คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

เรียงความ...กลอน...เรื่องสั้น

ตอนที่ 1 : [Essay]พ่อหลวงของปวงชน


     อัพเดท 13 ก.ค. 50
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: ฟรีสไตล์/อื่น ๆ
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : Blue_Girl ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Blue_Girl
My.iD: https://my.dek-d.com/N_o_o_N
< Review/Vote > Rating : 0% [ 0 mem(s) ]
This month views : 15 Overall : 2,672
9 Comment(s)

[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
เรียงความ...กลอน...เรื่องสั้น ตอนที่ 1 : [Essay]พ่อหลวงของปวงชน , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 11767 , โพส : 9 , Rating : 85% / 27 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาดพ่อหลวงของปวงชน

...พ่อหลวงของปวงชน
ทรงอดทนเพื่อผองไทย
ปัดเป่าซึ่งทุกข์ภัย
เหล่าชาติไทยล้วนเทิดทูน

                บทกลอนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความเคารพเทิดทูนที่มีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงปกครองแผ่นดินสยามให้มีแต่ความสุขเรื่อยมา จนบัดนี้ เป็นเวลา 60 ปีแล้ว ที่ทรงลำบากตรากตรำเพื่อประชาชนชาวไทย

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมีพลอดุลยเดช หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ ในหลวง มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์  และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์วันที่ ๕  ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๔๗๐  ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์  เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสชาชูเชนต์  สหรัฐอเมริกา  เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๗๑ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เสด็จกลับประเทศไทย  ประทับ ณ วังสระปทุม และในวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๙ ขณะมีพระชนมพรรษา ๑๙ พรรษา เฉลิมพระบรมนามาภิไธย  ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร" พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  ปัจจุบันได้ทรงย้ายที่ประทับจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต

                พระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอด 60 ปีที่ผ่านมานั้นมีมากล้นเหลือคณนา หากพระราชกรณียกิจสำคัญที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดรองจากฝนหลวงแล้ว ก็คงเป็นอื่นมิได้หากไม่ใช่ ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดย ทรงมีพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบพี่งตนเอง โดยทรงเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำคัญ และมีพระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การทำให้เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านอาหาร ก่อน เป็นอันดับแรก แนวพระราชดำริที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพึ่งพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงชนิดเดียว เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายสูง เนื่องจากความแปรปรวนของราคา และความไม่แน่นอน ของธรรมชาติ โดยทรงให้ทางออกก็คือ นอกจากจะปลูกพืชหลายชนิดแล้ว เกษตรกรควรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสำคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้ำฝนทำนาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารให้บริโภคตลอดปี จนปัจจุบันเหล่าเกษตรกรทั้งหลาย ได้ปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้มีรายได้ตลอดปี ไม่ขัดสน ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินดังเช่นแต่ก่อน

                นอกจากพระราชกรณียกิจต่างๆแล้ว ยังทรงมีพระอัจฉริยะภาพอื่นๆอีกมากมาย ทั้งทางด้านดนตรี ซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมาย และแต่ละเพลงย่อมเป็นที่รู้จักไปทั่ว หรือทางด้าน วรรณกรรม วรรณศิลป์  แม้แต่การถ่ายภาพ โดยรูปถ่ายของพระองค์แต่ละรูปนั้นมิได้ถ่ายเพียงเพื่อความสำราญ แต่จะมีการจัดองค์ประกอบของภาพอย่างครบถ้วน ทั้งจุดเด่น และ แสง-เงา นับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะบุคคล คนหนึ่งเลยทีเดียว...

                ธ ลำบากตรากตรำเพื่อผองไทย                         ธ เสด็จไปทุกแห่งหน

                ธ ขจัดความลำบากของปวงชน                         ธ ทรงทนเพื่อรอยยิ้มของพวกเรา

ธ ปราดเปรื่องเรื่องเกษตรของชาวนา              ธ ทรงเพิ่มการศึกษาของชาวเขา

ธ ดูแลความเป็นอยู่ของชาวเรา                          ธ สถิตในใจประชาตลอดนิจนิรันดร++++++++++++++
แต่งส่งครูเนื่องในโอกาสที่เราจะได้คะแนน = ="

ไม่ใช่ๆ เค้าให้แต่งประกวดเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ต่างหากDek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
เรียงความ...กลอน...เรื่องสั้น ตอนที่ 1 : [Essay]พ่อหลวงของปวงชน , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 11767 , โพส : 9 , Rating : 85% / 27 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 9 : ความคิดเห็นที่ 9
ลอกไป่งครูได้ไหม 55555
Name : ผู้ที่เข้าชม [ IP : 122.155.45.200 ]
Email / Msn: -
วันที่: 3 ธันวาคม 2558 / 21:51
# 8 : ความคิดเห็นที่ 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานจ้า
Name : นศท ทาม [ IP : 1.4.221.23 ]
Email / Msn: -
วันที่: 22 มกราคม 2558 / 14:58
# 7 : ความคิดเห็นที่ 7
ดีมากๆๆๆๆ
Name : ซันมี่ [ IP : 49.230.147.12 ]
Email / Msn: sunma.1234(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2557 / 11:06
# 6 : ความคิดเห็นที่ 6
ขอเอาไปเขียนใบงานส่งนะคะ^^
PS.  เชียร์ เอลซ่าxเจราล,เรวี่xกาซิล สุดๆ>[]<
Name : Levy Mcgarden( Namking ) < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Levy Mcgarden( Namking ) [ IP : 101.108.114.197 ]
Email / Msn: Aian_Ling(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 5 ธันวาคม 2556 / 10:53
# 5 : ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณค่ะ ^__^
Name : @oo_PLAY_GIRL_oo@ < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ @oo_PLAY_GIRL_oo@ [ IP : 118.172.145.29 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 5 ธันวาคม 2554 / 15:33
# 4 : ความคิดเห็นที่ 4
thank you
Name : konos [ IP : 125.24.177.101 ]
Email / Msn: palmranet(แอท)windowslive.com
วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 / 19:31
# 3 : ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุนมากๆ นะค่ะ
Name : นายเสล่อ [ IP : 124.120.176.179 ]
Email / Msn: -
วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 / 17:58
# 2 : ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากคร้า.. เราจะเอาไปทำรายงานให้น้องส่งอาจารย์
Name : NamphunG < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NamphunG [ IP : 223.206.150.119 ]
Email / Msn: nam_phung3217(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 28 มีนาคม 2554 / 11:45
# 1 : ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณมากคับ เดียวจาเราไปกล่าวสุนทรพจ นะคับดีๆมากๆเลย
Name : โจ กำแพงเพชร [ IP : 203.172.180.238 ]
Email / Msn: nattawoot_ch(แอท)hotmail.com
วันที่: 4 ธันวาคม 2552 / 17:06
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android