สังคมประชาธิปไตย

ตอนที่ 7 : ใบงานที่ 3

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 0
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    18 ก.ย. 62ใบงาน ที่ 3 

1.กฎหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  
ตอบ      1.อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประขาชน
               2.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
               3.การออกกฎหมายผ่านทางกระบวนการทารัฐสภา การดำเนินนโยบายบริหารต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และมีการควบคุมตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน
               4.การดำรงตำแหน่งของผู้นำทางการเมืองเป็นไปตามวาระประชาชนเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ
               5.รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ กำหนดสิทธิ์ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน
               6.เปิดโอกาสให้มีการตั้งพรรคการเมืองและมีการแข่งขันทางการเมืองเพื่อเข้ามาบริหารประเทศ

2 กฎหมายเลือกตั้งมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ตอบ      1.ข้อ 20 สถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ เชิญพรรคการเมืองให้สัมภาษณ์ต้องเชิญอย่างเท่าเทียมกัน
และรายงานข่าวและวิเคราะห์ข่าวตามข้อเท็จจริง  ห้ามเอนเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
               2.พาหนะในการหาเสียง เช่น ใช้รถยนต์หาเสียงได้
               3.พรรคที่ขึ้นคัตเอาท์หรือป้ายโฆษณา หรือติดติดป้ายหาเสียงตามท้องถนนหรือตามบอร์ด หรือสี่แยกริมทางด่วนย่านชุมชน ต้องปลดป้ายลง
               4.ห้ามจัดเวทีปราศรัยเอง ปราศรัยได้เฉพาะจุดที่ กกต. จัดไว้ให้เท่านั้น
               5.การแห่กลองยาวหรือขบวนแห่ในวันสมัคร ส.ส. ไม่สามารถทำได้
               6.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิตามคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นเวลา 5 ปี สามารณเป็นประธานพรรค พปช.
               7.อำนาจของ กกต.ในการออกประกาศหรือระเบียบเกียวกับการเลือกตั้ง
               8.ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงฉบับลงวันที่ 26 ตค. 2550 มีความสำคัญเนื่องจากมีการกำหนดการเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ

3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามฎหมายเลือกตั้งได้อย่างไร ( 1คะแนน)
ตอบ      1ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียง 
               2 สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง

4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในชุมชนของตนเองอย่างไรบ้าง (1คeuvw)
ตอบ      1.สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

               2.สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง คอยแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เมื่อพบเบาะแสการทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียงไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

               3.สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบการเลือกตั้ง สามารถทำได้โดยเข้าไปเป็นสมาชิก หรืออาสาสมัครขององค์การเอกชที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรอง และสนับสนุนให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง

               4.สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการเลือกตั้ง อาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (กนค.) ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด0 ความคิดเห็น