Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ aenin

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นkukkik
3 คำที่คือตัวฉัน ":')" , ":')" , ":')"
การเรียนธรรมดา
งานอดิเรกอ่านหนังสือ
นิยามของฉันcrazy
เป้าหมายชีวิตยังไม่มี
อดีตเรื่องเก่าๆ
ปัจจุบันปกติ
อนาคตยังไม่รู้
คติประจำใจการเรียนเหมือนแจเรือทวนน้ำ ไม่ก้าวหน้าย่อมถอยหลัง
สิ่งที่ดีที่สุดFriend
ภาพยนตร์ที่ชอบRio
ดนตรีที่ชอบPiano
หนังสือที่ชอบNodame Onepiece
อาหารที่ชอบไม่มี
กีฬาที่ชอบไม่มี
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเล่นเกมทายใจ
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง