ติวภาษาไทย

ตอนที่ 6 : ตัวอย่าง ข้อสอบ A-Net

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 3,610
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 8 ครั้ง
  4 มี.ค. 51

1.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
      1.  ภาษาเป็นมรดกทางสังคม                            2.  ภาษาเป็นเครื่องจรรโลงวัฒนธรรม
      3.  ภาษาเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติ  4.  ทุกชาติย่มมีภาษาพูดและภาษาเขียนของตน
 2.  ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
       1.  ปรักหักพัง       ปรัมปรา     ปรามาส              
       2.  ผัดวันประกันพรุ่ง     ผุดลุกผุดนั่ง  ผุบ ๆ โผล่ๆ
       3.  เกร็ดความรู้      เกร็ดพงศาวดาร     เกร็ดปลา
       4.   จัตุสดม             จัตุรัส             จัตุรมุข
3.     ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด
       1.   คณะรัฐบุรุษ             2.  ประชาธิปไตย     3.  ผลิตภัณฑ์ชุมชน     4.  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
4.     ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะสะกดเสียงเดียวกันมากที่สุด
       1.  พยัคฆ์ใหญ่ครุฆยักษ์สมัครสมาน              ยอยศมารมนุษย์เหนือพุทธะ
       2.  เมื่อพบลาภภาพนั้นพลันกลับหาย             สรรพสิ่งวอดวายวับไปกับตา
       3.  นุชนาฎพลาดพลัดกษัตรา                        มิอาจมาทรงราชรถบุษบางาม
       4.  ไทยล้วนรุ่มรวยด้วยผลไม้                        จิตใจก็สวยใสงดงามจริง
5.     ข้อใดเป็นพยางปิดทั้งหมด
        1.   ลงเขื่อนมั่นลั่นดาลทันใจ                       2.  เร่งรัดจัดพลอาสา
        3.  ขึ้นประจำเสมาทุกด้าน                            4.  ประตูเมืองสี่ทิศให้ปิดบาน
6.     ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
        1.   ริมโบสถ์ระเบียงเตียงฐานบาตร              ดื่นดาษผู้คนอยู่จนสาย
        2.   เห็นน้ำรักพร่ำออกทั้งดอกผล                 ไม่มีคนรักรักมาหักสอย
        3.  ถือขันตีทีนั้นจะขันแตก                           ทั้งศีลแทรกสูดออกกระบอกหู
        4.  ถึงมาดแม้นตกยากต้องถากหญ้า            จะอาแทนน้องอย่าหมองศรี
7.    ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด
       1.  เพียนทองงามดั่งทอง                           ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย
       2.  ปลาเสือเหลือที่ตา                                  เลื่อมแหลมกว่าปลาทั้งปวง
      3.  เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ                                เนื้อน้องฤาอ่อนทั้งกาย
      4.  คางเบือนเบือนหน้ามา                           ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย
8.   ข้อใดไม่มีสระประสม
       1.  เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า             2.  เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
       3.  เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร         4.  เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา
9.  ข้อใดมีวรรณยุกต์เหมือน  "นกคุ่ม" ทุกคำ
       1.   ทุกเส้น    ยกยอด    ชิดชอบ           2.  รักส้ม   คุกเข่า   ฟ้ารั่ว
       3.  เล็ดลอด   เล้าไก่   รู้หลัก                4.    ก๊กเก่า   เย้าหยอก    คิดว่า
10.    ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบห้าเสียง
       1.   ฉันรักภาษาไทยมากที่สุด                    2.  ฉันชอบอ่านวรรณคดีไทยมาก
       3.   ฉันภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา      4.  เพื่อนของฉันมักกล่าวว่า ภาษาไทยค่อนข้างยาก

(เฉลย   1. 4    2. 1   3.2    4.  3   5. 1   6. 3    7.2    8. 2   9.1  10.   3
 

11.  ข้อใดมีพยัญชนะควบกล้ำมากที่สุด
      
 1.  อย่าเล่นสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง         
         2.  ครอบคัวนี้มีรวมพลังสู้กับผีพรายในนิทานปรัมปรา
         3.  เหล่าวัวควายเดินกินน้ำบนหาดทรายใกล้บ่อสร้าง
         4.  นกปรอดตัวเล็กสีขาวปลอดบินปร๋อไวยังกะปรอท
12.   คำนามในข้อใดทำหน้าที่ต่างกับข้ออื่น
         1.  หนังสือเล่มนีไม่มีใครสนใจเลย                     2.  เขาชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากที่สุด
         3.  นวนิยายชุดนี้พวกเขาเหล่านั้นชอบมากเลย   
         4.  นวนิยายเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ดีมาก
13.   ข้อใดใช้คำบุพบทถูกต้อง
         1.  เราทุกคนมั่นใจต่อมติขอส่วนรวม
         2.  ผู้ส่งออกข้าวต้องจดทะเบียนต่อกรมการค้าต่างประเทศ
         3.  นิสิตต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยหากต้องการเปลี่ยนวิชา
         4.  ประเทศไทยกำลังหาลู่ทางคว่ำบาตรต่อประเทศอินโดนีเซีย 
14.   คำเชื่อมในข้อใดเมื่อเติมในช่องว่างแล้วได้ความถูกต้องเหมาะสม
             " ปัจจุบันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญ..........ข่าวสงครามในตะวันออกกลาง..........กองทัพ สัมพันธ์มิตรบุกประเทศอิรัก...............กล่าวหาว่าอิรักผลิตและครองครองอาวุธร้ายแรง..............ขัดต่อกติกาของสหประชาชาติ"
          1.  ต่อ  เมื่อ   และ   ใน                        2.   แก่    เมื่อ    โดย   ซึ่ง
          3.  เมื่อ   สำหรับ   กับ   ที่                    4.  ใน   ต่อ  หรือ   และ
15.    ข้อใดเป็นทั้งคำและประโยค
          1.  ห้องรับแขก    ผ้ากันเปื้อน                2.  น้ำดอกไม้   รถไฟฟ้า
          3. นักศึกษา  เครื่องตัดหญ้า                  4.  หยาดน้ำค้าง    น้ำอัดลม
16.    ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
          1.  เวลาซื้อของเขาชอบต่อราคา          2.  ตำรวจนายนั้นวิ่งกรูเข้าจับคนร้าย
          3.  รัฐบาลประกาศสนับสนุนโครงการบ้านเอื้ออาทร 
          4. มัคคุเทศก์บางคนมีส่วนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
17.    ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทัพศัพท์
          1.  ประเทศกรีซเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร 2004
          2.  ชาวบ้านพอใจที่มีออร์เดอร์สั่งสินค้าโอท็อปมาจากทั่วโลก
          3.  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทมีบทบาทสำคัญในยุคนี้
          4.  ชาวชิลีดำรงชีพอย่างยืนยงคงทนด้วยอาชีพประมงในน่านน้ำของตน
18.     ข้อใดมีคำสมาสทีมีสนธิทุกคำ
           1.   คชยาน    สุภาภรณ์    เศวตฉัตร               2.  พนานต์   นรินทร์    กมลาสน์
            3.  มิจฉาทิฐิ    ประชากร   อาชญากรรม        4.  กุศโลบาย    ทิศานุทิศ   ทรัพยากร
19.     ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
           1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการ   
           2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข  พระราชวังไกลกังวล
           3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ  ศาลาดุสิตาลัยและพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
           4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
20.  ประโยคใดแสดงอดีตกาล
        1.  ฉันเคยไปเขื่อนป่าสักขลสิทธิ์โดยรถไฟ       2.  เขาลืมเราแล้วกระมัง  จึงไม่มาหาเราเลย
        3. นักเรียนทำการบ้านจวนแล้วเสร็จ                  4.  เพื่อนพี่คนที่ท้องคลอดแล้วหรือ
         

     11. 3   12. 4   13. 3   14.2   15. 1  16. 2   17.2   18. 3    19.1    20.1     

21.    ภาษาพาดหัวข่าวข้อใดไม่ถูกต้อง
         1.  ฝ่ายค้านรวมสมาชิกตั้งพรรคใหม่                2.  ฆาตกรโหดฝังศพทั้งเป็น
         3.  รัฐเตือนไข้หวัดนกระบาดอีก แต่คุมได้        
         4.  สินค้าส่งออกทะลุเป้า  คาดปีนี้ยอดขายกระฉูด
22.    ข้อใดเป็นสำนวนที่สร้างมาจากความเชื่อของคนไทย
         1.  วันโกนไม่ละ  วันพระไม่เว้น                        2.  ซื้อควายหน้านา  ซื้อผ้าหน้าหนาว
         3. ตักน้ำใสกระโหลก  ชะโงกดูเงา                   4.  น้ำร้อนปลาเป็น  น้ำเย็นปลาตาย
23.   สำนวนใดไม่เกี่ยวกับการเลือกคู่และการครองเรือน
         1.   กิ่งทองใบหยก      เรือล่มในหนอง     ทองจะไปไหน
         2.  ปลูกเรือนคร่อมตอ    ชาวข้าวเปลือก   หญิงข้าวสาร
         3. เด็ดดอกไม้ร่วมต้น   ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่    สอยดอกฟ้า
         4. หนูตกถังข้าวสาร    ทองแผ่นเดียวกัน   คลุมถุงชน
24.       "  กว่าจะเข้ามาได้...ใช่...มันยาก               เรียนให้จบนั้นลำบากยากยิ่งกว่า
            ในสนามความถวิลปริญญา                        อย่าลืมว่าในที่นี้มีรีไทร์"
                   ข้อความนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
          1.  เชิงคุณค่า                                                2.  ข้อเท็จจริง            
          3.  เชิงคุณค่าและข้อเท็จจริง                        4.  ข้อเท็จจริงและนโยบาย
25.     ข้อใดมิใช่เป็นการแสดงทรรศนะ
          1.  ปัญหาการใช้ภาษาไทยแก้ไขได้ถ้าสื่อมวลชนให้ความสนใจฃ
          2.  ที่ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ  ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับนั้น  ทุกวันนี้ลดลงมากเพราะสภาพเศรษฐกิจของคนไทย
          3.  การแพทย์สมัยปัจจุบันเจริญก้าวหน้ามาก ทั้งการป้องกัน  การรักษา  ทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น
         4.  มีบางคนกล่าวว่าความรักคือการให้  แต่บางครั้งความรักก็เป็นการทำยไปในขณะเดียวกัน
26.   ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
           " การยอมรับว่าสื่อมีผลต่อคนดูเป็นการให้ความสำคัญแก่สื่อมากเกินไป  สื่ออาจมีอิทธิพลต่อคนดูก็จริง  แต่คงไม่มากเท่าไร การที่สื่อจะมีอิทธิพลต่อคนดูได้นั้น    คนดูก็ต้องพร้อมที่จะรับด้วย  หมายความว่า  คนดูนั้นเองที่เป็นผู้เลือกว่าจะให้สื่อมีอิทธิพลเหนือตนหรือไม่"
        1.  ควรลดบทบาทสื่อลง                                   2.  สื่อสามารถครอบงำคนดูได้
        3.  อิทธิพลของสื่อขึ้นอยู่กับคนดู                     4.  คนดูให้ความสำคัญแก่สื่อมากเกินไป
27. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
         " คนมีหรือคนจนก็มีความซื่อสัตย์พอ ๆ กัน หรือไม่มีความซื่อสัตย์พอ ๆ กัน  แต่คนจนมองโลกจากแง่มุมทางศีลธรรม  ในขณะที่คนมีมองโลกจากแง่มุมของเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย"
       1. คนมีกับคนจนไม่เหมือนกัน                            
       2. คนมีกับคนจนเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีได้เท่า ๆ กัน
       3. คนมีกับคนจนมองโลกจากแง่มุมที่แตกต่างกัน
       4. คนมีเป็นคนที่มีเหตุผลในขณะที่คนจนมีคุณธรรม
28.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
             "
กว่าหินจะผ่านกระบวนการแปรรูปมาถึงมือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง    และมีการสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการแปรรูปเสียครึ่งต่อครึ่ง   เรานำหินมาใช้ในปริมาณเท่าใด  ก็มีหินในจำนวนเท่ากับที่สูญเสียไป   ดังนั้นในการใช้หินทุกครั้ง  จงคิดให้หนักอย่างหิน"
        1. กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของหิน                          2.  เรียกร้องให้ใช้หินอย่างคุ้มค่า
        3. เตือนให้คิดว่าหินอาจหมดไปจากโลก           4. ชี้ให้เห็นความสิ้นเปลืองในการผลิตหิน
29.  ข้อใดใช้ภาษาเร้าให้เกิดอารมณ์มากที่สุด
        1.   ผู้ร้ายใจโหดฆ่าข่มขืนสาวพิการ                   2. ครูใช้ไม้เรียวตีนักเรียนจนขึ้นแนว
        3.  อเมริกาใช้อาวุธสมัยใหม่โจมตีอิรักอย่างรุนแรง
        4. อุบัติเหตุร้ายแรงทำให้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
30.  คำประพันธ์ต่อไปนี้จัดเป็นโวหารชนิดใด
                        "  โขดกินกลางทะเลโอดครวญ           ผันเปลี่ยนแปลงหวนหาคืนไม่"
        1.  สัญลักษณ์              2.   อติพจน์                  3.   บุคคลวัต            4.  อุปลักษณ์
     21.2    22.1    23. 2    24. 2   25. 3    26. 3  27.3    28. 2   29. 1  30.3 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 8 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

47 ความคิดเห็น

 1. #31 beam (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 2 ตุลาคม 2552 / 11:45
  ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่เราคิดถ้าเราตั้งใจ

  #31
  0
 2. #12 บอกก็ได้ (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 / 16:17
  ว้า...ยากจัง....
  #12
  0