Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ aristeas

no

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นออย
3 คำที่คือตัวฉัน "นิยาย" , "การ์ตูน" , "อินเตอร์เน็ต"
การเรียนไม่เอาอ่ะ
งานอดิเรกอ่านหนังสือ ท่องเว็บ วาดรูปแล้วปล่อยให้รกห้อง
นิยามของฉันคนบ้าหาเรื่องก็อย่าเล่นกับมัน ไม่งั้นเราจะบ้าตาม
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจคนบ้าหาเรื่องก็อย่าเล่นกับมัน ไม่งั้นเราจะบ้าตาม
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบWild Wild West,Transformer1-2
ดนตรีที่ชอบไม่เป็นพิเศษ
หนังสือที่ชอบการ์ตูน นิยาย ประวัติศาสตร์
อาหารที่ชอบ-----
กีฬาที่ชอบแบด
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเข้าในwriter
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ= =;;;

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด 24 พ.ย. 35
เพศ หญิง

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง