[คลังส่วนตัว] ข้อมูล ครุฑ นาค สำหรับแต่งนิยาย

ตอนที่ 2 : ประวัติพญานาคราช และพญานคินี

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 22,179
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 15 ครั้ง
    16 พ.ย. 56

ที่มา: http://group.wunjun.com/nagacity/topic/392426-12260

 

องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจุตมหาราชิกา

มีเขตปกครองด้าน ทิศตะวันตก ของสวรรค์

เป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง

น่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนา เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธ

จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น

 

มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง

พูดง่ายๆสีทองทั้งองค์ อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ

แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลง...แผลงเศียรได้ ๙ เศียรหรือกว่านั้น

เมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาล มักจะมาประทับอยู่กับพระวรชา องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี

 

1.      องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี

อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ มีพระวรกายเป็นสีเงินยวง ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพระวรชายาขององค์ ท้าววิรุณปักษ์เข มหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพระธิดาขององค์ฤาษีพระกัศยะปเทพบิดร และยังเป็นพระพี่นางขององค์จ้าวหล้าธนบดีศรีศตนนาคฯ เป็นนางพญานาคิณีที่มีพระศิริโสภามาก งดงามอย่างประเสริฐ เป็นพญานาคิณีที่ร้านบูชาฯ สามารถถวายเศียรได้ถึง 9 เศียร


2.      องค์อินทรานาคราช หรือ องค์อินทร์คำไหล

เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ ที่มีพระวรกายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์ ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีเงินยวงเช่นกันสามารถแผ่พระเศียรได้ ๙ พระเศียร มีดวงพระเนตรสีฟ้าเหมือนตามนุษย์ เชื่อกันว่าพระองค์มักจะมาจำศีลที่ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำศรีมงคล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงวันเข้าพรรษา และที่สำคัญมีพระชายาที่เป็นนางพญานาคิณี คือ นางพญาศรีสุนันทาแก้วเกศรานาคิณี เป็นพญานาคราชที่เป็นภาคหนึ่งของ ท้าวสักกะเทวราชหรือองค์อัมรินทร์หรือพระอินทร์ ที่คนไทยรู้จักกันดี ตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ ผู้เป็นเทวดาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในบันดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนับว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ และในพุทธประวัติมักจะกล่าวถึงพระองค์ท่านอยู่ด้วยตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

พระอินทร์มีพระมเหสีอยู่สี่พระองค์ ได้แก่ พระนางสุธรรมา พระนางสุจิตรา พระนางสุนันทา และพระนางสุชาดาซึ่งองค์ที่สามนี้ เมื่อพระอินทร์จำแลงแปลงพระองค์มาเป็นพญานาคพระนางสุนันทา ก็จะจำแลงแปลงตามลงมาด้วยเสมอๆในบรรดาพระมเหสีทั้งสี่พระองค์ พระองค์ที่ตามขึ้นไปเสวยบุญบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ช้าที่สุด คือ พระนางสุชาดา เนื่องจาก ต้องบำเพ็ญเพียรกลายเป็นนกกระยางขาวเสียก่อน เพราะสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ นางทำบุญไม่เท่าบันดาอีกสามองค์ผู้เฒ่าผู้แก่จะรู้จักเรื่องราวนางนกกระยางขาวเป็นอย่างดีเพราะนำมาเป็นหมอลำเรื่องต่อกลอน หรือ ประยุกต์เป็นเทศน์แหล่อิสานสอนคนให้รู้จักการทำบุญสุนทานได้อย่างดีเยี่ยม รายละเอียดเกี่ยวกับพระอินทร์มีเยอะมากสามารถไปหาข้อมูลได้จากหลายๆแหล่ง


3.      องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคราชที่อยู่ตระกลูเอราปัถถะ พระองค์มีพระวรกายเป็นสีเขียวเข้ม ปล้องพระ นาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช(พระอินทร์) ซึ่งเป็นพระโอรสของพญานาโคศิรินาคราชกับนางพญาศรีนคราบาดาล(แม่ย่าศรีเมือง)

ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณภาคอิสานเกือบทั้งหมด เวียงวังอยู่ที่คำชะโนดหรือวังนาคินทร์ ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ ๓ แห่ง คือ

๑. หนองคันแท บริเวณตอนใต้ของธิเบต ประเทศจีน

๒. บริเวณประเทศลาว กรุงเวียงจันทร์ ตอนนี้สร้างพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้ว

๓. ที่พรหมประกายโลกหรือวังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระชายาหลายพระองค์ แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี


4.      องค์ศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวี

เป็นนางพญานาคิณีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธฯ พระสวามี แห่งวังนาคินทร์พรหมประกายโลกคำชะโนด ทรงเป็นนางพญานาคิณีผู้มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากทั้งหลายอย่างไม่จบไม่สิ้น เป็นจ้าวย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหว้ และรู้จักมากที่สุด มีพระวรกายสีเขียวตองอ่อน เศียร และปล้องพระนาภีสีทอ

องค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี อยู่ในตระกลูเอราปัถถะเป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อนปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทองพระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนาคร


5.      นางพญาศรีสุจิตตรา นาคิณีวิสุทธิเทวี

....เมื่อก่อนจะได้ตำแหน่งนี้...เป็น  นาคมาณวิกามาก่อน

ด้วยเป็นพระธิดาของมเหษีองค์รอง คือฝ่ายซ้ายของจ้าวปู่ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา....เป็นธิดาของนางพญานาคิณี ศรีสุดาจันทร์ทิพย์ แต่แปลกว่า พญานาคิณี พระองค์นี้กลับเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมนางพญาศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวีหากแต่ไม่เพียงเท่านั้น...องค์ศรีสุจิตตราฯ ยังเป็นผู้ช่วย พญาศรีสุธาโภชน์ฯ พระอนุชาเจ้าปู่ศรีสุทโธอีกด้วย...ก็ด้วยเหตุที่ได้ถวายงานเป็นผู้ช่วยองค์ศรีสุธาโภชน์ซึ่งเก่งมากในด้านอักษรสาร เป็นหนึ่งไม่สองรองใครในด้านบุ๋น นาคิณี องค์นี้จึงมีพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถวายงานองค์ศรีปทุมมาอย่างมิขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้นางพญาศรีปทุมมาโปรดมากเอ่ยเสาวนีย์ ขอองค์ศรีสุจิตตราจากองค์ศรีสุดาจันทร์ทิพย์มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ ใกล้ชิด"


6.      พญานาโคบุตรโคดม หรือ พญามุจลินทร์นาคราช

เป็นพญานาคราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งมีการกล่าวถึงในพุทธประวัติและกล่าวในพระไตรปิฎก หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงธรรมเทศนา มีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อธุปปาลนิโครธ ไปยังร่มไม้จิกชื่อ "มุจลินทร์" ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข อยู่ 7 วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆ ประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด 7 วัน ได้มีพญามุจลินทร์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เข้ามาวงด้วยขด 7 รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย หลังจากฝนหายแล้ว คลายขนดออก แปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักตร์ ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติพระพุทธรูปปางนาคปรกสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู ปล้องพระนาภี(ท้อง) สีเงินยวง ส่วนพระเศียรเป็นสีทอง

ถ้าในบริเวรประเทศไทยเรา พระองค์มักจะปรากฏ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำปิง บริเวณจังหวัดตาก ลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


7.      พญาอนันตนาคราช

เป็นพญานาคประจำองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ ผู้เป็นแท่นบรรทมขององค์พระนารายณ์  ที่ครอบครองเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะมีพระวรกายเป็นสีขาว ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง มีพระมเหสีคือนางพญาอุษาอนันตนาวดี เป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่ลักษมี ซึ่งพระแม่ลักษมีนี้เป็นพระมเหสีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะที่มีพระวรกายเป็นสีทองทั้งองค์ รวมทั้งปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีทอง พญาอนัตนนาคราชเป็นพญานาคราชที่มีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบสมมติเทพ และเทพที่ถูกสมมติก็คือ องค์พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ นั่นเองเพราะฉะนั้น พระมหากษัตริย์ตามลัทธิเทวาราชา จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระนารายณ์ กับ พระยาอนันตนาคราช อย่างชัดเจน


8.      พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้า

เป็นพญานาคราชประจำองค์พระพิฆเนศเป็นพญานาคราชหนุ่ม และเป็นเทพวิศวกรรม แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะมีพระวรกายสีฟ้า พระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง ผู้ใดบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วและถ้าเป็นสายพญานาคก็น่าจะมีทูลกระหม่อมพระองค์นี้บูชาด้วย

องค์พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชหนุ่ม เทพวิศวกรแห่งเมืองบน เป็นความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชประจำพระองค์ขององค์พระพิคเณศฯ และมักจะเนรมิตองค์เป็นเมฆรูปพญานาคอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มีหลายคนที่อัญเชิญพญานาคราชองค์นี้ไปสักการะบูชา และอธิฐานขอให้ได้ไปต่างประเทศแล้วสำเร็จสัมฤทธิ์ผล พระองค์มีพระวรกายสีฟ้าสดใส เศียรและปล้องพระนาภีสีทอง


9.      พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่เมืองหนองคาย อยู่ในตระกลูกัณหาโคตรมะ มีพระวรกายสีดำ ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพระอนุชาของพญานาโคศิรินาคราชฯ กับ แม่ย่าศรีเมือง และมีศักดิ์เป็นอา ของเจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระมเหสีคือพญาภาวนานาคิณีวิสุทธิเทวี อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ มีพระวรกายสีชมพู ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพระขนิษฐาของเจ้าย่าปทุมมาฯ


10.   พญาธนบดี ศรีสัตตนาคบาดาล หรือจ้าวหล้าฯ

เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกลูเอราปัถถะมีพระวรกายสีเขียว ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองพระองค์เป็นคนครึ่งพญานาค เพราะท่านมี พระบิดาเป็นมนุษย์ ส่วนพระมารดาของท่านนั้นเป็นพญานาคีพระราชธิดาของพญาสนธินาคราช และพญาศรีภาวนานาคิณี จ้าวหล้าฯ สามารถเนรมิตอินทรีย์เป็นพญานาคหรือเป็นมานพหนุ่มได้ง่ายกว่าพญานาคราชทั่วไป จะมาในกายของมานพหนุ่มนุ่งห่มสีเขียวมรกตหรือถ้าในช่วงเข้าพรรษาก็จะแต่งองค์ทรงภูษาสีขาวปักเหลื่อมพรรณรายสีมุก เป็นประกายสีเงินยวงเจิดจำรัส


11.   พญาสิทธานาคาน้อยหรือ พญาสิทธานาคราช

มีความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชที่ดูแลปกครองบริเวณแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์คือเทือกเขาที่กั้นระหว่างภาคอิสานกับภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนคือบริเวณ จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำหนาว ชัยภูมิ ขอนแก่น ภูเวียง ภูเขียว ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน วังสะพุง ภูกระดึง เลย

เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลเอราปัถถะมีพระวรกายเป็นสีเขียว ปล้องพระนาภีและพระเศียรสีแดง แต่พระโอฐ์เป็นสีบานเย็น และมีความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชที่เป็นนักเดินทางที่สุด ชอบท่องเที่ยวเดินทางแสวงหา ไม่หยุดนิ่งส่วนเป็นโอรสของผู้ใดนั้นไม่ทราบแน่ชัด


12.   องค์พญาสุวรรณนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะพระวรกายสีทอง เศียรและปล้องพระนาภีสีทองเป็นพญานาคราชที่ดูแลและปกครองอาณาเขตลุ่มแม่น้ำยมและน่าน อดีตเคยเป็นสหาย กับ เจ้าปู่ศรีสุทโธฯแต่มีเหตุให้ทั้งสองพระองค์ บาดหมางกัน ไม่รู้ ณ เวลานี้ คืนดีกันหรือยัง เพราะขนาดนำน้ำในแม่น้ำน่าน มารวมกับ น้ำในแม่น้ำโขงเทใส่ขวดรวมกัน ขวดยังแตกเลยครับ(อันนี้ไปพิสูจน์เอาเองนะครับ)

มีพระมเหสีคือนางพญาแก้วคำกลองนาคิณี เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ มีพระวรกายสีม่วงเม็ดมะปราง บางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีขาว – ทองในช่วงจำศีลมีพระเศียรและปล้องพระนาภีสีทอง


13.   พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราช

เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกลูกัณหาโคตมะมีพระวรกายสีดำนิล คือดำสนิท ทั้งองค์มักจะปรากฏพระองค์ และ เขตปกครอง บริเวณแม่น้ำปิง ช่วงเหนือจังหวัดตากขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงเมืองเชียงใหม่ลงมา มเหสีท่านน่าจะอยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะเพราะพระวรกายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์ พูดง่าย ๆ คือพญานาคราช – พญานาคิณีคู่ที่อยู่นครพิงค์เชียงใหม่ ในแม่น้ำปิงอันแสนงามเป็นพญานาคสีดำ กับสีขาว ลำองค์ใหญ่มาก ใหญ่ยังกับครูบาสีวิชัยสร้างที่บันไดทางขึ้นดอยเทวดาใจดี...(ดอยสุเทพ)


14.   องค์ชายภังคี

เป็นโอรสพระองค์เดียวของ นางพญาบุญลือ นาคิณีแม่ย่าบุญลือ พระองค์นี้เป็นต้นห้องของเจ้าปู่ศรีสุทโธมีศักดิ์เทียบเท่าพระสนมเอก...(องค์ศรีสุดาจันทร์ทิพย์เป็นพระมเหษีฝ่ายซ้าย)พระนางศรีปทุมมานาคิณีเป็นเอกอัครมเหษี(เลื่อนขึ้นมาจากฝ่ายขวา)

แม่ย่าบุญลือบ้านธาตุ เป็นพระสนมเอกที่พระชนมายุมากกว่านางพญานาคิณีทุกพระองค์ในวังนาคินทร์คำชะโนด...ก็ว่าได้ ถามจ้าวหล้าฯว่าทำไม ถึงได้เป็นแค่พระสนมเอก จ้าวหล้าไม่บอก(สันนิฐานเอาว่า แม่ย่าบุญลือ น่าจะเลื่อนขึ้นมาจากสังเสทชะ ไม่ใช่โอปปาติกะโยนิ...ศักดิ์ลดหลั่นลงมาหนึ่งขั้นว่างั้นเถอะ)พอหลังจากองค์ภังคี สิ้นไปแล้ว  พระนางก็ไม่กลับเข้าไปเป็นตำแหน่งสนมเอก แต่ยังเป็นต้นห้องและเป็นนางสนองพระโอษฐ์อยู่เหมือนปรกติ... อาจจะเป็นเพราะความเสียใจ หรืออย่างใดก็ไม่แจ้ง...แต่แม่ย่าบุญลือก็ยังเป็นที่เคารพในวังนาคินทร์ตลอดมา... และด้วยความดีของแม่ย่าบุญลือจึงยังมีคนเคารพศรัทธาอยู่ไม่เสื่อมคลาย...บางที่ก็ยังปั้นรูปคู่กับจ้าวปู่ศรีสุทโธก็มี


15.   องค์พญานาโคศิรินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคาชที่เป็นความเชื่อว่าอายุยืนยาวที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง คนเฒ่าคนแก่ มักจะเรียกพญานาคว่า ปู่นาโคโดยไม่เติมชื่อต่อท้าย ซึ่งพญานาคพระองค์นี้เป็นความเชื่อว่า พระองค์ท่านมีอายุยืนนาน เหมือนกันองค์พญากาลนาคราช ผู้รอรับถาดทอง ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑-๒-๓-๔ (องค์ปัจจุบัน) ลอย และจะรอรับพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ พระศรีอาริย์ อีก พญานาโคศิริมีพระวรกาย์สีเงินยวงทั้งองค์


16.   องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจุตมหาราชิกา มีเขตปกครองด้าน ทิศตะวันตก ของสวรรค์ เป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง น่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนา เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธ จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง พูดง่ายๆสีทองทั้งองค์ อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์ ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลง...แผลงเศียรได้ ๙ เศียรหรือกว่านั้น เมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาล มักจะมาประทับอยู่กับพระวรชา องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 15 ครั้ง

11 ความคิดเห็น