คุณกำลัง login ด้วย [ เปลี่ยนชื่อ | ออกระบบ ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอนที่ 10 : สำนักวิชาการจัดการ


     อัพเดท 12 มิ.ย. 55
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : ลูกแม่ฟ้าหลวง ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ ลูกแม่ฟ้าหลวง Email : nite_solution(แอท)hotmail.com
My.iD: https://my.dek-d.com/MFLU
< Review/Vote > Rating : 92% [ 42 mem(s) ]
This month views : 1,220 Overall : 68,391
683 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 94 คน ]

[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 10 : สำนักวิชาการจัดการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 8686 , โพส : 14 , Rating : 100% / 3 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาด                                                                 สำนักวิชาการจัดการ

คณบดี 
                                                            

                                       รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์


คณาจารย์


 
ผศ. ดร. คิน หม่อง ยุ้นต์ 
                                    - Ph.D. (Economics)
                                      Master of Finance
                                      Master of Social Science (Economics)
                                      Master of Economics

  ดร. บุษบา สิทธิการ
                                    -  Ph.D. (Tourism Planning)
                                       Certificate in Associate Teaching in Higher Education
                                       Master of Science (Tourism Planning)
                                       M.A.(Man and Environment Management)

  ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
                          - Ph.D. (Industrial/Organizational Psychology) 
                                     M.A. (Counseling Psychology) 
  ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา 
                                    - Ph.D. (Economics)
                                      Master of Science (Economics)
                                      Bachelor of Business Administration(Accounting)

  ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร
                                    - Ph.D. (International Business)

                M.B.A. (Finance & Marketing) 


 อาจารย์ อิสรี แพทย์เจริญ
                                  - Master of Tourism
                                    Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism management)

  อาจารย์ ชัยวัฒน์ ทองอินทร์
                                   - Master of Business Administration
                                     Bachelor of Engineering (Electronics) 

  อาจารย์ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์
                                   - Master of Arts (Tourism Industry Management)
                                     Bachelor of Science (Anthropology)

  อาจารย์ สุจิตราภา พันธ์วิไล
                                   - Master of Arts (Tourism Industry Management)
                                      Bachelor of Arts (French) 

  อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ
                                   - Master of International Tourism and Hospitality Management
                                     Bachelor of Arts (Tourism and Hotel Administration)

 อาจารย์ รัชฎาภรณ์ พุฒจร
                                  -  Master of Applied Finance
                                      Bachelor of Accounting 


 อาจารย์ สุเทพ นิ่มสาย
                                   -  MSc. in Development Economics and Policy
                                      MEcon. in Business Economics
                                      PG. certificate in Agricultural Economics (International Marketing)
                                      BSc. in Cooperative Economics 

  อาจารย์ภูมิภัทร มิ่งมาลัยลักษณ์
                                   -  Master of Business Administration (International Business Management)
                                       Bachelor of Business Administration (International Business Management)

  อาจารย์ ระพิพงศ์ พรหมนารท
                     - Master of Science (Managerial Economics)
                              Bachelor of Science (Economics) 


 อาจารย์ เดชอนันต์ บังกิโล
                            - Master of Accountancy
                              Bachelor of Business Administration (Accounting)

 
                                   
 อาจารย์ ประภากร วินัยสถาพร
                                  - Master of Economics
                                    Bachelor of Engineering
 
 อาจารย์ สุดศิริ รุ่งเรือง
                                  - Master of Business Administration
                                    Bachelor of Arts (Business English)

 อาจารย์ จิราภา วงษ์ท้าว
                                  - M.A. (Tourism and Hotel Industry Management) 
                                     M.B.A. (International Tourism and Hospitality Management)
                                    Bachelor of Arts (English) 

 อาจารย์ธนาศิลป์ ถนอมพงษ์พันธ์
                                     - Bachelor of Economics (First Class Hons.)
                                       Master of Economics 

  อาจารย์ สุปาณี อุนหพัฒณา
                                    - MSc of Rural Development
                                      MA. in International Economics and Finance 

 อาจารย์ นิรัชรา ปัญญาจักร
                             - MSc. (International Finance) 
                               BBA. (Finance and Banking)

 อาจารย์ ศรุตนันท์ โสภณิก
                             -  MA in Commerce (Marketing) 
                                MA in International Business
                                BA in Political Science (International Affairs)

 ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
                             - Ph.D. Economics and International Development
        MA. Gender and Development IDS 

  อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
                               - Master of Business Administration
           Bachelor of Engineering (Instruments) หลักสูตร

1. การบัญชี   (บัญชีบัณฑิต)
         เน้นความรู้ด้านการบัญชี ทั้งระบบสารสนเทศการบัญชี การบัญชีภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี และการบัญชีเพื่อบริหาร เข้าร่วมโครงการฝึกปฎิบัติงานด้านวิชาชีพทางบัญชี เช่น การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์

2. บริหารธุรกิจ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
       
หลักสูตรบริหารธุรกิจมุ่งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนด้านธุรกิจและเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร การวิเคราะห์และประยุกต์ องค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ ด้วยภูมิปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่

3. เศรษฐศาสตร์   (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
        เพื่อผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ และปฏิบัติภารกิจด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม มีความคิดกว้างไกลและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับพลวัตโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมุ่งเห็นประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก
 
4. การจัดการท่องเที่ยว  (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว)
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการจัดการการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานนานาชาติ

5. อุตสาหกรรมบริการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ)
          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนากระบวนการบริการและระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโดยเน้นการจัดการและวิธีการปฏิบัติการในบริษัทโรงแรมและบริษัทการบริการอาหาร และโรงแรม/ที่พักที่มีมาตรฐาน และประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

6. ธุรกิจการบิน (  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน)
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ

7. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส์
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะและศักยภาพในการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ


สีประจำสำนักวิชา : สีฟ้า

ที่ตั้งและการติดต่อ
                            
                                            สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
                                อาคารสำนักวิชา E1 ชั้น 1 
                                Tel. 053 - 916695  
                                Fax . 053 - 916694
                                           Website : http://www.mfu.ac.th/school/management/index.php

คำแนะนำจากรุ่นพี่ในการเรียน


                ระวังรายวิชานี้ให้ดี 1201212 Managerial Accounting (ต้องเจอในบางสาขาวิชา) วิชานี้เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ด้านบัญชีและคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเด็กการจัดการทุกคนจะเรียกมันว่า "วิชาปราบเซียน" เพราะทำให้นักศึกษาตกซ้ำตกซากหรือลาออก เปลี่ยนสาขาวิชาก็มานักต่อนักแล้ว แต่ถ้าคุณสามารถผ่านได้ก็สบายครับ                               Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 10 : สำนักวิชาการจัดการ , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 8686 , โพส : 14 , Rating : 100% / 3 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ ตอนก่อนหน้า | กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1
# 14 : ความคิดเห็นที่ 663
 สอบถามค่ะ ถ้าจะแอดกลางบัญชีอ่ะค่ะ
ต้องได้ pat1 มากกว่า 60 แล้ว o-net eng ต้องมากกว่า 30 หรือเปล่าคะ
ถ้าต่ำกว่ามีสิมธิ์ยื่นแอดได้มั้ยคะ
PS.  ฝากฟิคด้วยค่ะ ^^ http://writer.dek-d.com/jomjornkiss/writer/view.php?id=598238
Name : jomjonekiss < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ jomjonekiss [ IP : 101.109.211.143 ]
Email / Msn: jomjornkid_ploy(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2555 / 22:10
# 13 : ความคิดเห็นที่ 584
 ถึงน้องๆที่จะแอดเมล์มาถามเรื่องธุรกิจการบิน พี่ให้คำแนะนำได้แค่สำหรับสายสามัญนะ สายอาชีพนี่พี่ไม่รู้จริงๆ 
PS.  ++_Goku & Haru_Vongola Famiglia_++
Name : i_hayato < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ i_hayato [ IP : 202.28.45.1 ]
Email / Msn: i_wonwon-hp(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 28 มกราคม 2554 / 11:54
# 12 : ความคิดเห็นที่ 540
 AVIATION! AVIATION!! AVIATION!!!

รอคอยน้องๆรุ่นบุกเบิกรุ่นสุดท้ายอยู่นะจ๊ะ! ^__________^


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 19 มีนาคม 2554 / 21:47

PS.  ++_Goku & Haru_Vongola Famiglia_++
Name : i_hayato < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ i_hayato [ IP : 202.28.45.25 ]
Email / Msn: i_wonwon-hp(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 6 กันยายน 2553 / 01:14
# 11 : ความคิดเห็นที่ 401
สูงสง่า งามและมีศักดิ์ศรี นำคุณคุณค่าความดีที่พวกเรามี กลับสู้สังคมม แม่ฟ้าที่เราเชิดชู แหล่งความรู้ศูนย์รวมวิชา สีแดงทองหลอมรวมเรามา เป็นการจัดการABM#1
Name : GROSSY [ IP : 117.47.226.196 ]
Email / Msn: hysteria_beer(แอท)hotmail.com
วันที่: 20 ธันวาคม 2552 / 00:57
# 10 : ความคิดเห็นที่ 372
MA ปราบเซียนจริงๆ

เจอมาแล้ว

ของเค้าแรงจริง


F ตัวบักแอ๊บมาเลย
Name : เด็กทัวร์ 46 [ IP : 203.209.78.109 ]
Email / Msn: -
วันที่: 5 ตุลาคม 2552 / 15:15
# 9 : ความคิดเห็นที่ 368
แสดงความยินดีด้วยที่แม่ฟ้าหลวงครบ21ปี
Name : ณัฐวุฒิ [ IP : 203.144.180.65 ]
Email / Msn: s_thai1270(แอท)hotmail.com
วันที่: 4 ตุลาคม 2552 / 16:49
# 8 : ความคิดเห็นที่ 299
พี่คะ

การจัดการธุรกิจการบินนี้มีวิชาปราบเซียนอยู่ด้วยรึเปล่าคะ

แล้วเค้ากำหนดส่วนสูงด้วยรึเปล่า ว่าต้องสูงกี่ ซม. ขึ้นไป

รบกวนตอบที่ไอดีนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
PS.  จ่ะ ๆ ๆ ๆ
Name : n_rainbows < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ n_rainbows [ IP : 125.24.196.174 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 / 21:25
# 7 : ความคิดเห็นที่ 245
เอ่่่อออ คือ เสื้อโค้ชสาขาของ Tourism management

ทางขวามือเป็นรูปเข็มทิศนะคับ ไม่ใช่นาฬิกาจับเวลานะคับ แหะๆ
เข็มทิศเป็นสัญลักษณ์ของสาขาเราอะคับ

ถ้าไม่รบกวนมากเกินไป ยังไงช่วยแก้ให้ด้วยนะคับ
จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคับ ^^


รักม. รักสำนัก และ รักสาขา ^____________^
อยากเปิดเทอม ๆๆ ๆ ๆ
Name : Tr50 [ IP : 58.9.144.178 ]
Email / Msn: -
วันที่: 17 มีนาคม 2552 / 16:05
# 6 : ความคิดเห็นที่ 244
คห. 107 สามารถทำได้ครับ
Name : Neomate < My.iD > [ IP : 118.172.224.141 ]
Email / Msn: nite_solution(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 6 มีนาคม 2552 / 18:01
# 5 : ความคิดเห็นที่ 243
ถ้าเรียนสายวิทย์

แล้วจะเข้าการจัดการ ได้รึป่าวคะ

เป็นคนชอบทางนี้อ่า...
Name : EVEEVE!! < My.iD > [ IP : 117.47.25.4 ]
Email / Msn: addzakup(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 6 มีนาคม 2552 / 09:55
# 4 : ความคิดเห็นที่ 242
ตอบ คห.90

ได้ครับน้อง และสามารถสอบผู้ตรวจบัญชีได้
Name : Neomate < My.iD > [ IP : 202.28.45.20 ]
Email / Msn: nite_solution(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 / 12:57
# 3 : ความคิดเห็นที่ 241
ถ้าเรียนบัญชีแล้วจะได้วุฒิ บช.บ. รึเปล่าค่ะ??
Name : vpkdi^h [ IP : 58.8.203.137 ]
Email / Msn: -
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 / 11:03
# 2 : ความคิดเห็นที่ 240
"อยู่ด้วยรักและสามัคคี มีไมตรี ให้กันและกัน ความสัมพันธ์นั้นยังคงมั่น ใช่เลือนลางไป"


การจัดการ สอนให้เรา รักพี่รักน้อง

แม่ฟ้าหลวง สอนให้เรา อ่อนน้อม สุภาพ

และเป็นคนที่มีคุณภาพ


รัก แม่ฟ้าหลวง :)
Name : TR # 51 [ IP : 202.28.45.15 ]
Email / Msn: -
วันที่: 31 มกราคม 2552 / 03:47
# 1 : ความคิดเห็นที่ 239
การจัดการ แม่ฟ้าหลวง จงเจริญ

รักการจัดการครับ เพราะการจัดการสอนให้ผมเป็นคนทันคน

" เลือดสีฟ้าหลั่งมาพร้อมกัน สู่ฝั่งฝันที่เราตั้งใจ ไกลแสนไกลไม่เคยไหวหวั่น ก้าวไปด้วยกัน"
Name : BA รุ่น4 [ IP : 114.128.45.97 ]
Email / Msn: -
วันที่: 25 ธันวาคม 2551 / 00:17
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android