ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ปทุมธานี
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
นวมินทรฯ หอวังนนทบุรี
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ไม่มี Network มหาวิทยาลัย

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
เดอะจีเนียส
บางใหญ่
เข้าร่วม
GENIUSMATHS : อ.ทรงชอบ
สะพานควาย
เข้าร่วม