'นักเลง' แห่งวังหลัง[Rewrite]

ตอนที่ 3 : เชิงอรรถ...ข้อมูลเสริมอื่นๆ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 17,341
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 352 ครั้ง
  11 พ.ย. 62

         

#หมายเหตุ# ไม่ต้องอ่านเน้อ ผมเอาไว้อ่านเอง - -* เนื้อหานิยายตอนแรกจะลงในตอนถัดไปจ้า 

(ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ *-*  แต่ดูแววน่าจะไวๆ นี้นะ)


 


 


 


 

           สำหรับหลายๆ คนที่อาจจะรู้หรือเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยจ้า เนื่องจากผมเองยังใหม่อยู่มาก จึงไม่เจนจัดเรื่องพวกนี้(จริงๆ แทบไม่รู้เลยเคยแค่อ่านของคนอื่นเขา) ในบทนี้จะเป็นข้อมูลเสริมที่ช่วยให้อ่านง่ายขึ้น(รวมถึงผู้แต่งจะได้ไม่หลงด้วย - -*)  


 

          ข้อมูลในส่วนนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ในอนาคต
 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

#วังหลัง#


 

    ระดับและตำแหน่งสตรีฝ่ายในของวังหลังสมัยราชวงศ์ถังนั้น ใช้ระบบเก้าขั้น (九品中正制) ที่กำหนดขึ้นมาจากราชสำนักราชวงศ์ถัง ซึ่งใช้สำหรับขุนนาง และชนชั้นสูงในสมัยนั้นด้วย เป็นต้นแบบของการแบ่งระดับขั้นต่างๆ ในราชสำนักเกาหลีและราชสำนักญี่ปุ่นบางยุคในสมัยก่อน โดยระดับและตำแหน่งสตรีฝ่ายในสมัยราชวงศ์ถังนั้น สามารถแบ่งได้ตามลำดับดังนี้

จักรพรรดินี พระชายา และพระสน

ไท่หวงไท่โฮ่ว (太皇太后)
     หรือรู้จักกันในชื่อ "ไทฮองไทเฮา" ตำแหน่งของจักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 2 ขั้น หรือเป็นพระอัยยิกาในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน อาจจะมีฐานะเป็นพระอัยยิกาแท้ๆ หรือพระอัยยิกาเลี้ยงของจักรพรรดิก็ได้ ไม่นับรวมระดับในระบบเก้าขั้น เช่น จักรพรรดินีอี้อัน สกุลกัว ทรงดำรงตำแหน่งไทฮองไทเฮาถึง 4 รัชสมัย ได้แก่ ในสมัยถังจิ้งจง, ถังเหวินจง, ถังอู่จง และถังเซวียนจง (จากเรื่อง 宮心計)
 


 


หวงไท่โฮ่ว (皇太后)
     เรียกลำลองว่า ไท่โฮ่ว (太后) หรือรู้จักกันในชื่อ "ฮองไทเฮา" ตำแหน่งของจักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 1 ขั้น หรือตำแหน่งพระมารดาในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ถ้าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ได้เป็นพระโอรสที่เกิดแต่จักรพรรดินีองค์ก่อน ผู้เป็นพระชายา พระสนม หรือนางในที่เป็นพระมารดาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน จะได้รับตำแหน่งเป็นฮองไทเฮาทั้งหมด ในรัชสมัยนั้นจึงอาจมีไทเฮาได้ 2 พระองค์ในเวลาเดียวกัน ไม่นับรวมระดับในระบบเก้าขั้น เช่น เซี่ยวหมิงฮองไทเฮา สกุลเจิ้ง ในสมัยถังเซวียนจง ทรงเคยมีตำแหน่งเป็นนางในรับใช้ ในสมัยถังเสี้ยนจง (จากเรื่อง 宮心計)
 


 


หวังกั๋วไท่เฟย (王國太妃)
      ขั้น 1 ชั้นเอก เรียกลำลองว่า หวังไท่เฟย (王太妃) พระชายา พระสนม หรือนางในที่เป็นพระมารดาของพระโอรสในองค์จักรพรรดิที่ได้ดำรงตำแหน่งอ๋อง ในรัชสมัยถัดมาจะมีตำแหน่งเป็นหวังกั๋วไท่เฟย เป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เช่น จี้กั๋วไท่เฟย สกุลเหวย ในสมัยถังเกาจง พระมารดาของจี้อ๋อง (จากเรื่อง 公主嫁到)
 


 


     สำหรับพระชายา พระสนม หรือนางในที่ได้ให้กำเนิดพระธิดา ในรัชสมัยถัดมาจะมีตำแหน่งเป็นไท่อี๋ (太儀) ซึ่งมีศักดิ์รองลงมาอีกขั้นหนึ่งแทน

หวงโฮ่ว (皇后)
     ตำแหน่งจักรพรรดินีองค์ปัจจุบันของจักรพรรดิ หรือรู้จักกันในชื่อ "ฮองเฮา" พระอัครมเหสีเอกซึ่งมีตำแหน่งเดียวและมีศักดิ์สูงสุดในการปกครองฝ่ายใน ไม่นับรวมระดับในระบบเก้าขั้นกับพระชายาและพระสนมอื่นๆ สำหรับพระมารดาขององค์จักรพรรดิที่ไม่ได้เป็นจักรพรรดินี เมื่อสิ้นพระชนม์ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาทุกพระองค์ เช่น หวังฮองเฮา ในสมัยถังเกาจง (จากเรื่อง 太平公主秘史)
 


 


     รองจากตำแหน่งฮองเฮาซึ่งเป็นจักรพรรดินี จะเป็นตำแหน่งพระชายาและพระสนมอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งจะขอเทียบตามความเข้าใจของผู้เขียนนะคะ สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ทั้งหมด 8 ขั้น 19 ตำแหน่ง ได้แก่

1) ซื่อฟูเหริน (四夫人) "สี่พระชายา" ขั้น 1 ชั้นเอก มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 1 คน คือ

กุ้ยเฟย (貴妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 1 ในองค์จักรพรรดิ "พระอัครเทวีผู้สูงศักดิ์ล้ำค่า" มีศักดิ์สูงสุดในทั้งหมดสี่ตำแหน่ง เช่น เหวยกุ้ยเฟย ในสมัยถังไท่จง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇), หยางกุ้ยเฟย ในสมัยถังเสวียนจง (จากเรื่อง 大唐芙蓉園)


ซูเฟย (淑妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 2 ในองค์จักรพรรดิ "พระราชเทวีผู้บริสุทธิ์และดีงาม" เช่น หยาง(ซู)เฟย (นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าได้รับตำแหน่งเป็นซูเฟย) ในสมัยถังไท่จง, เซียวซูเฟย ในสมัยถังเกาจง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)


เต๋อเฟย (德妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 3 ในองค์จักรพรรดิ "พระอัครชายาผู้มีศีลธรรมจริยา" เช่น ยิน(เต๋อ)เฟย (นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าได้รับตำแหน่งเป็นเต๋อเฟย) ในสมัยถังไท่จง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇), หลิวเต๋อเฟย (จากเรื่อง 宮心計)


เสียนเฟย (賢妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 4 ในองค์จักรพรรดิ "พระราชชายาผู้พร้อมด้วยคุณธรรมปัญญา" เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของพระชายาจากทั้งหมดสี่ตำแหน่ง เช่น ว่านเสียนเฟย (จากเรื่อง 宮心計), หลิวเสียนเฟย (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)

 


 


2) จิ่วผิน (九嬪) "เก้าพระสนมเอก" ขั้น 2 ชั้นเอก มีทั้งหมด 9 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 1 คน ได้แก่

เจาอี๋ (昭儀) ผู้งามเลิศยิ่ง                เจาหรง (昭容) ผู้มีกิริยางามสง่า           เจาเยวี่ยน (昭媛) ผู้งามสง่าจับใจ
ซิวอี๋ (修儀) ผู้มีรูปโฉมวิจิตร           ซิวหรง (修容) ผู้มีกิริยางามวิจิตร           ซิวเยวี่ยน (修媛) ผู้งดงามวิจิตร
ชงอี๋ (充儀) ผู้งามตาเพรียบพร้อม    ชงหรง (充容) ผู้มีกิริยางามพร้อม          ชงเยวี่ยน (充媛) ผู้สง่างามเพรียบพร้อมยิ่ง

     เช่น ซั่งกวนเจาหรง ในสมัยถังจงจง (จากเรื่อง 唐宮燕), สวีฮุ่ยชงหรง (ภายหลังเสียชีวิต ได้รับตำแหน่งเป็นเสียนเฟย) ในสมัยถังไท่จง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)


     ในสมัยถังเสวียนจงได้มีการปรับเปลี่ยนจากจิ่วผิน เป็น ลิ่วอี๋ (六儀) "หกพระสนมเอก" ขั้น 2 ชั้นเอก มีทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ซูอี๋ (淑儀) ผู้งามบริสุทธิ์ยิ่ง, เต๋ออี๋ (德儀) ผู้งามด้วยศีลธรรม, เสียนอี๋ (賢儀) ผู้งามด้วยปัญญา, ซุ่นอี๋ (順儀) ผู้โอนอ่อนนอบน้อม, หว่านอี๋ (婉儀) ผู้อ่อนโยนละมุนละไม, ฟางอี๋ (芳儀) ผู้มีกลิ่นหอมนวล เช่น โหมวเฟิงเยี่ยนฟางอี๋ (จากเรื่อง 凰圖騰)
 


 


3) เอ้อร์สือชีซื่อฟู่ (二十七世婦) "ยี่สิบเจ็ดพระสนมชั้นสูง" มีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 9 คน ได้แก่

เจี๋ยยวี๋ (婕妤)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 3 ชั้นเอก เจี๋ยยวี๋ หมายถึง หญิงงามผู้ได้รับความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิ เป็นตำแหน่งสูงสุดของพระสนม แต่ยังไม่เทียบเท่าพระสนมเอก เช่น สวีเจี๋ยยวี๋ (ในเรื่องเป็น สวีเจาเยวี่ยน) ในสมัยถังเกาจง (จากเรื่อง 少年神探狄仁傑)
 


 


เหม่ยเหริน (美人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 4 ชั้นเอก เหม่ยเหริน แปลว่า ผู้มีความงดงาม เช่น เสวียนเหม่ยเหริน (จากเรื่อง 唐宮美人天下)
 


 


ไฉเหริน (才人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 5 ชั้นเอก ไฉเหริน แปลว่า ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของสตรีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพระสนม เช่น พระนางบูเช็คเทียนแรกเข้าวังมีตำแหน่งเป็น อู่ไฉเหริน ในสมัยถังไท่จง (จากเรื่อง 少年神探狄仁傑)
 


 


4) ปาสืออียวี่ชี (八十一禦妻) "แปดสิบเอ็ดสนมชั้นล่าง" มีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 27 คน ได้แก่

     เป่าหลิน (寶林) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 6 ชั้นเอก เดิมเป่าหลิน มาจาก ชีเป่าซู่หลิน (七寶樹林) ป่าที่ให้กำเนิดมณีทั้งเจ็ดในศาสนาพุทธของจีน เป่าหลินจึงมีความหมายถึง สิ่งที่สูงค่ายิ่ง

     ยวี่หนวี่ (禦女) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 7 ชั้นเอก ยวี่ (禦) แปลว่า เกี่ยวข้องหรือเป็นของจักรพรรดิ ดังนั้น ยวี่หนวี่จึงหมายถึง สตรีในองค์จักรพรรดิ

     ไฉหนวี่ (採女) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 8 ชั้นเอก ไฉหนวี่ เป็นคำจากสมัยราชวงศ์ฮั่น หมายถึง สนมที่คัดเลือกจากธิดาครอบครัวสามัญชน ซึ่งเป็นธรรมเนียมในราชวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นสืบทอดกันมาจนถึงราชวงศ์ถัง


กั๋วฟูเหริน, จวิ้นฟูเหริน (國夫人, 郡夫人)
     ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยปกติตำแหน่งกั๋วฟูเหรินและจวิ้นฟูเหริน เป็นตำแหน่งที่องค์จักรพรรดิพระราชทานให้กับสตรีในครอบครัวของข้าราชสำนักชั้นสูง แต่ก็มีการแต่งตั้งให้กับสตรีชั้นสูงบางคนที่มีความสัมพันธ์กับองค์จักรพรรดิ เป็นสนมอย่างไม่เป็นทางการด้วยเช่นกัน เช่น ในสมัยถังเกาจง และถังเสวียนจง แต่ในบางรัชสมัยตำแหน่งเหล่านี้ก็มีปรากฎใช้เป็นตำแหน่งสนมอย่างเป็นทางการในองค์จักรพรรดิ ได้แก่ ในสมัยถังเซวียนจง, ถังอี้จง และถังเจาจง โดยกั๋วฟูเหรินจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเจี๋ยยวี๋ แต่ต่ำกว่าจิ่วผินทั้งเก้าตำแหน่ง ส่วนจวิ้นฟูเหรินจะอยู่ในตำแหน่งถัดจากไฉเหรินลงมา เช่น หานกั๋วฟูเหริน อู่ซุ่น สนมอย่างไม่เป็นทางการในสมัยถังเกาจง (จากเรื่อง 武則天秘史), กั๋วกั๋วฟูเหริน สกุลหยาง สนมอย่างไม่เป็นทางการในสมัยถังเสวียนจง (จากเรื่อง 楊貴妃秘史)

 


 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จากวิกิ

นางข้าหลวง นางกำนัล

สตรีในราชสำนักที่มียศต่ำกว่าสนมขั้นที่ 6 ลงไปมีฐานะเป็นนางข้าหลวงหรือนางกำนัล มีหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายในในพระราชสำนัก โดยแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 6 กองงาน (六局女官) ดังนี้

 • กองพระราชสำนัก (尚宮局) มีหน้าที่ดูแลงานทั่วไปภายในราชสำนัก และกองงานอื่นจะขึ้นตรงต่อกองนี้ หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งกง (尚宮) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกบันทึก : หัวหน้า (司記) , รองหัวหน้า (典記) , ผู้ช่วย (掌記)
  • แผนกเลขานุการ : หัวหน้า (司言) , รองหัวหน้า (典言) , ผู้ช่วย (掌言)
  • แผนกอักษร : หัวหน้า (司簿) , รองหัวหน้า (典簿) , ผู้ช่วย (掌簿)
  • แผนกทวารบาล : หัวหน้า (司闈) , รองหัวหน้า (典闈) , ผู้ช่วย (掌闈)
 • กองพระราชพิธี (尚儀局) มีหน้าที่จัดประกอบพิธีต่างๆภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งอี๋ (尚儀) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกหนังสือเชิญ : หัวหน้า (司籍) , รองหัวหน้า (典籍) , ผู้ช่วย (掌籍)
  • แผนกดนตรี : หัวหน้า (司樂) , รองหัวหน้า (典樂) , ผู้ช่วย (掌樂)
  • แผนกต้อนรับ : หัวหน้า (司賓) , รองหัวหน้า (典賓) , ผู้ช่วย (掌賓)
  • แผนกขับร้อง : หัวหน้า (司贊) , รองหัวหน้า (典贊) , ผู้ช่วย (掌贊)
 • กองพระภูษา (尚服局) มีหน้าที่ดูแลเครื่องแต่งกาย งานประดับผ้า รวมถึงจัดประกอบพิธีต่างๆ ด้วย หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งฝู (尚服) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกพระคลัง : หัวหน้า (司寶) , รองหัวหน้า (典寶) , ผู้ช่วย (掌寶)
  • แผนกเย็บปัก : หัวหน้า (司衣) , รองหัวหน้า (典衣) , ผู้ช่วย (掌衣)
  • แผนกเครื่องประดับ : หัวหน้า (司飾) , รองหัวหน้า (典飾) , ผู้ช่วย (掌飾)
  • แผนกศาสตราวุธ : หัวหน้า (司仗) , รองหัวหน้า (典仗) , ผู้ช่วย (掌仗)
 • กองห้องเครื่อง (尚食局) มีหน้าที่ประกอบเครื่องเสวย จัดการดูแลเรื่องสุรา ฟืน และโอสถ หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งสือ (尚食) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกเครื่องเสวย : หัวหน้า (司膳) , รองหัวหน้า (典膳) , ผู้ช่วย (掌膳)
  • แผนกน้ำจัณฑ์ : หัวหน้า (司醞) , รองหัวหน้า (典醞) , ผู้ช่วย (掌醞)
  • แผนกโอสถ : หัวหน้า (司藥) , รองหัวหน้า (典藥) , ผู้ช่วย (掌藥)
  • แผนกต้นเครื่อง : หัวหน้า (司饎) , รองหัวหน้า (典饎) , ผู้ช่วย (掌饎)
 • กองพระตำหนัก (尚寢局) มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทุกตำหนักภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งฉิ่น (尚寢) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกสร้าง : หัวหน้า (司設) , รองหัวหน้า (典設) , ผู้ช่วย (掌設)
  • แผนกขนส่ง : หัวหน้า (司輿) , รองหัวหน้า (典輿) , ผู้ช่วย (掌輿)
  • แผนกอุทยาน : หัวหน้า (司苑) , รองหัวหน้า (典苑) , ผู้ช่วย (掌苑)
  • แผนกยาม : หัวหน้า (司燈) , รองหัวหน้า (典燈) , ผู้ช่วย (掌燈)
 • กองศิลป์ (尚功局) มีหน้าที่ดูแลงานศิลป์ภายในพระราชสำนัก หัวหน้ากอง เรียกว่า ซั่งกง (尚功) แบ่งออกเป็น 4 แผนก
  • แผนกสร้าง : หัวหน้า (司制) , รองหัวหน้า (典制) , ผู้ช่วย (掌制)
  • แผนกสี : หัวหน้า (司彩) , รองหัวหน้า (典彩) , ผู้ช่วย (掌彩)
  • แผนกอุปกรณ์ : หัวหน้า (司珍) , รองหัวหน้า (典珍) , ผู้ช่วย (掌珍)
  • แผนกออกแบบ : หัวหน้า (司計) , รองหัวหน้า (典計) , ผู้ช่วย (掌計)

 

 

..................................................................................................

 

จากกระทู้ในพันทิบของ(ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะ ไม่เคยเล่นพันทิบซะด้วย-)

 

ในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการแบ่งอิสริยยศขององค์ชายและองค์หญิงในองค์จักรรพรรดิ รวมถึงพระชายาในองค์ชายเอาไว้หลากหลายตำแหน่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

องค์ชาย (皇子)

     องค์ชายหรือ "หวงจื่อ" หมายถึง พระโอรสขององค์จักรพรรดิ เรียกลำลองว่า อาเกอ (阿哥) ซึ่งเป็นการเรียกโดยไม่ระบุถึงตำแหน่งหรืออิสริยยศที่ได้รับ องค์ชายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์จะเรียกว่า หวงไท่จื่อ (皇太子) รองจากหวงไท่จื่อ จะเป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ที่องค์ชายหรือเชื้อพระวงศ์ชายอื่นๆ สามารถดำรงตำแหน่งได้ในราชสำนัก ทั้งหมด 12 ตำแหน่ง หากมีทายาทเป็นผู้สืบทอด จะมีตำแหน่งต่ำลงมาหนึ่งขั้น ในที่นี้จะพูดถึงตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายที่สำคัญ 6 ตำแหน่งแรก ซึ่งได้แก่

เหอซั่วชินหวัง (和碩親王)
     หรือรู้จักกันในชื่อ "ชินอ๋อง" ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้โดยมากเป็นพระโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 1 และเป็นตำแหน่งสูงสุดที่สามารถมีได้รองจากหวงไท่จื่อ หากผู้ที่ดำรงตำแหน่งชินอ๋องนี้เป็น เถี่ยเม่าจื่อหวัง (鐵帽子王) หรือ "อ๋องหมวกเหล็ก" หมายถึง ได้รับอนุญาตให้สืบทอดตำแหน่งต่อได้โดยไม่ต้องลดตำแหน่งลงหนึ่งขั้น ชินหวังซื่อจื่อ (親王世子) หรือพระโอรสผู้สืบทอดในชินอ๋องก็จะมีตำแหน่งเป็นชินอ๋องต่อจากบิดา เช่น อี๋ชินอ๋อง อ๋องหมวกเหล็กลำดับที่เก้า พระโอรสองค์ที่ 13 ในจักรพรรดิคังซีกับจิ้งหมิ่นหวงกุ้ยเฟย (จากเรื่อง 步步驚心)
 

 

ตัวหลัวจวิ้นหวัง (多羅郡王)

     หรือรู้จักกันในชื่อ "จวิ้นอ๋อง" ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 2 หากผู้ที่ดำรงตำแหน่งจวิ้นอ๋องนี้เป็นอ๋องหมวกเหล็ก จวิ้นหวังจ๋างจื่อ (郡王長子) หรือพระโอรสผู้สืบทอดในจวิ้นอ๋องก็จะมีตำแหน่งเป็นจวิ้นอ๋องต่อจากบิดา (พระโอรสผู้สืบทอดในชินอ๋องที่ไม่ได้เป็นอ๋องหมวกเหล็ก ก็จะได้ตำแหน่งเป็นจวิ้นอ๋องเช่นกัน) เช่น กั่วจวิ้นอ๋อง พระโอรสองค์ที่ 17 ในจักรพรรดิคังซีกับฉุนยวี่ฉินเฟย ภายหลังมีตำแหน่งเป็นกั่วชินอ๋อง (จากเรื่อง 後宮甄嬛傳)

 

ตัวหลัวเป้ยเล่อ (多羅貝勒)

     เรียกลำลองว่า "เป้ยเล่อ" ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 3 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้โดยมากเป็นพระโอรสหรือพระนัดดาในองค์จักรพรรดิ (พระโอรสผู้สืบทอดในจวิ้นอ๋องที่ไม่ได้เป็นอ๋องหมวกเหล็ก ก็จะได้ตำแหน่งเป็นเป้ยเล่อเช่นกัน) เช่น เซิ่นเป้ยเล่อ พระโอรสองค์ที่ 21 ในจักรพรรดิคังซีกับซีผิน ภายหลังมีตำแหน่งเป็นเซิ่นจวิ้นอ๋อง (จากเรื่อง 後宮甄嬛傳)

 

กู้ซานเป้ยจื่อ (固山貝子)

     เรียกลำลองว่า "เป้ยจื่อ" ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 4 ตำแหน่งเริ่มต้นต่ำสุดที่จักรพรรดิจะแต่งตั้งให้กับพระโอรสทุกพระองค์เมื่อเริ่มเป็นผู้ใหญ่ เมื่อมีผลงานก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ (โอรสผู้สืบทอดในเป้ยเล่อ จะได้ตำแหน่งเป็นเป้ยจื่อตามศักดิ์) เช่น เป้ยจื่อยวิ่นถัง พระโอรสองค์ที่ 9 ในจักรพรรดิคังซีกับอี๋เฟย (จากเรื่อง 步步驚心)

 

เฟิ่งเอินเจิ้งกั๋วกง (奉恩鎮國公)

     เรียกลำลองว่า "เจิ้งกั๋วกง" ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 5 โอรสผู้สืบทอดในเป้ยจื่อจะได้ตำแหน่งเป็นเจิ้งกั๋วกงตามศักดิ์

เฟิ่งเอินฝู่กั๋วกง (奉恩輔國公)

     เรียกลำลองว่า "ฝู่กั๋วกง" ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 6 โอรสผู้สืบทอดในเจิ้งกั๋วกงจะได้ตำแหน่งเป็นฝู่กั๋วกงตามศักดิ์

     เช่น สวินฉินจวิ้นอ๋อง พระโอรสองค์ที่ 14 ในจักรพรรดิคังซีกับเต๋อเฟย (ภายหลังสถาปนาเป็นเซี่ยวกงเหรินฮองเฮา) เคยถูกขุนนางขอให้ลดขั้นเป็นเจิ้งกั๋วกง แต่จักรพรรดิยงเจิ้งลดขั้นให้เป็นเป้ยจื่อแทน ภายหลังได้ออกจากตำแหน่ง ต่อมาในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ได้รับแต่งตั้งเป็นฝู่กั๋วกง เป้ยเล่อ และได้เป็นจวิ้นอ๋องอีกครั้ง (จากเรื่อง 步步驚心)

 

     ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายทั้ง 6 ตำแหน่งข้างต้น รวมถึงตำแหน่งผู้สืบทอดชินอ๋อง และผู้สืบทอดจวิ้นอ๋อง ทั้งหมด 8 ตำแหน่ง เรียกรวมว่า หรู้ปาเฟินกง (入八分公) ถือเป็นเชื้อพระวงศ์ชายชั้นสูง ใช้สรรพนามเรียกเป็นองค์ชายหรือท่านชาย โดยขึ้นอยู่กับการสืบสายเลือดทางบิดากับจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ตำแหน่งอื่นนอกจากนี้ถือเป็นเชื้อพระวงศ์ชายชั้นล่าง

พระภรรยาในเชื้อพระวงศ์ชาย (宗親妻妾)

     หมายถึง พระชายาในองค์ชาย หรือชายาในท่านชาย ตามตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งได้ดังนี้

ตี๋ฝูจิ้น (嫡福晉)

     ตำแหน่งองค์หญิงพระชายาเอกในหวงไท่จื่อ ชินอ๋อง จวิ้นอ๋อง และผู้สืบทอดชินอ๋อง สามารถแต่งตั้งได้คนเดียว เช่น ตี๋ฝูจิ้น สกุลซ่าเค่อต๋า พระชายาเอกในองค์ชายอี้จู่ พระโอรสในจักรพรรดิเต้ากวาง ภายหลังสิ้นพระชนม์ ต่อมาพระสวามีขึ้นเป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง จึงได้รับสถาปนาเป็นเซี่ยวเต๋อเสี่ยนฮองเฮา (จากเรื่อง 大清後宮)

 

เช่อฝูจิ้น (側福晉)

     ตำแหน่งพระชายารองในหวงไท่จื่อ ชินอ๋อง จวิ้นอ๋อง และผู้สืบทอดชินอ๋อง ชินอ๋องแต่งตั้งพระชายารองได้ 4 คน ส่วนจวิ้นอ๋องและผู้สืบทอดชินอ๋องแต่งตั้งได้ 3 คน เช่น เช่อฝูจิ้น ไม่ทราบสกุล (ในเรื่องสกุลหม่าเอ่อร์ไท่) พระชายารองในเหลียนชินอ๋อง องค์ชาย 8 ในจักรพรรดิคังซี (จากเรื่อง 步步驚心)

 

ตี๋ฟูเหริน (嫡夫人)

     ตำแหน่งชายาเอกในผู้สืบทอดจวิ้นอ๋อง เป้ยเล่อ เป้ยจื่อ เจิ้งกั๋วกง และฝู่กั๋วกง สามารถแต่งตั้งได้คนเดียว เช่น ตี๋ฟูเหริน สกุลปั๋วเอ่อร์จี้จี๋เท่อ ชายาเอกในฝู่กั๋วกงยิ่นเอ๋อ องค์ชาย 10 ในจักรพรรดิคังซี ซึ่งหลังสิ้นพระชนม์ได้รับพิธีฝังพระศพเทียบเท่าเป้ยจื่อ (จากเรื่อง 步步驚心)

 

เช่อฟูเหริน (側夫人)

     หรือเรียกว่า เช่อซื่อ (側室) ตำแหน่งชายารองในผู้สืบทอดจวิ้นอ๋อง เป้ยเล่อ เป้ยจื่อ เจิ้งกั๋วกง และฝู่กั่วกง ผู้สืบทอดจวิ้นอ๋องและเป้ยเล่อแต่งตั้งชายารองได้ 2 คน ส่วนเป้ยจื่อ เจิ้งกั๋วกง และฝู่กั่วกงแต่งตั้งได้ 1 คน เช่น เช่อฟูเหริน ซีหลินเจวี๋ยหลัว เอ้อชุน ชายารองในเป้ยเล่ออี้ฮุ่ย (จากเรื่อง 大清後宮)

 

องค์หญิงและท่านหญิง (公主和格格)

     องค์หญิงหรือ "กงจู่" (公主) หมายถึง พระธิดาขององค์จักรพรรดิ กงจู่ สามารถเป็นสรรพนามเรียกโดยไม่ระบุถึงตำแหน่งหรืออิสริยยศขององค์หญิงผู้นั้นได้ ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงที่เป็นพระธิดาขององค์จักรพรรดิ มี 2 ตำแหน่ง ซึ่งได้แก่

กู้หลุนกงจู่ (固倫公主)

     ตำแหน่งองค์หญิง เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 1 สำหรับพระธิดาที่เกิดแต่จักรพรรดิกับจักพรรดินี บรรดาศักดิ์เทียบเท่าชินอ๋อง ภายหลังผู้ที่อยู่ตำแหน่งนี้อาจจะเป็นองค์หญิงที่จักรพรรดิทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ หรือพระธิดาบุญธรรมในจักรพรรดิก็ได้ เช่น กู้หลุนหรงโซ่วกงจู่ พระธิดาบุญธรรมในจักพรรดิเสียนเฟิง (จากเรื่อง 蒼穹之昴)

 

เหอซั่วกงจู่ (和碩公主)

     ตำแหน่งองค์หญิง เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 2 สำหรับพระธิดาที่เกิดแต่จักรพรรดิกับพระชายาหรือพระสนม หรือเป็นพระธิดาบุญธรรมในจักรพรรดิ หรือจักพรรดินี บรรดาศักดิ์เทียบเท่าจวิ้นอ๋อง เช่น เหอซั่วเค่อฉุนจ่างกงจู่ พระธิดาองค์ที่ 14 ในจักรพรรดิหวงไท่จี๋กับพระสนมสกุลฉีเหล่ย (จากเรื่อง 懷玉公主), เหอซั่วหมิงจูกงจู่ (ในเรื่อง 還珠格格 เป็นพระธิดาจักรพรรดิเฉียนหลงที่ไม่ได้เกิดแต่จักรพรรดินี)

 

 

     คำว่า "เก๋อเก๋อ" (格格) โดยปกตินั้นใช้เรียกเชื้อพระวงศ์หญิงที่เป็นพระธิดาหรือท่านหญิงในหรู้ปาเฟินกง (入八分公) ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงรองจากกงจู่ สามารถแบ่งได้ 5 ตำแหน่ง ซึ่งได้แก่

1. เหอซั่วเก๋อเก๋อ (和碩格格)

     หรือเรียกว่า "จวิ้นจู่" (郡主) ตำแหน่งองค์หญิงหรือท่านหญิง ขึ้นอยู่กับการสืบสายเลือดทางบิดากับจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 3 สำหรับพระธิดาในชินอ๋องกับพระชายาเอก เช่น ฉิงเอ๋อจวิ้นจู่ (ในเรื่อง 還珠格格 เป็นพระธิดาในยวี่ชินอ๋องกับพระชายาเอก)

 

2. ตัวหลัวเก๋อเก๋อ (多羅格格)

[1]

     หรือเรียกว่า "เสี้ยนจู่" (縣主) ตำแหน่งองค์หญิงหรือท่านหญิง ขึ้นอยู่กับการสืบสายเลือดทางบิดากับจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 4 สำหรับพระธิดาในจวิ้นอ๋องกับพระชายาเอก หรือพระธิดาในผู้สืบทอดชินอ๋องกับพระชายาเอก เช่น เป่าหลิงเสี้ยนจู่ (ในเรื่อง 梧桐相思雨 เป็นพระธิดาในอิ่งจวิ้นอ๋องกับพระชายาเอก)

 

3. ตัวหลัวเก๋อเก๋อ (多羅格格)

[2]

     หรือเรียกว่า "จวิ้นจวิน" (郡君) ตำแหน่งท่านหญิง ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 5 สำหรับพระธิดาในชินอ๋องกับพระชายารอง ธิดาในผู้สืบทอดจวิ้นอ๋องกับชายาเอก หรือธิดาในเป้ยเล่อกับชายาเอก เช่น ยวิ๋นเซียงจวิ้นจวิน (ในเรื่อง 最後的格格 เป็นพระธิดาในยวี่ชินอ๋องกับพระชายารอง)

 

4. กู่ซานเก๋อเก๋อ (固山格格)

     หรือเรียกว่า "เสี้ยนจวิน" (縣君) ตำแหน่งท่านหญิง ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 6 สำหรับพระธิดาในจวิ้นอ๋องกับพระชายารอง พระธิดาในผู้สืบทอดชินอ๋องกับพระชายารอง หรือธิดาในเป้ยจื่อกับชายาเอก เช่น ซงเอ๋อเสี้ยนจวิน (ในเรื่อง 鐵齒銅牙紀曉嵐 เป็นธิดาในเก๋อเป้ยจื่อกับชายาเอก)

 

5. กงเก๋อเก๋อ (公格格)

     หรือเรียกว่า "เซียงจวิน" (鄉君) ตำแหน่งท่านหญิง ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 7 สำหรับธิดาในผู้สืบทอดจวิ้นอ๋องกับชายารอง ธิดาในเป้ยเล่อกับชายารอง ธิดาในเจิ้งกั๋วกงหรือฝู่กั๋วกงกับชายาเอก เช่น เมิ่งจิ้งเสียนเซียงจวิน (ในเรื่อง 後宮甄嬛傳 เป็นธิดาในเพ่ยกั๋วกงกับชายาเอก)

 

     นอกจากนี้ยังมีตำแหน่ง อู่ผิ่นเก๋อเก๋อ (五品格格) ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 8 สำหรับธิดาในเป้ยจื่อกับชายารอง และตำแหน่ง ลิ่วผิ่นเก๋อเก๋อ (六品格格) ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงลำดับที่ 9 สำหรับธิดาในเจิ้งกั๋วกงหรือฝู่กั๋วกงกับชายารอง สองตำแหน่งนี้ไม่มีชื่อเรียกเฉพาะเหมือนตำแหน่งอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงที่สามารถเรียกว่า เก๋อเก๋อ ได้ทั้งหมด ถือเป็นเชื้อพระวงศ์หญิงชั้นสูง ตำแหน่งอื่นที่ต่ำลงมานอกจากนี้ทั้งหมดจะเรียกว่า จงนวี่ (宗女) ถือเป็นเชื้อพระวงศ์หญิงชั้นล่าง ไม่ใช่องค์หญิงหรือท่านหญิงแล้ว

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 352 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

686 ความคิดเห็น

 1. #606 annylycan (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 10 เมษายน 2563 / 09:30
  ข้อมูลแน่นมากกกกก นับถือๆ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
  #606
  0
 2. #605 หลิน (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 10 เมษายน 2563 / 09:07

  ข้อมูลแน่นจริงๆด้วย อ่านๆต่อดีกว่า ขอบคุณนะคะ

  #605
  0
 3. #318 khao (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 / 10:47

  รายละเอียดเยอะจริงๆ นับถือนับถือ

  #318
  0