ไดอารี่เล่มนี้เป็นของชั้น

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 9 Views

 • 0 Comments

 • 1 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  9

  Overall
  9

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

คุณค่าของควาามทรงจำระหว่างคนสองคน ไม่ว่าผลลัพธ์ของความรักครั้งนั้นจะลงเอยอย่างไร สิ่งที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา เหนือภาพในความทรงจำ ก็คือบทเรียน มีทั้งผิดและถูกที่คนทั้งสองได้เรียนรู้ร่วมกัน


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้


" L O V E " brings us together.

"ความรัก" นำคนจาก "สองด้าน" มาอยู่ใน "มุมเดียวกัน"' ไ ด อ า รี่ เ ล่ ม นี้ เ ป็ น ข อ ง ชั้ น '  ร ว บ ร ว ม เ รื่ อ ง สั้ น ค ว า ม รั ก ไ ว้ ใ ห้ นั ก อ่ า น ทุ ก ค น ไ ด้ เ ลื อ ก ส ร ร
B
E
R
L
I
N
?

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ Four_Seasons จากทั้งหมด 1 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น