การเงินเพื่อชีวิต 2

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 78 Views

 • 0 Comments

 • 0 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  2

  Overall
  78

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

หนังสือเรียน


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
                                                                                สารบัญ 
                                                                                                                                                   
คำนำ
คำแนะนำการใช้ชุดวิชา 
โครงสร้างชุดวิชา 
สารบัญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน                                                                                          
               เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ 
               เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน 6 เรื่องที่ 3 การฝากเงินและการประกันภัย
               เรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
               เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 
               เรื่องที่ 1 การรู้จักฐานะการเงินของตนเอง                                                                                                     
               เรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 
               เรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
               เรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน
               เรื่องที่ 5 การออม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 
               เรื่องที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
               เรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย
               เรื่องที่ 3 เครดิตบูโร
               เรื่องที่ 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
               เรื่องที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
               เรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
               เรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
               เรื่องที่ 2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
               เรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศดง.) และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
               เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 
หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน 
               เรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ
               เรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ่ 
               เรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว 
               เรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 
               เรื่องที่ 5 ภัยออนไลน์ 

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ ICEice12245 จากทั้งหมด 1 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น