ย้อนรอยสายราชสกุล..ในพระบรมราชจักรีวงศ์

ตอนที่ 11 : สายราชสกุลวงศ์วังหน้าในรัชกาลที่ 5

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2,697
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
  26 ต.ค. 53

  **สายราชสกุลวงศ์วังหน้า ในร.5
       
       ส่วนผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากวังหน้า สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ “หม่อมเจ้ายอชวอชิงตัน” แต่บรรดาเจ้านายทั่วไปเอ่ยพระนามว่า “หม่อมเจ้ายอด” ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ลำดับที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาเอม
       
       กิตติพงษ์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า สมเด็จกรมพระราชวังบรววิไชยชาญ ถือเป็นวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์...ทรงมีพระราชโอรส 16 พระองค์ และพระราชธิดา 13 พระองค์ ทรงมีพระราชทายาทสืบสายสกุลรวม 9 ราชสกุลดังนี้
       
       วิไลยวงศ์ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 4 ในเจ้าจอมมารดาเข็ม
       
       กาญจนะวิชัย องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้ากาญจนโนภาสรัศมี” ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 5 ในเจ้าจอมมารดาปริกเล็ก
       
       กัลยาณะวงศ์ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ” ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 9 ในเจ้าจอมมารดาเลี่ยมใหญ่
       
       สุทัศนีย์ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 14 ในเจ้าจอมมารดา ม.ล.นวม ปาลกะวงศ์
       
       วรวุฒิ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 15 ในเจ้าจอมมารดาป้อม
       
       รุจวิชัย องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารุจาวรฉวี ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 19 ในเจ้าจอมมารดาสมบุญ
       
       วิบูลยพรรณ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี (มิได้ทรงกรม) ทรงพระราชโอรสลำดับที่ 21 ในเจ้าจอมมารดาเขียวเล็ก
       
       รัชนี องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส” ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 22 และที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาเลี่ยมเล็ก
       
       วิสุทธิ องค์ต้นราชสกุลคือ พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 27 ในเจ้าจอมมารดาสอาด
 
          หลักฐานใหม่ ร.5 ครองราชย์ นานถึง 43 ปี พบหลักฐานจดหมายเหตุ ร.5 ทรงครองราชย์ 43 ปี ไม่ใช่ 42 ปี (ไทยโพสต์)

          กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยเผยหลักฐานจดหมายเหตุ ร.5 ทรงครองราชย์ 43 ปี ไม่ใช่ 42 ปีตามที่คนทั่วไปเข้าใจ เหตุวิธีนับเลขแตกต่างกัน แต่ต้องยึดถือเอกสารเก่าที่เขียนไว้ชัดเจน เตรียมเสนอที่ประชุมให้เร่งแก้ไขด่วน

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ กรรมการในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่าได้ตรวจสอบหลักฐานจากจดหมายเหตุสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พบว่าพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลา 43 ปี ไม่ใช่ 42 ปีตามที่คนทั่วไปเข้าใจ โดยยกตัวอย่างจากเอกสารประชุมกฎหมายประจำศก ระบุตัวเลข 43 ไว้เหนือคำว่า "ศก 129" หรือ รัตนโกสินทร์ 129 (ร.ศ.129) หมายถึงปีที่ครองราชย์เป็นปีที่ 43 ในรัชกาล

          กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่านอกเหนือจากในเอกสารประชุมกฎหมายประจำ ศกแล้ว ในข่าวการเสด็จสวรรคตก็ยังพบหลักฐานระบุชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา 58 พรรษาและทรงครองสิริราชสมบัติ 43 ปี แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็น 42 ปีเท่านั้นเพราะใช้วิธีนับจำนวนเลขแบบคณิตศาสตร์ไม่ได้นับแบบธรรมเนียม ประเพณีโบราณ พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 จนถึงวันเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 โดยนับปีที่ครองราชย์ตั้งแต่วันแรกของการเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปีที่ 1 จากนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตที่ผ่านวันครบรอบการครองราชย์ปีที่ 42 มาแล้วดังนั้นต้องนับว่าพระองค์ทรงครองราชย์ได้ 43 ปีจึงจะถูกต้อง

          "เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 5 ผมอยากให้คนทั่วไปและคนในวงการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจประวัติศาสตร์ เรื่องนี้ให้ถูกต้อง เพราะเมื่อดูหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็ยังเขียนผิด เพราะคนสมัยก่อนกับสมัยนี้มีวิธีนับเลขไม่เหมือนกันเราควรจะยึดหลักฐานไว้ ให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตุระบุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2453 ถือเป็นการเริ่มปีใหม่ และถือว่าพระองค์ครองราชย์ 43 ปี" รศ.วุฒิชัยกล่าว

          นักประวัติศาสตร์รายนี้กล่าวอีกว่า จะมีการนำเรื่องนี้เสนอให้คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยพิจารณาปรับ เปลี่ยนแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยนัดประชุมกันภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์และชำระเรียบเรียงประวัติศาสตร์ ไทยสมัยต่าง ๆ รวม 10 ชุด เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาต้นฉบับจดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 กำลังตรวจสอบชำระพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 และคณะอนุกรรมการพิจารณาต้นฉบับจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรเตรียมจัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ต่อ สาธารณชนให้นำไปศึกษาและทำความเข้าใจได้ถูกต้อง

          "ยังมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกหลายเรื่องที่มีความสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรือเข้าใจถูกต้อง ส่วนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาต้องแก้ไขโดยเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเปิดกว้าง ครูอาจารย์ต้องให้นักเรียนพยายามค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ได้มีแต่เพียงเกิดเหตุการณ์อะไร ขึ้นในอดีตเท่านั้น แต่เราควรคิดต่อว่าเพราะอะไรถึงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อมาในสมัยหลังได้ อย่างไร" รศ.วุฒิชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
wikipedia

Credit Kapook.com


ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

44 ความคิดเห็น

 1. #41 Slim rabjungna (@rabjungna) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 / 14:07
  ชอบมากๆ เลย ขอบคุณมากน่าา sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้ว 3 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อคนโบราณ
  #41
  0
 2. #18 secret girl (@tabong13) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 / 22:06
  ขอบคุณที่นำมาลงค่ะ
  #18
  0