ปราการเทวะหวนคืน

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 672,738 Views

 • 8,254 Comments

 • 6,602 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  45,234

  Overall
  672,738

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

การลืมตาตื่นของข้า มันช่างยาวนานจนข้าไม่อาจจดจำตนเองได้


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
การตื่นขึ้นพร้อมการกลับมา  สิ่งที่แท้จริงล้วนคือมายา 'ฉีหลินจวิ้นเต๋อ' โอรสองค์ที่สิบเจ็ดของจักรพรรดิ ฉีหลินหวิ๋นจวี๋ แห่งราชวงศ์ฉีหลิน จักรวรรดิกิเลนสวรรค์ 

ขบขขบ


       การถูกส่งไปเป็นบรรณาการณ์ให้กับตำหนักพยากรณ์คนผู้นั้นต้องรักษาซึ่งพรหมจรรย์ ทิ้งฐานะเดิม ต่อเติมในฐานะท่านชายศักดิ์สิทธิ์ โอรสของกบฎที่ไม่เป็นที่โปรดปราน แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ท่านชายศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้หลับไหลตลอดกาล

    #พระเอกต้องรักษาความบริสุทธิ์ถือครองพรหมจรรย์ มีความวาย............วอด..
อัพเดทระดับพลังระดับสวรรค์

ระดับราชาสวรรค์

ระดับจักรพรรดิสวรรค์

ระดับผู้นิราศ

ระดับมหานิราศ

ระดับผู้ผ่านฟ้า

ระดับผู้ผ่านพิภพ


1. ดินแดนเก้าราชันอสูร

2.ดินแดนอสูรคาบสมุทร

3.ดินแดนทมิฬ

4.ดินแดนเหนืออสูร

5.ดินแดนดอกท้อ

6.ดินแดนทะเลทรายอสูร

* ดินแดนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า ชั้นที่ 1.  ดินแดนพรต.....มีทั้งมนุษย์ เทพเเละเซียนอาศัยอยู่รวมกัน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเก้าดินแดน มีเขตป่าเขาใหญ่โต มีอสูรสวรรค์ และอสูรวิญญาณมากมายติดต่อกับดินแดนเทพบิดร

ชั้นที่ 2. ดินแดนขุนเขาสวรรค์ .... มีเหล่าเซียนและเทพชั้นต้นอยู่รวมกันมากมาย มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีสำนักเทพเซียนมากมาย 

ชั้นที่ 3,4    ป่าหมื่นสวรรค์   เป็นดินแดนที่มีเฉพาะอสูรสวรรค์ อสูรวิญญาณระดับสูง มีสมุนไพรระดับสวรรค์ ระดับเหนือสวรรค์ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ของดินแดนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า แต่ที่นี้ก็เป็นดิรแดนที่อันตรายที่สุดเช่นกันแม้เเต่มหาเทพยังไม่อาจสุขสบายได้ 

ชั้นที่ 5 ,6,7   แดนสวรรค์ ประตูแดนสวรรค์จะอยู่ที่ชั้น 5 เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ มีตระกูลเทพสวรรค์ชั้นกลาง ชั้นสูงอยู่มากมายชั้นที่.8    แดนประหารเทพ.......เป็นดินแดนที่เทพชั้นสูงใช้ผ่านเคราะห์กรรม เป็นดินแดนปิดที่ไม่อาจเข้าออกได้อย่างสะดวกไม่เคยมีใครเข้าไป นานครั้งดินแดนจะรับเลือกเทพชั้นสูงเข้าทดสอบซึ่งหากผ่านเคราะห์กรรมจากดินแดนนี้ได้ เทพชั้นสูงผู้นั้นจะกลายเป็นมหาเทพ ซึ่งในขั้นมหาเทพทั่วทั้งแดนสวรรค์มีไม่ถึงหนึ่งพัน

ชั้นที่9  ขุนเขามหาเทพ,แดนสุขาวดี เป็นที่อยู่ของเหล่ามหาเทพ และที่อยู่ของมหาเซียน และเเบ่งออกเป็นสองดินแดนผู้หลอมโอสถ


ผู้หลอมโอสถขั้นต้น(ต่ำ กลาง สูง)


ผู้หลอมโอสถปรามาจารย์(โอสถระดับจิต  โอสถระดับพิภพ)

ผู้หลอมโอสถระดับเทพโอสถ(โอสถระดับสวรรค์)

ผู้หลอมโอสถระดับมหาเทพโอสถ(โอสถระดับสวรรค์ขั้นสูง ,โอสถระดับเหนือสวรรค์)

ผู้หลอมโอสถระดับเทวะ(เทวะโอสถ)(ใช้สมุนไพรระดับตำนาน)

ค่าเหรียญปราณ


เหรียญปราณระดับพิภพ (ใช้แก่ปราณระดับภิภพหลอมขึ้น จะกี่แก่นปราณขึ้นอยู่กับระดับของแก่นปราณ)

เหรียญปราณระดับสวรรค์(=10เหรียญปราณพิภพ)(แก่นปราณระดับสวรรค์ ,ราชาสวรรค์ขั้นต่ำ)

เหรียญปราณระดับเหนือสวรรค์ (=10เหรียญปราณระดับสวรรค์)(ราชาสวรรค์ขั้นกลาง-สูง,จักรพรรดิสวรรค์ขั้นต่ำ-กลาง)
ในส่วนที่เหนือกว่านั้นไม่นิยมนำมาหลอม เพราะส่วนมากจะใช้ทำยุทธภัณฑ์สวรรค์ (จักรพรรดิสวรรค์ขั้นสูง)เหนือสวรรค์(แก่นอสูรวิญญาณ)มากกว่า


ระดับอสูรวิญญาณ(ไม่สามารเข้าสู่ระดับเทพอสูร)


    สีขาว(ระดับนิราศ)

    สีแดง(มหานิราศ)

   สีม่วง(ผู้ผ่านฟ้า)

   สีดำ(ผู้ผ่านพิภพ)


ระดับอสูรสวรรค์ก็เท่ากัน...อัพเดท ระดับ....


ผู้นิราศ  1-9 (เทพอสูร )(เทพ )(เซียน)(เทพมาร)

มหานิราศ 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)

ผู้ผ่านฟ้า 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)

ผู้ผ่านพิภพ 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)


ผู้ผ่านเทวะ 1-9 (มหาเทพอสูรเทวะ)(มหาเทพเทวะ)(มหาเซียนเทวะ)(มหาเทพมารเทวะ)

ระดับตัวละคร ปัจจุบัน (อัพเดท)

หลางเทียนยี่ (มหาเทพแห่งวสันตฤดู)ระดับผู้ผ่านพิภพขั้น 7(มหาเทพเเท้จริง)อายุ สามแสนปี

หวงปิงปิง (มหาเทพีแห่งชะตากรรม) ระดับผู้ผ่านพิภพขั้น7(มหาเทพีแท้จริง)อายุ สี่แสนปี่

หงหลี่ (มหาเทพโอสถ) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น5 (มหาเทพขั้นกลาง)อายุ หนึ่งแสนสี่หมื่นปี


ฉีหลินจวิ้นเต๋อ(มหาเทพอสูรกิเลนเพลิงสวรรค์,มหาเทพเเห่งการพยากรณ์,มหาเทพแห่งการผลิผล) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 6  อายุ 7800ปี (ตะบะ 160000ปี)


อิงอู่ (อสูรสวรรค์ยุคแรกเริ่ม)กวางสิบสองดารา (ระดับและตะบะเทียบเท่าผู้ทำสัญญา)


หยี่ซี(อสูรสวรรค์)ผี้เสื้อปีกมรกต (ระดับและตะบะเทียบเท่าผู้ทำสัญญา )


ฮวงยี่ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงเอ้อร์ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงซาน(เทพอสูรแท้จริง )ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000 ปี(ตะบะ 120000ปี)


ฮวงซือ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงอู่ (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ120000ปี)


ฮวงลิ่ว (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ3000ปี (ตะบะ 120000ปี)


ฮวงซี (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น 9 อายุ3000ปี (ตะบะ 120000ปี )

ไป๋เมิ้ง (มหาเทพอสูรแท้จริง ) ระดับมหานิราศขั้น3 อายุ 25000ปี (ตะบะ 130000ปี)

หย่าหลิง(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น 4 อายุ 23000ปี (ตะบะ 98000ปี)

หย่าหลิน(กิเลนหนองน้ำ)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 24000ปี (ตะบะ 100000ปี)

หย่าเจีย(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 6000ปี (ตะบะ 50000ปี)**พันธะสัญญาอ้าวป้าย

หย่าเจียง(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น2 อายุ6000ปี(ตะบะ50000ปี)

หานอี้ (เซียนแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น 1 อายุ 8000ปี (ตะบะ 90000ปี)

หานกู่(เซียน) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 7500ปี (ตะบะ 75000ปี)

หานหลี่(เซียนแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น7 อายุ 5000ปี (ตะบะ 60000ปี)


หานลู่ (วานรสี่ฤดู/เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์)ระดับผู้นิราศขั้น 2 (ตะบะ 60000ปี)

หยวนหยาน(อาหยวน/อาหยาน)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์ ) ระดับผู้นิราศขั้น3 (ตะบะ 50000ปี )**หากอยู่ในร่างหยวนหยานทุกอย่างจะเพิ่มอีกเท่าตัว ***

หานกู้ (จามรีเขาหยก/อสูรวิญญาณระดับสีแดง) ระดับมหานิราศขั้น3  **อสูรวิญญาณไม่มีตะบะ**

หลางเล่อ(อสรพิษเกล็ดหิมะ/อสูรวิญญาณระดับสี่แดงขั้น 3) อสูรวิญญาณของฮวงอู่


***ราชวงศ์ฉีหลิน***

ฉีหลินอ้าวป้าย (เทพอสูรเเท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น 5  อายุ 1500ปี (ตะบะ 35000ปี)

ฉีหลินเหลียวเจิ้ง(เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 1495ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฉีหลินน่าอวี๋ (มารดาชินอ๋อง)(มหาเทพอสูร)ระดับมหานิราศขั้น 1 อายุ 1550ปี (ตะบะ 29000ปี)

ฉีหลินน่าหลัน (ฮวงกุ้ยเฟยหลงอู่)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 1440ปี (ตะบะ15000ปี)

ฉีหลินน่าซี (กลับจากไป่หู่)(เทพอสูร)ระดับผู้นิราศขั้น3 อายุ 1350ปี (ตะบะ 17000ปี)

ฉีหลินเนี่ยจี(ผิงฟูเหริน)ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 8 อายุ 2000ปี (ตะบะ 4600ปี)

เหิงอวี๋เซียว(เหิงไทเฮา)(มหาเทพอสูร)ระดับมหานิราศขั้น 2 อายุ 3500ปี (ตะบะ 32000ปี)**ตระกูลเหิง**


เหิงอวี้ (กั๋งกง) (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น4 อายุ 1000ปี(ตะบะ 11000ปี)

เหิงลู่ถง (กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศ 2 อายุ 4500ปี (ตะบะ 25000ปี)

เหิงลู่จง (กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศ 1 อายุ 4300ปี (ตะบะ 24500 ปี)


***ตระกูลผิง***


ผิงชิง(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 7 อายุ 900ปี (ตะบะ 15000ปี)***ตระกูลหลิว***

หลิวเพ่ย (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 2 อายุ 1700 ปี (ตะบะ 30000ปี)

หลิวซี(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 1200ปี (ตะบะ 11000ปี)

หลิวซีอิน(ชายาชินอ๋อง)(เทพอสูร)ผู้นิราศขั้น 2อายุ 600ปี (ตะบะ 9500ปี)


***ตระกูลฟ่าน***

ฟ่านตงชิง(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น4 อายุ 800 ปี (ตะบะ 10000ปี)

ฟ่านหลิงถิง(กุ้ยเฟย) ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 3 อายุ 400ปี (ตะบะ 2500ปี)

ฟ่านถิงอี้(องครักษ์)(กึ่งเซียน)ระดัยผู้นิราศขั้น2 อายุ 1000ปี (ตะบะ 45000ปี)


***ตระกูลเหมย***


เหมยหยา (เสนาบดี)(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 3700ปี (ตะบะ25000ปี)*ราชวงศ์เฟิงไหล**

เฟิงไหลฉิงซี (มหาเทพอสูร) ระดัยผู้ผ่านฟ้าขั้น 1 อายุ 35000ปี (ตะบะ 120000ปี)

เฟิงไหลฉิงหลัว(มหาเทพอสูร) ระดัยผู้ผ่านฟ้า ขั้น1 อายุ 34920ปี (ตะบะ 115000ปี)

เฟิงไหลฉิงชิง(มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้า ขั้น1 อายุ34910ปี (ตะบะ 115000ปี)

เฟิงไหลฉิงชิว(มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้า 1 อายุ 34900ปี (ตะบะ 110000ปี)

เฟิงไหลหลี่ถิง (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 300ปี (ตะบะ 12000ปี)


**ราชวงศ์หลงอู่***


หลงอู่หรูอี้ (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 4 อายุ 20000ปี (ตะบะ 96000ปี)

หลงอู่ชิงหวิน(ฮ่องเต้)(เทพอสูร)ระดับผู้นิราศขั้น 4 อายุ 400ปี (ตะบะ 5000ปี)


****ราชวงศ์ไป๋หู่***


ไป๋หู่หลิวเว่ย (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 1 อายุ 4500ปี (ตะบะ20000ปี)


ไป๋หู่หลิวหวิน (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 6 อายุ 3000ปี (ตะบะ 15000ปี)

ไป๋หู่หลิวอี้ (เทพอสูร ) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 2900ปี (ตะบะ 10000ปี)** ราชวงศ์เสวียนอู่**เสวียนอู่ตี้เหริน (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 4000 (ตะบะ 20000ปี)

ถังจี (สภาปราชน์)(กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 2500ปี (ตะบะ 10000ปี)

ถังหมิ่น(สภาปราชน์) ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 7 อายุ 400ปี (ตะบะ 2500ปี)จิวเฉิน(ผู้นำตระกูลจิว(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น3 อายุ 3500ปี (ตะบะ9000ปี)

จิวลู่จวิน (อาวุโส)(กึ่งเซียน)ระดัยผู้นิราศขั้น2 อายุ 3700ปี (ตะบะ 9300ปี)


จิวจี่ซี่ (กระเรียนขาว )(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น2 อายุ 2600ปี (ตะบะ4500ปี)
*** อายุกับตะบะบางคนอาจมากน้อย เพราะบางคนเข้าออกตำหนักสวรรค์ที่เวลาเดินเร็วกว่าปกติ  ความเเข็งแกร่งของเเต่ล่ะคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ระดับเพียงอย่างเดียว**ดินแดนคาบสมุทร


ราชวงศ์ตงไห่


ตงไห่ลู่จี (มหาเทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 6 อายุ 8000ปี (ตะบะ  150000ปี)

ตงไห่ลู่เหลย (มหาเทพอสูร/ผู้หลอมโอสถ)ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น3 อายุ 6000ปี (ตะบะ 110000ปี)


ตงไห่ลู่เทียน (มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 2 อายุ 5500ปี (ตะบะ 100000ปี)

ตงไห่ลู่ปิง (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 1500ปี (ตะบะ 89000ปี)


**ตระกูลอิง(หนานไห่)


อิงสง (มหาเทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับมหานิราศขั้น 6 อายุ 5000ปี (ตะบะ 50000ปี)

อิงลี่ (มหาเทพอสูร/อินทรีมรกต/ผู้หลอมโอสถ) ระดับมหานิราศขั้น 4 อายุ 6000ปี (ตะบะ 30000ปี)


อิงหวู่ (เทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 400ปี (ตะบะ 20000ปี)

อิงจื่อ (เทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับผู้นิราศ 2 อายุ 300ปี (ตะบะ 15000ปี)
สารบัญ อัพเดท 20 เม.ย. 62 / 20:15

บันทึกเป็น Favorite

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ Phangki จากทั้งหมด 3 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

8,254 ความคิดเห็น

 1. #8254 Bloody_Mary (@bloody-marry) (จากตอนที่ 133)
  วันที่ 21 เมษายน 2562 / 00:52
  ถ้านางกล้าโยนความผิดให้เต๋อล่ะก็ เราจะเป็นหนึ่งในคนที่สาปแช่งนาง
  #8254
  0
 2. #8253 kimurakung (@kimurakung) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 21 เมษายน 2562 / 00:50
  เพระฝานกู๋แท้ๆ
  #8253
  0
 3. #8252 ArLai (@ArLai) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 21 เมษายน 2562 / 00:22

  ผนึกจะคลายเมื่อเลือดมหาเทพตกใส่ดิน..พี่เต๋อเราทำตกไปละนิ
  #8252
  0
 4. #8251 NisachonJamjan (@NisachonJamjan) (จากตอนที่ 133)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 23:40
  ไม่เอานางเอกค่ะ ไม่ชอบ อ่ะ แล้วนี่องค์หญิงจริง เหรอค่ะ ??? ควรปล่อยให้ตาย อ่ะ คันนัก
  #8251
  0
 5. #8250 Nista0227 (@Nista0227) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 23:36
  มันสุด
  #8250
  0
 6. #8249 Lotte Dittakan (@lotte9021) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 23:01
  สรุปพี่เต๋อจะคืนฆ้องให้ซ่งหลิวไหม 555
  พี่มารอย่าพึ่งโกรธเต๋อเลย เต๋อทำตามสัญญาอยู่แล้ว แต่รอไปก่อน

  ยินดีด้วย ท่านเก็บวิญญาณมารได้ 1/7

  พี่เต๋อมีแม่เป็นเทพ พ่อเป็นอสูร แต่โตมาเป็นมาร 555 สามภพเต๋อครอง ลูกรักของพระผู้เป็นเจ้า
  #8249
  0
 7. #8248 swanc2 (@Swanc) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:46

  มารหยินหยางดูท่าเป็นคนตลกแน่ๆ ไม่น่ามีพิษมีภัยกับเต๋อน้อย แค่เคยโดนเทพหลอกเลยฝังใจ...


  แต่ก็ค้างตลอด...เขียนดีสุดๆ. แต่งยังไงคนก็ค้าง ตัดตอนตรงไหนก็ค้าง

  #8248
  1
  • #8248-1 Lotte Dittakan (@lotte9021) (จากตอนที่ 136)
   20 เมษายน 2562 / 23:03
   มีย่อหน้าหนึ่ง บอกว่ามารตนนี้รักสงบ แต่ขึ้นชื่อว่ามาร ก็ต้องโดนเหมารวม เหมือนพี่เต๋อเป็นเทพและอสูร โดนมารเหมารวม
   #8248-1
 8. #8247 Shihe (@beequits) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:43
  ต่ออีกคร้าบบบ
  #8247
  0
 9. #8246 Thatsawan To Love (@kwon55) (จากตอนที่ 8)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:37
  เรียบง่ายแต่ไม่น่าเบื่อ
  #8246
  0
 10. #8245 malai23717 (@malai23717) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:35
  พี่เต๋อจะทำยังไงต่อไปปป
  #8245
  0
 11. #8244 Honggayrayboy (@Honggayrayboy) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:18
  สนุกมากๆครับรรรรรรรร
  #8244
  0
 12. #8243 rheenlove (@rheenlove) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 22:06
  สนุกมากกไรท์ สู้ๆนะ
  #8243
  0
 13. #8242 Dandt (@Dandt) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:43

  สนุกมากค้าบบบบ
  #8242
  0
 14. #8241 อ่าน (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:38

  มารหยินหยางจับอาเต๋อกดให้จมเตียงเลยน่ะ

  #8241
  3
  • #8241-2 tha-nat (@tha-nat) (จากตอนที่ 136)
   20 เมษายน 2562 / 22:30
   คิดไม่ดีเหมือนเราเลย555555
   #8241-2
  • 21 เมษายน 2562 / 00:01
   โอ้ววว ท่านผู้ร่วมลัทธิ...เอ่อ...ท่านผู้ร่วมอุดมการณ์!!

   ความคิดเห็นของพวกเรานั้นช่างตรงกันยิ่ง

   นับถือๆ👍????
   #8241-3
 15. วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:21
  โอ้วไม่นะ

  ความรู้สึกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับข้าน้อยจนได้

  ความวายในสายเลือดมันเรียกร้องโว้ยยยยยยยยยยยย

  เอาล่ะ!! ต่อไปนี้ข้าน้อยจะขอจิ้นเรือมารหยินหยางกับเต๋อน้อยยยยยยยยยยยย

  ขอเพื่อนร่วมเรือหน่อยยยยยยยยย
  #8240
  5
  • กิเลสในใจของข้านั้นมีมานานนับอนันแล้ว

   ข้าเพียงแพร่เชื้...แค่กๆ ผิดๆ

   ข้าเพียงแค่ป่าวประกาศความรู้สึกที่อยู่ภายในใจออกมาให้โลกรู้เพียงเท่านั้น

   จิตมารหาได้บังเกิดในใจข้าไม่

   สิ่งที่เจ้าควรรู้คือ จิตมารในใจข้า มีมาตั้งแต่ตัวตนของข้าถือกำเนิดแล้ว

   จิตมารในใจข้าหาได้ชั่วร้ายไม่

   มันเพียงต้องการให้ข้าแพร่เชื้...แค่กๆ...ไม่ใช่ ต้องเป็นยัดเยียด...เอ่อ..ชักชวน..
   ใช่ๆๆชักชวนให้จิตมารตนอื่นที่อยู่ภายในใจของพวกเจ้ามาร่วมขบวนการ...เอ่อ...
   มาร่วมมือกันทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยเหล่าสาวก..แค่กๆ

   ผู้มีใจเข้าลัทธิวาย...ผิดๆ

   อ่า~ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยผู้มีความคิดเฉกเช่นเดียวกันกับตัวข้า

   มาทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยเหล่าสายเลือดต้องห้ามกันเถอะ!!!

   ว่ะฮ่ะฮ้า

   555555

   อิอิอิอิ

   คุริคุริคุริ......

   แค่กๆๆๆๆๆ///โอ้ยยยพูดมากเจ็บคอ ยิ่งภาษาโบราณแล้วด้วย///

   เอาเป็นว่า!!มาทำให้โลกนี้คือ แดนสวรรค์ของเหล่าหนุ่มสาวชาววายกันเถอะ

   ว่ะฮ่ะฮ้า...
   #8240-4
  • 20 เมษายน 2562 / 23:56
   พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ครหาว่าตัวข้านั้นบังเกิดจิตวา...จิตมารเช่นนั้นเลย

   ข้านั้นรู้ดีว่าภายในจิตใจส่วนลึกของพวกเจ้าจักต้องมีสักเสี้ยวหนึ่งเป็นแน่ที่มีเชื้อสายของข้าติดมา

   อย่าคิดนะว่าข้าจักไม่รู้!

   พวกเจ้าทั้งหลายจงยอมรับมาซะดีๆ!!!
   #8240-5
 16. #8239 Nthan12 (@Nthan12) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:18

  มาต่อออ

  #8239
  0
 17. #8238 SaNooKer12 (@sanookermikael) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:15

  ทำไมรู้สึกอยากให้เต๋อได้กับมารหยินหยาง555555 ต่ออีกนะะะะะะ
  #8238
  0
 18. #8237 vatchan (@vatchan) (จากตอนที่ 135)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 21:11
  จักรพรรดิมารหยินหยางทำไมเท่จัง ควรได้เป็นพระเอก จิ้นแล้ว
  #8237
  0
 19. #8236 River no off return (@rattyas) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:50
  มารหยินหยางแอบน่าสงสาร
  #8236
  0
 20. #8235 Aetep (@Aetep) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:47
  เอาอีกกกกด
  #8235
  0
 21. #8234 กบ เคโระจัง (@kob_beer) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:42

  สนุกมากค่ะ..
  #8234
  0
 22. #8233 pnipni1999 (@pnipni1999) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:39
  โอ้ยหักมุมแต่เดียวก่อน
  อาเต๋อเป็นมหาเทพเป็นมหาเทพอสูรแท้จริงยังขาดมหาเทพมาร
  ไรท์จ้าาาาาขอจวิ้นเต๋อมีอีกสถานะได้ไหมจ้าาาาา
  #8233
  7
  • 20 เมษายน 2562 / 22:22
   5555555
   #8233-6
  • 20 เมษายน 2562 / 22:24
   ช่ายยยตัดจบแต่ล่ะทีน่ะแบบอื้อหืออยากเขี้ยงทุเรียนกันเลยทีเดียว
   #8233-7
 23. #8232 yuthharnnoi (@yuthharnnoi) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:37

  ขอบคุณคะ. รอบนี่ไรท์มาลงให้อ่านจุใจไปเลย
  #8232
  0
 24. วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:33

  สนุกกกกกค่า
  #8231
  0
 25. #8230 fernekp (@fernekp) (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 เมษายน 2562 / 20:32
  ขอบคุณครับ กำลังตามติดสนุกเลยยย
  #8230
  0