วชิรปทุมวงศ์ (อาวุธแห่งความดี)

ตอนที่ 4 : ไพรีรุกคืบ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 18
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 4 ครั้ง
    23 มิ.ย. 63

ข่าวเรื่องเทพศิลาคีรีออกตามล่าราชารัชภาฏกับราชาราชพล แพร่สะพัดไปทั่วสารทิศ จนทราบถึงพระเนตรพระกรรณของราชาทั้งสองพี่น้อง สองกษัตริย์จึงคิดหาวิธีเตรียมการตั้งรับศึกที่จะเกิดขึ้น ราชารัชภาฏทรงเล็งเห็นว่าเมืองของตนมีประชากรมากกว่าเมืองปทมบุรี จึงมีพระราชโองการให้สร้างกำแพงเมืองวชรบุรีด้วยเพชรซ้อนกัน 9 ชั้น ด้วยทรงเห็นว่ากำแพงอิฐธรรมดาไม่สามารถทนทานต่อพละกำลังของอสูรได้ ทรงขยายอาณาเขตออกไปให้กว้างขึ้น และตรัสสั่งให้ขุดอุโมงค์เป็นเมืองใต้ดินเพื่อเป็นที่หลบภัยให้แก่ราษฎร แล้วสั่งอพยพคนที่อยู่นอกเมืองทั้งหมดให้เข้ามาหลบภัยในเขตพระนคร ส่วนเมืองพระอนุชาก็ทำการขุดคูเมืองให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ราษฎรได้หลบหนีเอาตัวรอด ในกรณีที่มิสามารถต้านทานศึกไว้ได้ ทั้งสองเมืองใช้ระยะเวลาในการสร้างแนวป้องกันถึง 7 เดือนจึงแล้วเสร็จ

เทพศิลาคีรีได้รวบรวมกองทัพอสูร แล้วเดินทางจนมาถึงอาณาเขตของเมืองนครสิริหรรษวัต ของท้าวโคตวราชา พญายักษ์ผู้ฝักใฝ่ในความดี จึงได้ชักชวนให้พญายักษ์โคตวะเข้าร่วมกองทัพของตน เพราะนครสิริหรรษวัตเป็นเมืองใหญ่ กุมอำนาจอยู่เหนือเมืองยักษ์ต่าง ๆ มากมาย เทพศิลาคีรีหวังจะเพิ่มขนาดกองทัพให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น พญายักษ์ตรัสถามท่านเทพมีชื่อนั้นว่าจะยกทัพด้วยการใด เทพศิลาคีรีหัวเราะขบขันแล้วจึงบอกจุดประสงค์ในการยกทัพก็เพื่อกำจัดมนุษย์สองพี่น้องที่คอยขัดขวางตนในการขยายอำนาจให้แผ่ไพศาล หากเจ้าผู้ครองนครสิริหรรษวัตเข้าร่วมด้วยข้า ข้าก็จะตอบแทนเจ้าให้ถึงที่สุด พญายักษ์ได้รับฟังเหตุผลและเห็นว่าเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะนั่นคงเป็นกรรมสัมพันธ์ระหว่างเทพกับมนุษย์ที่ต้องกลับมาชดใช้ในชาตินี้ จึงตอบปฏิเสธไปและทูลเชิญให้เทพศิลาคีรีถอนทัพกลับไปแต่โดยดี เมื่อเทพศิลาคีรีได้ยินดังนั้นจึงโกรธกริ้วเป็นอันมาก พร้อมถากถางพญายักษ์ว่า เจ้ามันก็แค่ยักษ์มารต่ำต้อยไม่ต่างจากอสูรจะเป็นพระโพธิสัตย์ได้อย่างไรอย่าแสร้งเป็นคนดีนักเลย แล้วจึงสั่งกองทัพอสูรเข้าถล่มเมืองของพญายักษ์ทันที เทพกับพญายักษ์ต่อสู้กันเป็นเวลานาน จนพญายักษ์ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสจึงต้องยอมศิโรราบแก่เทพศิลาคีรี แต่เทพศิลาคีรียังมิหายโกรธแค้นจึงใช้เวทมนต์สะกดสมุนยักษ์มากมายให้อยู่ใต้อานัสตน แล้วกุมตัวมเหสีของพญายักษ์ที่เป็นมนุษย์ไปฆ่าเสียโดยจับร่างของมเหสีฉีกออกอย่างน่าเวทนา พญายักษ์โคตวะทรงโกรธแค้นเทพศิลาคีรีเป็นอย่างมากแต่ก็ตกอยู่ในสถานะต้องจำยอมไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะประชากรยักษ์ครึ่งหนึ่งโดนสะกดให้เป็นข้ารับใช้ของฝ่ายเทพแล้ว จากนั้นเทพศิลาคีรีก็ถอนทัพไปจากนครสิริหรรษวัตทันที ครั้งนั้นคงเป็นเคราะห์กรรมของเมืองยักษ์ จนทำให้เมืองเกือบล่มสลาย พญายักษ์จึงสืบเสาะหาว่าราชามนุษย์ที่เทพศิลาคีรีออกตามล่านั้นเป็นใคร จนได้ทราบความจริง แล้วจึงรวบรวมทหารยักษ์ที่เหลือ เดินทางไปยังเมืองวชรบุรีเพื่อส่งข่าวให้พระราชารับทราบและช่วยกันขจัดพญามารในร่างเทพให้ตายไปจากโลก

เมื่อพญายักษ์มาถึงขอบขัณฑสีมาของเมืองวชรบุรี ชาวเมืองต่างพากันแตกตื่นตกใจที่เห็นยักษ์มาอยู่หน้าเมืองคิดว่าเป็นบริวารของเทพศิลาคีรี จึงรีบแจ้งให้ทหารเข้าไปกราบทูลพระราชารัชภาฏ พญายักษ์เดินเข้ามาถึงหน้าประตูเมืองแล้วบอกกล่าวกับทหารเมืองวชรบุรีว่าจะขอพบพระราชารัชภาฏ ทหารต่างพากันเข้าใจผิดคิดว่ายักษ์เป็นผู้บุกรุก จึงเกิดการต่อสู้กันพักหนึ่ง แต่มิได้เกิดการสูญเสียหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อราชารัชภาฏเสด็จมาถึงหน้ากำแพงเมือง จึงตรัสถามพญายักษ์ว่าเจ้าเป็นใคร มายังเมืองวชรบุรีด้วยเหตุใด พญายักษ์จึงบอกกล่าวเรื่องสงครามที่ผ่านมาให้ราชารัชภาฏทราบ และจะขอเข้าร่วมกองทัพเพื่อขจัดมารฝ่ายอธรรม เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้น ก็ยังมิทรงไว้ใจเกรงว่าจะเป็นอุบายของเทพศิลาคีรีที่จะหลอกล่อให้ตนตายใจ พญายักษ์จึงถวายพระธิดานามว่า “สาวิกาพิมพัตร์” ที่ตามเสด็จมาให้กับราชารัชภาฏ เนื่องด้วยธิดาองค์นี้มีเชื้อพงศ์พันธุ์ระหว่างมนุษย์กับยักษ์ จึงถวายให้เพื่อเป็นองค์ประกันหากตนคิดคดกับราชารัชภาฏ ราชาจึงรับไว้แล้วส่งตัวไปให้ชายาทั้ง 3 ดูแล ซึ่งพระธิดาสาวิกาพิมพัตร์ทรงเป็นที่รักใคร่ของชายาทุกพระองค์ พญายักษ์โคตวราชาทรงบอกกล่าวถึงความเป็นมาของเทพศิลาคีรีผู้ครองภูเขาทั้งปวงว่า เทพมีชื่อนั้นเคยทำความดีความชอบจนได้พรอมตะจากพระอินทร์ และหลังจากนั้นก็หลงระเริงในพลังอำนาจของตนเอง เที่ยวรบราฆ่าฟันผู้อื่นไปทั่วเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง สะสมกองทัพอสูรเพื่อเข้าทำลายเมืองต่าง ๆ ที่ไม่ยอมอยู่ใต้อานัสตน ซึ่งการที่จะฆ่าเทพองค์นี้ได้จะต้องใช้อาวุธของพระอินทร์สังหารเท่านั้น อาวุธธรรมดาไม่สามารถสร้างความระคายเคืองให้กับเทพผู้อมตะองค์นี้ได้ ราชาได้ฟังดังนั้นจึงคิดหนักพระทัย แล้วตรัสต่อว่า หากการเป็นเช่นนั้นจริง ในเพลานี้ขอให้ท่านพญายักษ์โคตวะราชาประทับอยู่ยังเมืองวชรบุรีก่อนเพื่อรักษาตนให้แข็งแรงยิ่งกว่านี้ พญายักษ์ทราบซึ้งในน้ำพระทัยแต่ก็ขอกลับไปจัดการบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขเสียก่อน แล้วจะกลับมาช่วยขจัดพญามารด้วยกัน ราชารัชภาฏจึงจัดทหารกลุ่มหนึ่งไปช่วยในการทำนุบำรุงบ้านเมืองของพญายักษ์ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง พญายักษ์จึงทูลลากลับเมืองไป

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 4 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

1 ความคิดเห็น