ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ระนอง
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
พิชัยรัตนาคาร
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
The Brain
งามวงศ์วาน
เข้าร่วม
Applied Physics
งามวงศ์วาน
เข้าร่วม
เคมี'อุ๊
งามวงศ์วาน
เข้าร่วม