ศิลปะและสถาปัตยกรรมจีน ที่น่าสนใจ

ตอนที่ 131 : พระพุทธรูปหินแกะสลักเมืองฉงชิ่ง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 62
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
  20 ก.ค. 58พระพุทธรูปแกะสลักต้าจู๋ ตั้งอยู่ในอำเภอต้าจู๋ นครฉงชิ่ง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้รับสมญานามว่าเป็นคลังแห่งการแกะสลักหิน เริ่มการแกะสลักตั้งแต่สมัยจักรพรรดิหย่งฮุยแห่งราชวงศ์ถัง(ค.ศ.649) ผ่านปลายราชวงศ์ถังและสมัยห้าราชวงศ์(ค.ศ.907-959) เจริญงอกงามในสมัยราชวงศ์ซ่ง(ค.ศ.960-1278) และแกะเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์หมิงกับชิง(ระหว่างศตวรรษที่ 14-19) จนก่อรูปขึ้นเป็นหมู่หินแกะสลักที่ยิ่งใหญ่อลังการ กล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนศิลปะการแกะสลักถ้ำหินช่วงปลายของจีน เลื่องชื่อคู่ขนานกับถ้ำหินหยุนก่าง ถ้ำหินหลงเมิน และถ้ำหินโม่เกา

หมู่หินแกะสลักต้าจู๋รวมสถานที่แกะสลักกว่า 70 แห่ง มีพระพุทธรูปกว่าแสนองค์ ในบรรดาหินแกะสลักเหล่านี้ ที่ภูเขาเป่ยซาน เป่าติ่งซาน หนานซาน สือจ้วนซาน และสือเหมินซานขึ้นชื่อที่สุดและมีจำนวนพระพุทธรูปมากที่สุด

 

หมู่หินแกะสลักในภูเขาเป่ยซาน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองต้าจู๋ ประมาณ 2 กิโลเมตร เริ่มแกะสลักเมื่อปีแรกสมัยจักรพรรดิจิ่งฝูแห่งราชวงศ์ถัง(ค.ศ.892) และเสร็จสิ้นในสมัยจักรพรรดิเส้าซิงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้(ค.ศ.1162) ภูเขาเป่ยซานแกะสลักพระพุทธรูปบนแผ่นหน้าผากว่าหมื่นองค์ โดยได้เงินทุนสนับสนุนจากผู้เลื่อมใสในศาสนา การแกะสลักหินมี 51 ลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลในวงการพุทธศาสนาที่รู้กันอย่างกว้างขวาง เป็นผลงานการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป จึงมีความแตกต่างกับถ้ำหินแกะสลักระยะแรกของจีน พระพุทธรูปที่แกะสลักในภูเขาเป่ยซานละเอียด ประณีต ฝีมือยอดเยี่ยม มีความงดงาม แสดงให้เห็นถึงการนับถือในพุทธศาสนาของชาวบ้านและการพัฒนาของศิลปะการแกะสลักหิน

เป่าติ่งซานตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองต้าจู๋ประมาณ 15 กิโลเมตร เริ่มแกะสลักตั้งแต่ปีที่ 6 สมัยจักรพรรดิฉุนซีแห่งราชวงศ์ซ่งใต้(ค.ศ.1179) เสร็จสิ้นในปีที่ 9 สมัยจักรพรรดิฉุนโย่วแห่งราชวงศ์ซ่งใต้(ค.ศ.1249) การแกะสลักหินที่เป่าติ่งซานถือวัดเสิ้งโส้วเป็นใจกลาง รวมทั้งเขตต้าโฝวาน เขตเสี่ยวโฝวานและสถานที่อื่นๆ ทั้งหมด 13 แห่ง มีพระพุทธรูปประมาณ 10,000 องค์ โดยเล่าเรื่องถึงบุคคลในพุทธศาสนานิกายมนตรยานเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงรูปแบบฝีมือศิลปะการแกะสลักของราชวงศ์ซ่ง(ค.ศ.960-1278)

 

ภูเขาหนานซานตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองต้าจู๋ เริ่มแกะสลักตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งใต้(ค.ศ.1127-1278) และมีการแกะเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์หมิงกับชิง มีถ้ำแกะสลักพระพุทธรูป 15 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของลัทธิเต๋า ผลงานประณีต รูปร่างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีการลงสีด้วย นับเป็นการแกะสลักพระพุทธรูปลัทธิเต๋าที่มีจำนวนมากที่สุดและมีรูปเทพยดาสมบูรณ์ที่สุดของจีน

ภูเขาสือจ้วนซานตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองต้าจู๋ประมาณ 25 กิโลเมตร เริ่มแกะสลักในปีที่ 5 ของสมัยจักรพรรดิหยวนเฟิงแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.1082) และเสร็จสิ้นในปีที่ 3 สมัยจักรพรรดิเส้าเสิ้ง(ค.ศ.1096) หน้าผาที่แกะสลักพระพุทธรูปมีความยาวประมาณ 130 เมตร สูง 3-8 เมตร มีทั้งหมด 10 คูหา เป็นการแกะสลักหินที่รวมแนวคิดทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อเข้าด้วยกัน

 

ภูเขาสือเหมินซานตั้งอยู่ทิศตะวันออกห่างจากอำเภอเมืองต้าจู๋ประมาณ 20 กิโลเมตร เริ่มแกะสลักในปีแรกของสมัยจักรพรรดิเส้าเสิ้งแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.1094) เสร็จสิ้นในปีที่ 21 สมัยจักรพรรดิเส้าซิงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้(ค.ศ.1151) หน้าผาที่แกะสลักพระพุทธรูปมีความยาวประมาณ 72 เมตร สูง 3-5 เมตร มีถ้ำทั้งหมด 16 คูหา ส่วนใหญ่เป็นนิทานเกี่ยวกับพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า นอกจากนี้ ยังมีอักษรบันทึกความเป็นมา บทกวี และบทความบันทึกสิ่งต่างๆ การแกะสลักหินที่ภูเขาสือเหมินซานรวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าไว้ใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองต้าจู๋ โดยเฉพาะพระพุทธรูปของลัทธิเต๋าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง รูปร่างผลงานมีความสมบูรณ์แบบ เหมือนคนจริง มีทั้งบุคลิกภาพองอาจของเทพ และท่าทีอารมณ์ของคน มีความพิเศษในศิลปะการแกะสลักหินของจีน

การแกะสลักหินของเมืองต้าจู๋มีขนาดใหญ่ ฝีมือประณีต เนื้อหาสมบูรณ์ หลากหลาย และอนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นผลงานศิลปะการสร้างพระพุทธรูปของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ มีเอกลักษ์เด่นชัดตามวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ เป็นไข่มุกล้ำค่าในศิลปะการแกะสลักถ้ำหิน พระพุทธรูปและบันทึกความเป็นมาจำนวนมากมายเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณ์ศิลปะการแกะสลักหินของจีนและพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในการนับถือศาสนาของประชาชนจีนในสมัยศตวรรษที่ 9-13 มีบทบาทสำคัญต่อการรังสรรค์และพัฒนาศิลปะแกะสลักหินของจีน เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ถ้ำหินระยะแรกที่ประเมินค่ามิได้

ที่มา http://thai.cri.cn/247/2012/09/19/225s202353.htm

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

167 ความคิดเห็น

 1. #153 penyoomseadai (@penyoomseadai) (จากตอนที่ 131)
  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 / 18:45
  ชอบมากๆ เลย ขอบคุณมากน่าา sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้ว 3 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
  #153
  0