สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
นิยาย นักเขียน
เข้าสู่ My.iD Control | สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ | กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ

ปัญหารูปภาพหาย | ค้นหาบทความแบบ Browse |   ค้นหาแบบ search! > ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : KruJancahi ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KruJancahi , Email : janchai_nkp(แอท)sanook.com
My.iD: https://my.dek-d.com/Jan-chai
< Review/Vote > Rating : 85% [ 4 mem(s) ]
This month views : 2 Overall : 4,840
2 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 1 คน ]
แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ
โดย นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

ชื่อเรื่อง                            รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ   

                                          สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลนครพนม

                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

ชื่อผู้วิจัย                           นางสาวจันทร์ฉาย  อุปพงษ์

ปริญญา                             คบ.(การประถมศึกษา)

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1.  สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน  3.  เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1  ภาคเรียนที่  1 

ปีการศึกษา  2549  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  43  คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  จำนวน 30 ข้อ  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent samples) 

                      ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.47/88.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ  4.54  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  ลำดับแรกได้แก่  การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  เรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษแล้วทำให้ไม่เครียด  การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

                    โดยสรุป  การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษสร้างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์หลักสูตรจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน  ประกอบกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงทำให้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนให้นักเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ชอบมาก! ทำไงดี

บอกต่อ ๆ กัน
URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ
ส่งหรือเก็บบทความ ผ่านช่องทางอื่นๆ

Hi5Hi5
คำวิจารณ์ของเรื่องนี้ วิจารณ์บ้าง
 • ยังไม่มีคำวิจารณ์ของเรื่องนี้


ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite   ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม   กฏเกณฑ์การใช้งาน
เลือกอ่านตอนต่างๆ - อัพเดท 12 ก.ค. 51 / 22:56

ตอนที่ ชื่อตอน วันที่ลง
1ตัวอย่างแบบฝึกหัด (soon)11 ก.ค. 51
2ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ 2 (soon)12 ก.ค. 51

ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


  ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม / Vote ผิดปกติที่ writer@dek-d.com

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ KruJancahi จากทั้งหมด 1 บทความ
เรื่อง หมวด ตอน คนเข้าชม โพสท์ คะแนน อัพเดท
1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ ความรู้เรื่องเรียน 2 2/4840 2 85% 12 ก.ค. 51
คำนิยม Top 3

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มคำนิยม
คำนิยมล่าสุด
 

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเขียนคำนิยม
 
หน้าที่ 1
ความคิดเห็นที่ 2
มาอัพเร็วๆนะ
Name : Cherry Potter [ IP : 125.24.156.110 ]
Email / Msn: -
วันที่: 22 กรกฎาคม 2551 / 17:03
ความคิดเห็นที่ 1
มาอัพเร็วๆนะ น่าสนใจมากๆเลย

จะรอเเละติดตามตลอดไปค่ะ ^^
Name : กาน่าฉ่าย [ IP : 125.24.148.211 ]
Email / Msn: -
วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 / 20:35
หน้าที่ 1
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android