[Fic-BEAST ft. GOT7] The B.O.X. ชีวิต ดิจิต-รัก {DooSeob}

ตอนที่ 1 : Prologue: Beginning and ending of the B.O.X. {จุดเริ่มและจุดจบ}

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 53
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
  9 ม.ค. 59

- Chapter 0 -

Prologue: Beginning and ending of the B.O.X.
เมื่อความศิวิไลซ์นำพามาซึ่งความถดถอยทางสังคมของมนุษย์ความรัก


ความเผื่อแผ่


ความโอบอ้อมอารีย์สิ่งเหล่านี้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับสิ่งเสพติดทางเทคโนโลยีที่งอกงามขึ้น ความสัมพันธ์ในสังคมจริงแทบไม่มีเหลือเมื่อผู้คนเริ่มละความสนใจกัน ตัวตนหลอกลวงทางสังคมออนไลน์ถูกให้ค่ามากกว่าความเป็นจริง การสัมผัสทางกายหายไปเมื่อเพียงแค่สัมผัสเครื่องมือไฮเทคก็สามารถโต้ตอบกันได้เมื่อความผูกพันไม่แน่นเฟ้นพอ ความรักที่แท้จริงจึงไม่ก่อเกิด...การตัดรอน...


...ความเกลียดชัง...


...และความโกรธแค้น...จึงเกิดขึ้นได้ง่ายราวกับว่าผู้คนเหล่านั้นไม่เคยโหยหาซึ่งกันและกันมาก่อน...นั่นน่ะหรือคือคำตอบของมวลมนุษย์...เป็นเวลานานหลายทศวรรษที่มนุษย์เพิ่งได้เรียนรู้ว่าความสะดวกสบายไม่ใช่สิ่งที่ชี้วัดความสุขทางสังคมพวกเขาต่างหาก...ที่จะสร้างสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองแล้วจะทำอย่างไรกับมนุษย์ครึ่งค่อนโลกที่เสพติดสิ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นมาอย่างยาวนานจนขาดความผูกพันต่อกันเมื่อเทคโนโลยีนำมาซึ่งความถดถอยทางสังคมได้มันก็อาจช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกันThe Bio Organized Xenogenesis หรือ The B.O.X. ถือกำเนิดจากสมมติฐานการควบคุมพฤติกรรมผ่านรหัสพันธุกรรมโดยการร่วมมือครั้งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ชีวสารสนเทศ1[1]และนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเลือดแท้ โครงการร่วมทุนระหว่าง ประเทศฝั่งทวีปเอเชียญี่ปุ่น ไทย ใต้หวัน และเกาหลีไต้แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านโปรแกรมจำลองถูกนำเสนอขึ้นเพื่อร่นระยะเวลาและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งมีชีวิตทดลอง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของปัจเจกบุคคลถูกติดตามจากตัวตนจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากรหัสพันธุกรรมเต็มชุดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อคัดกรองยีนส์จำเพาะที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ เจ้าหน้าที่โครงการจะทำการออกแบบลำดับยีนส์ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ตัวตนจำลองที่พรั่งพร้อมด้วยความดีงาม จากนั้นลำดับยีนส์ดังกล่าวจะถูกสังเคราะห์ขึ้นสำหรับใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมและแทรกเข้าสู่มนุษย์จริงนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของโครงการ...คัดเลือกยีนส์จากตัวตนจำลองที่มีพฤติกรรมดีเลิศ จากนั้นแปลข้อมูลทางพันธุกรรมจากข้อมูลดิจิตอลสู่ความเป็นจริง...ปี 2019 The B.O.X. เริ่มโครงการระยะแรกด้วยการศึกษาผ่านการจำลองชีวิตผ่านเครื่องคณิตกรณ์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยกลุ่มนักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แต่ถูกใช้งานโดยนักชีวสารสนเทศสังคมจำลองถูกสร้างขึ้นอย่างแยกกัน แต่ละชุดสังคมเรียกว่ากล่อง ในแต่ละกล่องประกอบด้วยตัวตนจำลองที่ถูกตั้งค่าจากรหัสพันธุกรรมของจริง ยีนส์ที่ดีเลิศจะถูกคัดเลือกเพื่อใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคต กล่องนับพันถูกสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาและถูกจัดเก็บเรียบเรียงกันอย่างเป็นระบบ ความอัจริยะของเครื่องมือดิจิตอลส่งผลให้การศึกษาเป็นไปอย่ารวดเร็วด้วยระยะเวลาที่เร็วกว่าโลกจริง ปี ต่อ 5 ชั่วโมง กล่องทุกกล่องถูกตั้งค่าด้วยสภาวะเริ่มต้นในปี 1958 และสิ้นสุดในปี 2018 นั่นคือแต่ละกล่องมีชั่วอายุ 60 ปี หรือเกือบ อาทิตย์ในการปฏิบัติงานจริง ตัวตนจำลองรวมไปถึงกล่องที่ล้มเหลวมากมายถูกลบทิ้งไปอย่างง่ายดายเพื่อป้องกันข้อมูลขยะที่อาจพอกพูนขึ้นทุกครั้งที่เกิดการลบ กล่องใบใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาทดแทนโครงการดำเนินไปอย่างสวยงามจวบจนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หลักพบความผิดปกติในกล่องหมายเลข 8990 และ 9397...กล่องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน...ความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมของตัวตนจำลองแปรผันไปอย่างไม่อาจเรียนรู้ได้ ความล้มเหลวของระบบส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก แหล่งเงินทุนขอถอนตัวจนไม่อาจดำเนินโครงการในระยะต่อไปได้The B.O.X. สิ้นสุดลงอย่างน่าเสียดายหลังจากเดินระบบเฟสแรกมากว่า ปี กล่องนับพันต้องถูกละทิ้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลัก ไฟฟ้าใน B.O.X. Research Center ถูกดับลงด้วยมือของหัวหน้าโครงการ ห้องปฏิบัติการเข้าสู่สภาพมืดมิดรอวันปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับโครงการวิจัยอื่น เจ้าหน้าที่หลายสิบชีวิตทยอยก้าวออกจากศูนย์วิจัยโดยมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งโครงการเดินออกไปเป็นกลุ่มสุดท้ายและปราศจากผู้สังเกตุกระแสไฟฟ้ายังคงถูกปล่อยเข้าหล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์ตัวสำคัญด้วยความจงใจของใครบางคนแม้จอของ B.O.X. จะดับลงแต่ทว่าการเคลื่อนไหวในกล่องเหล่านั้น...ยังคงมีอยู่

 THE B.O.X. ชีวิต...ดิจิต-รัก

[1] ชีวสารสนเทศศาสตร์ หรือ ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics) คือศาสตร์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ ซึ่งศึกษาโดยใช้การผสมผสานความรู้จาก อณูชีววิทยา, พันธุศาสตร์ชีวเคมีจุลชีววิทยาคณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บ, การประมวลผล และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการตอบปัญหาต่างๆในทางชีววิทยา หรือ ทำการสร้างแบบจำลองต่างๆจากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำนายความเป็นไปได้ในทางชีววิทยา ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ต่อ ๆ มา อย่างเช่น จีโนมิกส์โปรตีโอมิกส์เมตาบอโลมิกส์ (Metabolomics) เป็นต้น (อ้างอิงจาก ThaiBiotech.info)================

by @a4dite

ติดตามข่าว พูดคุย หรือสกรีม ได้ที่ #ดิจิตดูซอบ

================


มันแต่งยากหนอ แต่แต่งแล้วมันส์มือมากหนอ

เรื่องนี้ซับซ้อนมากซับซ้อนมาย

หวังว่าจะอ่านกันได้จ้า


ปล. ในพาร์ทนี้จะเขียนเหมือนกันทั้งเวอร์ชั่นดูซอบและมาร์คแบมนะคะ

แต่พาร์ทอื่น ๆ จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มุมมองตัวละครต่างกันนะจ๊ะ ไทม์ไลน์ก็ต่าง

*ฉันละกลัวอัพฯผิดจริง ๆ -..-

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

27 ความคิดเห็น

 1. #26 seethetime2guys (@seethetime2guys) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 20 กันยายน 2560 / 20:47
  ข้อมูลเเน่นสุดด นับถือค่ะ ไม่งงนะ น่าติดตามม้วกค่าา
  #26
  0
 2. #8 เด็กยังโย (@punchseop) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 11 มีนาคม 2559 / 10:49
  ไรท์คือแบบ ไรท์ต้องสตรองมาในการแต่งเรื่องนี้ เค้าก็ต้องสตรองมากในการอ่านให้เข้าใจ 55555555555555
  #8
  1
  • #8-1 a4dite (@a4dite) (จากตอนที่ 1)
   11 มีนาคม 2559 / 13:27
   สตรองจริงอะไรจริงค่ะ แต่เค้าถือว่ารีดฯสตรองกว่านะ ขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดนะค้าบบบบบ แม้ว่าเค้าจะสร้างความมึนงงให้ตลอดๆ แฮ่....
   #8-1
 3. #2 pinwa (@pinwaaa) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 13 มกราคม 2559 / 09:23
  ติดตามนะคะ
  #2
  0
 4. #1 เด็กยังโย (@punchseop) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 11 มกราคม 2559 / 00:39
  จะเป็นยังไง... รอติดตามนะคะ
  #1
  0