[คลังส่วนตัว] ข้อมูล ครุฑ นาค สำหรับแต่งนิยาย

ตอนที่ 5 : พญานาคราชทั้งเจ็ด ที่ดูแลพระธาตุพนม

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 354
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    16 พ.ย. 56

ที่มา: http://group.wunjun.com/nagacity/topic/392427-12260

 

 

พญานาคราชทั้งเจ็ด ที่ดูแลพระธาตุพนม

1.      พญาสัทโทนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาผู้เป็นใหญ่ พระวรกายสีฟ้าน้ำทะเล ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียเหนือ (พระองค์เดียว)

2.      พญาศีลวุฒินาโค พระวรกายสีเขียวนิล(เขียวเข้ม) ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

3.      พญาหิริวุฒินาโค พระวรกายสีเขียวไพร (เขียวอ่อน) ประจำอยุ่ทิศตะวันออกเฉียงใต้(กับองค์ศีลวุฒินาโค)

4.      พญาโอตตับปะวุฒินาโค พระวรกายสีทองทั้งองค์งดงามมาก ประจำอยุ่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

5.      พญาพาหุสัจจะวุฒินาโค พระวรกายสีชมพูประกายมุก ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (กับองค์โอตตับปะวุฒินาโค)

6.      พญาจาคะวุฒินาโค พระวรกายสีแสดท้องแย้(ออกประกายทอง) ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียเหนือ

7.      พญาปัญญาวุฒินาโค พระวรกายสีขาวฉัพยารังสีเลื่อมประกาย เงินยวง ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (กับองค์จาคุวุฒินาโค)

ในทั้งหมด ๗ พระองค์ พี่ชานีบอกว่า ปลื้มท่านปัญญาวุฒินาโค มากที่ สุดด้วยทรงพระหล่อสุด ๆ พระชนมายุยังน้อยกว่าองค์อื่น ใจดี ไม่เคร่งครึม จนเกินไป แล้วท่านก็เหมือนจ้าวหล้าฯเป็นอันมาก ทั้งพระศิริโฉม ทั้งภูษา ทรงสีเดียวกันเลย ดุจผ้าโขมพัสต์จากสวรรค์ (อันที่จริงต้องบอกบาดาล) เวลาท่านเยื้องกายเส้นใยสีเงินยวงส่ายกระทบกันเป็นเสียงสุนทรีย์อย่าง หาที่เปรียบมิได้ สังเกตุว่า ท่านจะอยู่ทิศเฉียง ไม่ใช่ทิศหลักคือ เหนือ ใต้ ออก ตก ด้วยเมื่อก่อนมีเทวดาประจำทิศอยู่แล้ว แต่เทวดาผู้ดูแลพระธาตุพนม องค์เดินเสื่อมศีล ไม่อยู่ในครรลองครองธรรมหลงลาภ สักการะสรรเสริญ ไม่มีความงดงามในมโนจิต มุ่งแต่อยากได้ถ่ายเดียว ไม่ปลด ไม่ลด ไม่ละ ในอบาย จึงทำให้ พญาสัทโทแล...บริวารทั้งหกต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมา จากลังกาทวีปเพื่อปกป้องคุ้มครององค์พระธาตุพนมให้งดงามดั่งเดิม

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

11 ความคิดเห็น