Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ IKilingSoulI

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นโอดี้
3 คำที่คือตัวฉัน "ไร้" , "สา" , "ระ"
การเรียนอ่อน
งานอดิเรกมากมาย
นิยามของฉันขี้เกียจ
เป้าหมายชีวิตไม่รู้
อดีตไม่อยากคิดให้รกสมอง
ปัจจุบันนอน
อนาคตและนอน
คติประจำใจนอนตลอดชาติ
สิ่งที่ดีที่สุดนอน
ภาพยนตร์ที่ชอบanime
ดนตรีที่ชอบanime
หนังสือที่ชอบmanga
อาหารที่ชอบก๋วยเตี๋ยว
กีฬาที่ชอบbasketball
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่านนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าขอนอนก่อนได้ไหมค่อยทำขี้เกียจง่าา

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ชาย