[คลังส่วนตัว] ข้อมูล ครุฑ นาค สำหรับแต่งนิยาย

ตอนที่ 22 : เทวาสุรสงคราม

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 218
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    16 พ.ย. 56

ที่มา: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dhamma-dd&month=11-2009&date=16&group=8&gblog=11

 

 

เทวาสุรสงคราม

 

หลังจากที่มฆเทพบุตรขึ้นครองสวรรค์เป็นพระอินทร์แล้ว พระองค์ทรงรู้ว่าวันข้างหน้าพวกอสูรต้องกลับมาแก้แค้นพระองค์แน่ พระองค์จึงจัดทัพเตรียมพร้อมป้องกันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากการโจมตีของกองทัพอสูร

 

พระอินทร์นอกจากจะเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว พระองค์ยังเป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วย กองทัพเทวดาที่เตรียมพร้อมรบจึงประกอบไปด้วยเทวดาทั้งจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทวดาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

 

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั้นประกอบด้วยเทวดา ๔ กลุ่มใหญ่ คือ

·       ทิศตะวันออกเป็นเทวดาคนธรรพ์มีท้าวธตรฐมหาราชเป็นจอมเทพ

·       ทิศใต้เป็นเทวดากุมภัณฑ์มีท้าววิรุฬหกมหาราชเป็นจอมเทพ

·       ทิศตะวันตกเป็นนาคเทวดามีท้าววิรูปักษ์มหาราชเป็นจอมเทพ

·       ทิศเหนือเป็นยักขเทวดามีท้าวเวสสุวัณณ์มหาราชเป็นจอมเทพ

 

นอกจากนี้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาสิเนรุยังมีป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่ของบรรดาครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดา สัตว์ที่สำคัญและมีอำนาจทางทิศนี้คือ ครุฑ ซึ่งอาศัยในป่าหิมพานต์บริเวณที่มีต้นงิ้วอยู่มาก เรียกว่าป่างิ้ว หรือป่าสิมพลี

 

พระอินทร์ทรงตั้งด่านให้เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเหล่านี้ทำหน้าที่เฝ้าเขาสิเนรุไว้เป็นชั้นๆ ป้องกันกองทัพอสูรบุกถึงดาวดึงส์ คือ ให้พวกนาคที่ชำนาญทางน้ำเฝ้าด่านที่ ๑ ครุฑเฝ้าด่านที่ ๒ กุมภัณฑ์เฝ้าด่านที่ ๓ ยักษ์เฝ้าด่านที่ ๔ เรียงลำดับจากใต้พื้นนทีสีทันดรขึ้นมาบนเขาสิเนรุตามลำดับ มีท้าวมหาราชทั้งสี่เป็นด่านสุดท้ายอยู่หน้าประตูสุทัสสนะเทพนครอันเป็นนครหลวงของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

ท้าวมหาราชทั้งสี่แต่ละองค์มีเทพบุตรที่แกล้วกล้าองค์ละ ๙๙ องค์ มีนามว่าอินทเทพบุตร อินทเทพบุตรเหล่านี้เป็นเทวดานักรบ ทำหน้าที่คุมกองทัพเทวดาเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่มหานทีสีทันดรจนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

และแล้วสงครามของเทวดากับอสูรก็บังเกิดขึ้นเมื่อดอกจิตตปาตลีผลิบาน เหล่าอสูรเกิดความคิดถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และแค้นพระอินทร์เป็นกำลัง จึงรวบรวมไพร่พลยกทัพกลับไปหมายยึดสวรรค์คืน

 

พวกอสูรจัดกองทัพเสร็จก็ลั่นกองรบ ยกทัพจากอสูรพิภพแหวกมหาสมุทรปีนป่ายขึ้นเขาสิเนรุนับจำนวนโกฏิ ดูไปคล้ายแมงเม่าปีนจอมปลวก

 

เมื่ออสูรถึงด่านหน้าที่เป็นทัพนาคก็เข้ารบกับนาค แต่ทั้งอสูรและนาคต่างก็เป็นผู้มีกายทิพย์การรบกันจึงไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย ไม่มีใครผิวขาด เลือดออก มีเพียงทำให้ร้อนเท่านั้น กองทัพนาครบสู้กองทัพอสูรไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าถูกรุกไล่ถอยร่นไปรวมกับกองทัพครุฑ กุมภัณฑ์ และยักษ์ ที่เป็นด่านถัดๆ ไป

 

เมื่อถูกอสูรรุกหนักเข้า ท้าวมหาราชทั้งสี่จึงไปกราบทูลท้าวสักกเทวราชให้ทรงทราบ ท้าวสักกะฟังคำกราบทูลของมหาราชทั้งสี่แล้ว จึงเสด็จขึ้นเวชยันตรถ ออกไปต่อสู้กับพวกอสูร พวกอสูรสู้ท้าวสักกเทวราชไม่ได้ก็ถอยร่นกลับอสูรพิภพ

 

 

อสูรกับเทวดารบกันหลายครั้งหลายครา บางคราวเทวดาอ่อนกำลัง อสูรก็รุกไล่จนถึงเทพนคร แต่บางคราวอสูรมีกำลังด้อยกว่า ก็ถูกรุกไล่กลับอสูรพิภพ รุกไล่กันไปมาไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะถาวรอยู่เช่นนี้

 

11 ความคิดเห็น