Biology Planet - สรุปชีววิทยา ม.ปลาย

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 5,363 Views

 • 13 Comments

 • 301 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  40

  Overall
  5,363

ตอนที่ 7 : ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต : Plant & Animal

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 60
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
  21 ก.ย. 61

K. Plantae

ลักษณะ

-          Multicellular , Eukaryotic cell

-          มี chlorophyll a และ b สังเคราะห์ด้วยแสงได้

-          มี tissue  มีระยะ embryo  มี alternation od generation

-          มีราก ลำต้น ใบที่แท้จริง

 

Non – vascular plant : gametophyte เด่นตลอดชีวิต

Hepatophyta (liverwort)

-          สร้าง homospore  มีส่วนที่คล้ายใบเรียก thallus

-          ต้น sporophyte มี sporangium ภายในมีสปอร์และมีโครงสร้างของ elator ช่วยกระจายสปอร์

 

Anthocerophyta (hornwort)

-          ต้น sporophyte มีลักณะคล้ายเขาสัตว์ ไม่มีส่วนของก้านชูอับสปอร์

 

Bryophyta (mosses)

-          Young gametophyte เรียกว่า protonema

-          ระยะ sporophyte ประกอบด้วย foot , seta และ capsule ทำหน้าที่เก็บสปอร์ โดยมี operculum ปิดไว้ ภายในมี peristome teeth ช่วยกระจายสปอร์

-          มอส ข้าวตอกฤาษี(sphagnum moss)

Seedless vascular plant

Lycophyta

-          มีลำต้นและใบที่แท้จริง แต่ยังไม่มีราก (มี rhizoid)

-          บริเวณปลายกิ่งมีกลุ่มใบ sporophyll รวมกันอยู่สร้างสปอร์ เรียก strobilus

1)      Lycopodium (club moss / ground pine)

-          ใบแบบ microphyll สร้าง homospore

-          สนหางสิงห์ สร้อยนางกรอง ช้องนางคลี่ สามร้อยยอด  

2)      Selaginella (spike moss)

-          ใบแบบ microphyll สร้าง heterospore

-          ตีนตุ๊กแก พ่อค้าตีเมีย

3)      Isoetes

-          ไม่มีโครงสร้าง strobilus แต่มีการสร้าง heterospore ที่อับสปอร์ตรงโคนใบ

Pterophyta

1)      Psilotum  (หวายทะนอย)

-          ไม่มีรากที่แท้จริง

-          มี dichotomous branching

-          สร้างสปอร์ชนิดเดียว

2)      Equisetum (หญ้าถอดปล้อง)

-          เห็นข้อปล้องชัดเจน มีใบเกล็ดล้อมรอบ

3)      True fern

-          ใบอ่อนม้วนงอ เรียก cricinate  vernation

-          กลุ่มของอับสปอร์อยู่ใต้ใบเรียก sorus

Gymnosperm

Cycadophyta

-          ปรง ปรงป่า ปรงเขา

-          จัดเป็น living fossil

Gingkophyta

-          แปะก๊วย

-          Dichotomous branching

Coniferophyta

-          สนสองใบ สนสามใบ สนแดง สนสามพันปี

-          ใบมีลักษณะคล้ายเข็ม

-          Cone เพศผู้จะเล็กกว่าเพศเมีย

Gnetophyta

-          มะเมื่อย

-          มี vessel ช่วยในการลำเลียงน้ำ

-          มี double fertilization แต่ไม่มี endosperm

Angiosperm

Anthophyta

-          มี double fertilization , มีระยะ embryo 

K. Animalia

Perifera

-          Parazoa, Asymmetry

-          ไม่มีระบบประสาท  

1)      class Calcarea  ฟองน้ำหินปูน (spicule เป็น CaCo3)

2)      class Hexactinellida ฟองน้ำแก้ว (spicule เป็น silica)

3)      class Demospongia ฟองน้ำถูตัว

Cnidaria

-          สมมาตรแบบรัศมี

-           มีเนื้อเยื่อที่แท้ทริง แต่ว่ามี 2 ชั้น

-          มี nematocyst มี 2 รูปร่าง à polyp , medusa

-          Gastrovascular cavity , nerve net

1)      Class Hydrozoa ไฮดรา แมงกะพรุนไฟบางชนิด

2)      Class Scyphozoa  แมงกะพรุนที่พบทั่วไป

3)      Class Cubozoa แมงกะพรุนกล่อง

4)      Class Anthozoa ปะการัง ดอกไม้ทะเล  ปากกาทะเล กัลปังหา

Platyhelminthes

-          Triploblastic animals , acoelomate 

-          Bilateral symmetry , incomplete digestive tract

-          Simple diffusion , flame  cell , ladder – type system

1)      Class Turbellaria  พลานาเรีย

2)      Class Trematoda  พยาธิใบไม้

3)      Class Cestoda  พยาธิตัวตืด

4)      Class Monogenea ปลิงใส

 

Nematoda

-          Roundworm

-          Triploblastic animals , pseudocoelomate 

-          Complete digestive tract

Annelida 

-          Bilateral symmetry , triploblastic animal , eucoelomate

-          Metameric segmentation , closed circulatory system , pseudoheart

1)      Class Polychaeta   แม่เพรียง ตัวร้อยขา ตัวสงกรานต์

2)      Class Oligochaeta ไส้เดือนดิน

3)      Class Hirudinea ปลิงดูดเลือด ปลิงน้ำจืด ปลิงควาย ปลิงเข็ม

4)      Class Archiannelida

Molluska

-          Mollusk , bilateral symmetry , triploblastic animals , eucoelomate

-          Foot – visceral mass – mantle

-          Complete digestive tract , open circulatory system (ยกเว้น หมึก)

1)      Class Polyplacophora  ลิ่นทะเล/หอยแปดเกล็ด(chiton)

2)      Class Gastropoda หอยฝาเดียว à หอยเป๋าฮื้อ หอยทากบก หอยเต้าปูน

3)      Class Bivalvia หอยสองฝา à หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยลาย หอยนางรม

4)      Class Scaphopoda หอยงาช้าง

5)      Class Cephalopoda หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกยักษ์ หอยงวงช้าง

6)      Class monoplacophora  Neopilina galatheae .

Arthropoda

-          Bilateral symmetry , triploblastic animal , eucoelomate

-          Exoskeleton, open circulatory system

1)      Class Merostomata แมงดาทะเล

2)      Class Arachnida  แมงมุม แมงป่อง เห็บ ไร

3)      Class Diplopoda กิ้งกือ

4)      Class Chilopoda ตะขาบ

5)      Class Insecta  แมลงกลุ่มต่างๆ

6)      Class Crustacea กุ้ง กั้ง ปู  

Echinodermata

-          Water vascular system

-          Bilateral / radial symmetry

-          Eucoelomate

1)      Class Asteroidea ดาวทะเล ดาวมงกุฏหนาม

2)      Class Ophiuroidea ดาวเปราะ ดาวงู

3)      Class Echinoidea เม่นทะเล อีแปะทะเล เหรียญทะเล

4)      Class Holothuroidea ปลิงทะเล

5)      Class Crinoidea พลับพลึงทะเล ขนนกทะเล

Chordata

-          Notochord

-          Dorsal hollow nerve cord

-          Pharyngeal slit

-          Postanal tail

มี 3 subphylum

Subphylum Urochordata เพรียงหัวหอม เพรียงลอย

Subphylum Cephalochordata แหลนทะเล (amphioxus)

 

 

 

Subphylum Vertebrata 

          Superclass Agnatha (Cyplostomata) 

-          Hagfish , Lamprey 

Superclass Gnathostomata

1)      Class Chondrichthyes ปลากระดูกอ่อน à ฉลาม กระเบน ฉนาก โรนัน ไคมีรา

2)      Class Osteichthyes ปลากระดูกแข็ง à ม้าน้ำ ปักเป้า ปลาไหบ ปลามีปอด

3)      Class Amphibia สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก à งูดิน กบ เขียด จิ้งจกน้ำ ซาลามานเดอร์

4)      Class Reptilia    สัตว์เลื้อยคลาน à เต่า งู จระเข้ ตะพาบน้ำ ไดโนเสาร์ กิ้งก่า

5)      Class Aves สัตว์ปีก à นก เป็ด ไก่ ห่าน หงส์

6)      Class Mammalia  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม àพะยูน โลมา วาฬ ตุ่นปากเป็ด  มนุษย์

 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

0 ความคิดเห็น