[คลังส่วนตัว] ข้อมูล ครุฑ นาค สำหรับแต่งนิยาย

ตอนที่ 20 : ภูเขาในมหานทีสีทันดร

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 184
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    16 พ.ย. 56

ที่มา: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dhamma-dd&month=10-2009&date=28&group=8&gblog=5

 

 

ภูเขาในมหานทีสีทันดร

 

ในมหานทีสีทันดรที่อยู่ระหว่างเขาสิเนรุกับเขาจักรวาลนั้น ยังมีภูเขาล้อมเป็นวงๆ อีก ๗ ชั้น เรียกว่า ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ มีชื่อเรียงลำดับจากวงในไปวงนอก คือ ภูเขาสุทัสสนะ กรวิก อิสินธร ยุคันธร เนมินธร วินตกะ และอัสสกัณณ์

 

ภูเขาสัตตบริภัณฑ์นี้มีความสูงลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได คือ ภูเขาสุทัสสนะสูงครึ่งหนึ่งของภูเขาสิเนรุ ภูเขากรวิกสูงครึ่งหนึ่งของภูเขาสุทัสสนะ ภูเขาอิสินธรสูงครึ่งหนึ่งของภูเขากรวิก ภูเขายุคันธรสูงครึ่งหนึ่งของภูเขาอิสินธร ภูเขาเนมินธรสูงครึ่งหนึ่งของภูเขายุคันธร ภูเขาวินตกะสูงครึ่งหนึ่งของภูเขาเนมินธร และภูเขาอัสสกัณณ์สูงครึ่งหนึ่งของภูเขาวินตกะ

 

ภูเขาสัตตบริภัณฑ์นี้เคยมีมนุษย์มองเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้ว อย่างเช่น พระเจ้าเนมิราช ๑ ใน ๑๐ ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ เมื่อท้าวสักกเทวราชส่งมาตลีเทพบุตรขับราชรถมารับพระองค์ไปสวรรค์ด้วยกายมนุษย์ มาตุลีเทพบุตรก็ได้ขับราชรถเถลไถลให้พระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาสัตตบริภัณฑ์นี้

 

แต่แปลกอยู่หน่อย ตรงที่ในเนมิราชชาดกกลับบอกลำดับความสูงของเขาสัตตบริภัณฑ์ว่าเขาสัตตบริภัณฑ์วงนอกนั้นสูงกว่าวงใน ในขณะที่อรรถกถาพระไตรปิฎกส่วนอื่นๆ ล้วนบอกว่าเขาวงในสูงกว่าวงนอก

 

สำหรับพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้น บอกว่าลอยอยู่เหนือมหานทีสีทันดรตรงที่เป็นช่องว่างระหว่างภูเขาจักรวาลกับภูเขาอัสสกัณณ์

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

11 ความคิดเห็น