돼
เซซัง โมดู จอกีดวินดา แฮโด นานึน อันดเว นอ อานีมยอน อันดเว
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   4*   4*   2#*   4*   2#*   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*


baby let me love ya, love ya, love ya
4*   4#*   2#*   4*   1#*   2#*   1*   1#*

어떻게 넌 모르는데 하필 그 사람인데
ออตอกเค นอ โมรีนึนเด ฮาพิล คือ ซารามินเด
6#   4   6#   1*   1#*   1*   6#   4   6#   4#   6#   1*   2#*   1*   6#

너 의 아픈 사랑 따윈 난 볼 수 없는데
นอ เอ อาพึน ซารัง ตาวอน นัน พล ซู ออบนึนเด
4#   1*   5#   1*   1#*   2#*   1#*   1*   5#   1#*   5#   1#*   2#*   4*

잊어 네 가슴 멍들게하는 그런 나쁜 사랑
อีจอ เน คาซึม มองดึลเกฮานึน คือรอน นาปึน ซารัง
5#*   2#*   4*   2#*   6#   2#*   4*   4#*   4*   2#*   6#   2#*   6#   2#*   6#   2#*   4*   4#*

이젠 집어쳐 please 아픈 너를 구하겠어
อีเจน ชีบอชยอ please อาพึน นอนรึล คู ฮาเกซอ
6#*   6*   6#*   1**   4**   3**   4**   4#**   4**   2#**   1**   4*   4#*   2#*

거울에 비친 너의 눈물 소리 없이, 의미도 없이 흐를 때
คออูเร พีชิน นอเอ นุนมุล โซรี ออบชี อึยมีโด ออบชี ฮือรึล แต
4*   1#*   2#*   1*   1#*   6#   4   6#   1*   1#*   1*   6#   4   6#   4#   6#   1*   1#*   1*   6#   4#

내 가슴 완전히 찢어지는 걸 i can cross over the sea
แน คาซึม วันจอนฮี จีจอจีนึน กอล i can cross over the sea
1*   5#   1*   1#*   2#*   1#*   1*   5#   1#*   5#   1#*   2#*   4*   5#*   2#*   4*   2#*   6#

나를 믿어줘 하늘에 맹세할게 우린 마지막 사랑이 될 테니까
นารึล มีดอจวอ ฮานือเร แมงซอฮัลเก อูริน มาจีมัก ซารังงี ดวิล เทนีกา
2#*   4*   4#*   4*   2#*   6#   2#*   6#   2#*   4*   4#*   6#*   6*   6#*   1**   4**   3**   4**   4#**   4**   2#**   1**

너를 보면 아파 숨이 너무 가빠 이 심장이 아파
นอรึล โพมยอน อาพา ซูมี นอมู คาปา อี ชิมจังงี อาพา
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

그 사람은 너를 사랑하지 않는데 왜 why don’t you get it
คือ ซารามึน นอรึล ซารังฮาจี อันนึนเด เว why don’t you get it
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*

내 전부를 걸어 이 주문을 걸어 we can be so perfect
แน ชอนบูรึล คอรอ อี จูมูนึล คอรอ we can be so perfect
6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   1#*   6#   6#   6#   6#   6#   5#

세상 모두 적이된다 해도 나는 안돼 너 아니면 안돼
เซซัง โมดู จอกีดวินดา แฮโด นานึน อันดเว นอ อานีมยอน อันดเว
6#   1*   1#*   2#*   4*   4#*   4*   2#*   1#*   2#*   1#*   1*   6#   1#*   4*   4*   2#*   4*   2#*   6#   1#*

baby let me love ya, love ya, love ya
1#*   1#*   1#*   1#*   1#*   1*   1#*   1*   1#*   1*


let me love baby
4*   4#*   2#*   4*   1#*   2#*   1*   1#*

안돼, 안돼 너 없인 (we’re out)
อันดเว อันดเว นอ ออบชีน (we’re out)
1#*  4  4#  1*  2#  4  6#  1#  2#
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 6 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

631 ความคิดเห็น

 1. #321 nice-nice (@nicethew) (จากตอนที่ 33)
  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 / 16:51
  ก็อบไง
  #321
  0
 2. #295 จ๋อมแจ๋ม (จากตอนที่ 33)
  วันที่ 4 สิงหาคม 2554 / 22:11
  ขอบคุณคร้า
  #295
  0
 3. #108 ลิซตี้ (@nanfreedom) (จากตอนที่ 33)
  วันที่ 21 เมษายน 2554 / 15:09
   ขอบคุณ ๆ มากๆจ้าาา ><
  #108
  0