ʴռ [ к | ѤҪԡ ]
 з Top5 ѹ | | ҹ | 촹ѡ¹ | AF | TheStar | ͧ֡ Dek-D | App ҹºͶ New! |
  ѡҹ | ѡ | «駡Թ | Όҫ | ¼ | ͧʺ´ | ΌԤ | óǪ |
 • My.iD Control
 • Ѥ繹ѡ¹ | Ըŧ
 • ࡳҹ | äǺõ
 • ͺѧ . ¨^^

  ѭٻҾ | ҺẺ Browse |   Ẻ search! > ͧ ͼ
  -ͧ: / ʹԪѹ / gat-pat
  Tags:ѧ
  : Essencely ͧ Essencely Email : yee_essencely(ͷ)hotmail.com
  My.iD: https://my.dek-d.com/Essencely
  < Review/Vote > Rating : 100% [ 1 mem(s) ]
  This month views : 19 Overall : 96,253
  26 Comment(s) , [ Όѹ 13 ]
  йͧẺ
  ͺ.ѹѧ
  ͧ鹢ͧͧ
  ͷ 1 - 10 ҡ 100
  ͷ 1 You want your friend to receive your urgent letter as soon as possible. You are not sure about the price so your ask the clerk at the post office, _________
  1.How much does it cost to send it express?
  2.Do I have to put a return address on the envelope?
  3.Are your sure that my friend will receive it?
  4.When can you take it to him?  : 10956ǵ: 0% ͺ١: 83ͧش: BUYandnut ´
  ͷ 2 When a customer complains that the spoon is dirty, the waiter apologizes and says, _______
  1.Please dont worry.
  2.Dont mention it.
  3.Ill bring you another one.
  4.Why dont your use chopsticks instead?  : 10910ǵ: 0% ͺ١: 100ͧش: GeySer ´
  ͷ 3 You ask the owner of a news-stand for the latest issue of your favorite magazine. He says, ________
  1.They have all disappeared.
  2.They are all sold out.
  3.Sorry, you cant help it.
  4.I dont mind.  : 10911ǵ: 0% ͺ١: 92ͧش: GeySer ´
  ͷ 4 A secretary is on the phone and wants to know the callers name so she asks politely, _____, Please?
  1.Who do you want to call
  2.Who are you
  3.Who is saying that
  4.Whos calling  : 10909ǵ: 0% ͺ١: 80ͧش: GeySer ´
  ͷ 5 Your sister tells you the same joke for the third time. You say to your father, _____
  1.Too good to be true.
  2.Threes crowd.
  3.Here we go again.
  4.One day at a time.  : 10898ǵ: 0% ͺ١: 53ͧش: legendfaith ´
  ͷ 6 When your neighbor asks you to move a heavy table, you say, ______ You can count on me.
  1.Dont bother.
  2.Dont care.
  3.No problem.
  4.No way.  : 10915ǵ: 0% ͺ١: 100ͧش: legendfaith ´
  ͷ 7 Jim knows Jan is upset because he has used her computer without her permission. Jim says, Im sorry. I ________
  1.thought you wouldnt know.
  2.should not let you know.
  3.didnt think you were mean.
  4.should have asked you.  : 10876ǵ: 0% ͺ١: 80ͧش: GeySer ´
  ͷ 8 A receptionist at a dental clinic is trying to arrange an appointment for a patient. She asks, _______
  1.What would be comfortable for you?
  2.Have we ever met before?
  3.Can you appoint Dr.Smith?
  4.Will next Tuesday morning be all right?  : 10869ǵ: 0% ͺ١: 64ͧش: GeySer ´
  ͷ 9 You want to borrow money from the bank. You say, I want to ____
  1.take out a loan.
  2.withdraw some money.
  3.open an account.
  4.cash a cheque.  : 10887ǵ: 0% ͺ١: 60ͧش: GeySer ´
  ͷ 10 Someone asks you personal question that you dont want to answer so you say politely, _____
  1.You have some nerve.
  2.Its none of your business.
  3.Id rather not say.
  4.Dont be so rude.


  ͷ 11 - 20 ҡ 100
  ͷ 11 You want to know the date your friend is leaving. You ask, ________
  1.Where will you go?
  2.When are you off?
  3.When will you come back?
  4.How many days will you be away?  : 2602ǵ: 0% ͺ١: 63ͧش: GeySer ´
  ͷ 12 You want your friend who is going abroad to telephone you. You say, ________
  1.Dont forget to email me.
  2.Give me a ring as soon as you can.
  3.Drop me a line once in a while.
  4.Please drop by if you have time.  : 2587ǵ: 0% ͺ١: 25ͧش: GeySer ´
  ͷ 13 Rose is going to board the ship Star of Siam. Her friend says, ________
  1.Have a good flight.
  2.Enjoy your cruise.
  3.Have a nice ride.
  4.Happy landing.  : 2580ǵ: 0% ͺ١: 100ͧش: GeySer ´
  ͷ 14 You are surprised when your friend says it is already 10 oclock. You ask, ________
  1.Do you have the time?
  2.Did I ask you for more time?
  3.Could you tell me what time it is?
  4.Are you sure thats the right time?  : 2589ǵ: 0% ͺ١: 88ͧش: GeySer ´
  ͷ 15 You knock your friends sunglasses off the desk and one lens breaks. You say, _____
  1.So sorry. I didnt mean to be so careless.
  2.Too bad. I didnt try to break it.
  3.Please forget it. I hope you dont mind.
  4.Never mind. You can get a new one.  : 2569ǵ: 0% ͺ١: 100ͧش: GeySer ´
  Situation : Jane meets a friend she hasnt seen for 5 years at Chatuchak Market on Saturday.
  Jane : Karen is that you?
  Karen : Jane! How great to run into you like this.    16   ?
  Jane : Fine, but really busy. I    17    you. You look terrific! Have you lost weight since
     18    .
  Karen : Yes, I was feeling tired all the time so I started an exercise program.    19    did I
  begin to feel more energetic but I also started to lose weight. Ive lost 10 kilos in the past
  year.
  Jane : I wish I could lose some weight.    20    I have no time to exercise.
  Karen :    21   . Get up an hour earlier and exercise before you go to work.
  Jane : Where do you go to exercise?
  Karen : Ive been doing aerobics at the park near my house three mornings a week.
  Jane : I cant exercise before work.    22    to shower and get ready.
  Karen : Then exercise after work.
  Jane : But all the places that offer aerobics are either too expensive or too crowded.
  Karen :    23    . If you really want to lose weight, just turn on your TV to the sports channel
  and do your aerobics at home in front of the TV.
  Jane : I dont have cable TV.
  Karen : Youre too much!    24    .
  Jane : Just seeing you has been an inspiration. Im going to start walking more. And taking the
  stairs instead of the elevator.
  Karen :    25    . It was very nice seeing you again. Goodbye.
  Jane : Bye Karen, and thanks for the good advice.
  ͷ 16
  1.How have you been
  2.How do you do
  3.What have you done
  4.What are you doing  : 2581ǵ: 0% ͺ١: 56ͧش: GeySer ´
  ͷ 17
  1.didnt want to forget
  2.wouldnt remember
  3.tried to think of
  4.almost didnt recognize  : 2557ǵ: 0% ͺ١: 56ͧش: GeySer ´
  ͷ 18
  1.I didnt see you
  2.you were fat
  3.I saw you last
  4.the time before  : 2579ǵ: 0% ͺ١: 78ͧش: GeySer ´
  ͷ 19
  1.Thats when
  2.Not only
  3.Then
  4.So  : 2569ǵ: 0% ͺ١: 33ͧش: GeySer ´
  ͷ 20
  1.At some point,
  2.Thats why
  3.In other words,
  4.The problem is


  ͷ 21 - 30 ҡ 100
  Situation : Jane meets a friend she hasnt seen for 5 years at Chatuchak Market on Saturday.
  Jane : Karen is that you?
  Karen : Jane! How great to run into you like this.    16   ?
  Jane : Fine, but really busy. I    17    you. You look terrific! Have you lost weight since
     18    .
  Karen : Yes, I was feeling tired all the time so I started an exercise program.    19    did I
  begin to feel more energetic but I also started to lose weight. Ive lost 10 kilos in the past
  year.
  Jane : I wish I could lose some weight.    20    I have no time to exercise.
  Karen :    21   . Get up an hour earlier and exercise before you go to work.
  Jane : Where do you go to exercise?
  Karen : Ive been doing aerobics at the park near my house three mornings a week.
  Jane : I cant exercise before work.    22    to shower and get ready.
  Karen : Then exercise after work.
  Jane : But all the places that offer aerobics are either too expensive or too crowded.
  Karen :    23    . If you really want to lose weight, just turn on your TV to the sports channel
  and do your aerobics at home in front of the TV.
  Jane : I dont have cable TV.
  Karen : Youre too much!    24    .
  Jane : Just seeing you has been an inspiration. Im going to start walking more. And taking the
  stairs instead of the elevator.
  Karen :    25    . It was very nice seeing you again. Goodbye.
  Jane : Bye Karen, and thanks for the good advice.
  ͷ 21
  1.You have to make the time
  2.Lets spend more time
  3.Make a difference
  4.Dont spend so much  : 2143ǵ: 0% ͺ١: 83ͧش: GeySer ´
  ͷ 22
  1.I want to spend one more hour
  2.It would take me another hour
  3.It needs much more time
  4.I have to use overtime  : 2147ǵ: 0% ͺ١: 50ͧش: GeySer ´
  ͷ 23
  1.Excuse yourself
  2.Dont apologize
  3.Stop making excuses
  4.Apology accepted  : 2159ǵ: 0% ͺ١: 43ͧش: GeySer ´
  ͷ 24
  1.I give up
  2.I couldnt agree more
  3.Wait a minute
  4.Take it easy  : 2158ǵ: 0% ͺ١: 50ͧش: GeySer ´
  ͷ 25
  1.Thats a good start
  2.Have a good trip
  3.You never listen to me
  4.Dont take any chances  : 2143ǵ: 0% ͺ١: 100ͧش: GeySer ´
           Personal success is the middle ground, the place    26   you get what you want and continue 
  to want what you have. Personal success is not measured by who you are,    27   you possess, or
  what you have accomplished.    28    personal success is measured by how good you feel {{num:    29   
  who you are, what you have done, and what you have. Personal success is within our grasp, but
  we must clearly know {{num:30)____and set out intention to have it.
           Personal success   31   , is not just about feeling good or happy with your life. It also
  involves    32   that you can get what you want. Personal success requires {{num:33)___ how to create
  the life you want. For some, finding personal success is learning how to get more ; for    34   its
  understanding how to be happier; and for many, it is learning both of these important skills.
           The good news is that you can learn how to achieve personal success, and you are probably
  much closer to it that you could    35    imagine. For most people, it id just a matter of making
  a few but significant changes in the way they think, feel, or act to create the fulfilling life they want.
  ͷ 26
  1.that when
  2.as what
  3.if so
  4.from which  : 2142ǵ: 0% ͺ١: 17ͧش: napasatan ´
  ͷ 27
  1.

  ͺҡ!

  ͡ ѹ
  URL\Link Ѻҹ˹ҹ
  Embed Code Ѻ˹ҹ
  纺 ҹͧҧ

  Hi5Hi5
  Ԩóͧͧ Ԩóҧ
  • ѧդԨóͧͧ


  ͧ ͹سҹ!!


  ѹ֡ Favorite Һ Ǻ Writer   ࡳҹ
  ͧ㹵͹- Ѿഷ 21 .. 52 / 16:16

  Ҵѡ : Ҵ | ŴҴ
  ͧ ͹سҹ!!

  ѹ֡ Favorite Һ Ǻ Writer / Vote ԴԷ writer@dek-d.com

  ŧҹͧ ͧ Essencely ҡ 3
  ͧ Ǵ ͹ Ҫ ʷ Ѿഷ
  1. ͺԪ.22 ͧ 10/40725 4 0% 22 .. 52
  2. ͺѧ . ¨^^ ʹԪѹ / gat-pat ͧ 18/96252 26 100% 21 .. 52
  3. ͧǡѺ͹ ԵԷ ͧ 16/4515 0 0% 26 .. 51

  ӹ Top 3

  ѧդӹ
  ԡӹ
  ӹش
   

  ѧդӹ
  ԡ¹ӹ
     ˹ҷ 1 | 2
  Դ繷 26
  ФѺ
  ͺسѺ
  Name : walk [ IP : 125.24.99.1 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 29 ԧҤ 2555 / 18:22
  Դ繷 25
  :)ҡ
  Name : [ IP : 118.173.127.205 ]
  Email / Msn: coatzazaza(ͷ)hotmail.co.th
  ѹ: 24 ԧҤ 2555 / 15:28
  Դ繷 24
  ͺس !!!!!!!!!!!!!!!
  Name : trirat kulchim [ IP : 125.26.56.224 ]
  Email / Msn: trirat_kul(ͷ)hotmail.com
  ѹ: 17 չҤ 2555 / 18:38
  Դ繷 23
  ҡ ͺس (?)
  Name : ---- [ IP : 180.183.16.7 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 5 չҤ 2555 / 16:08
  Դ繷 22
  ¼Դ йФ ੾ 1 ͧ

  ͷ 1 You want your friend to receive your urgent letter as soon as possible. You are not sure about the price so your ask the clerk at the post office, _________

  - Ҷͧ price Ҥ ͤ
  Щй ͧͺ 2.How much does it cost to send it express?


  Name : ajk [ IP : 61.7.180.222 ]
  Email / Msn: lezzii_grace(ͷ)hotmail.com
  ѹ: 1 չҤ 2555 / 20:27
  Դ繷 21
  ҡѺ ͺسҡѺ
  Name : beerhappen [ IP : 223.205.53.18 ]
  Email / Msn: happenman(ͷ)gmail.com
  ѹ: 4 Ҿѹ 2555 / 21:03
  Դ繷 20
  ҡ
  Name : pat [ IP : 122.155.36.236 ]
  Email / Msn: bori_pat(ͷ)sanook.com
  ѹ: 1 ѹҤ 2554 / 20:13
  Դ繷 19
  ըѧg]pvjtg-k=v[,kd
  Name : ˹ѡк < My.iD > ͧ ˹ѡк [ IP : 125.26.206.62 ]
  Email / Msn: - 觢ͤѺ
  ѹ: 10 Ȩԡ¹ 2554 / 11:29
  Դ繷 18
  Thanks
  Name : English [ IP : 182.53.231.146 ]
  Email / Msn: max.banna(ͷ)live.com
  ѹ: 2 ԧҤ 2554 / 22:15
  Դ繷 17
  ¡ͺ .3 ҧҤ 1
  Name : [ IP : 58.9.182.195 ]
  Email / Msn: intira1916(ͷ)hoymail.com
  ѹ: 17 áҤ 2554 / 13:50
  Դ繷 16
  ¼Դ¢ͤѺ
  Դ
  سҵǨ١ͧա駴¤Ѻ
  ͺس
  Name : Assault bot [ IP : 125.25.193.124 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 17 áҤ 2554 / 10:55
  Դ繷 15
  ҡ͡¼Դ¢ҡ ͧǹФѺ ǤҹҨШẺԴ
  Name : Tutor P'Dear [ IP : 223.207.186.229 ]
  Email / Msn: idea-wark(ͷ)hotmail.com
  ѹ: 18 Զع¹ 2554 / 03:08
  Դ繷 14
  ҡҡ¹ҡ͹
  Name : Ѩ [ IP : 49.229.26.43 ]
  Email / Msn: wawa(ͷ)hitmail.com
  ѹ: 1 Ҥ 2554 / 09:29
  Դ繷 13
  ԴֻǤ 1 ͺ 2 Ҥ Ҩеͺ 1
  2 Ҩеͺ 4 ѹҾ Ҩеͺ 3 Ф ҡʴԴ繹 ^^"
  Name : [ IP : 202.28.68.14 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 14 չҤ 2554 / 13:43
  Դ繷 12
  ҡ
  Name : seigo < My.iD > ͧ seigo [ IP : 125.25.167.70 ]
  Email / Msn: title-tamjay(ͷ)hotmail.com 觢ͤѺ
  ѹ: 26 Ҿѹ 2554 / 20:43
  Դ繷 11
  ͺسҡ¤ ѧҢͺͺͧԴѹʷ 20 ʹ
  PS.  "I alway smile so no one knows that I want to cry" ѹʹ ҩѹҡͧ
  Name : Misuki Asago < My.iD > ͧ Misuki Asago [ IP : 182.52.64.127 ]
  Email / Msn: - 觢ͤѺ
  ѹ: 13 Ҥ 2554 / 21:09
  Դ繷 10
  Thank you So much.
  Name : sontonglom [ IP : 223.206.184.144 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 14 ѹҤ 2553 / 16:12
  Դ繷 9
  ҡ¡ 555+
  Name : Ѱز [ IP : 223.206.158.35 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 2 ѹҤ 2553 / 19:04
  Դ繷 8
  ͺ.....................................س.......................................................................
  Name : 101 [ IP : 203.172.73.192 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 14 Ȩԡ¹ 2553 / 21:29
  Դ繷 7
  ͧ.¹ .¹
  Name : ԧ [ IP : 58.9.23.143 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 14 ѹ¹ 2553 / 18:14
  Դ繷 6

  ..
  ɹФ
  ѹѹͺѸͤ?


  PS.  Lonely I was alone, 'til you came in my life Without you babe, It's so hard 'Cause I need you here by my side :')
  Name : ZIZITS'Z < My.iD > ͧ ZIZITS'Z [ IP : 180.180.180.117 ]
  Email / Msn: - 觢ͤѺ
  ѹ: 12 áҤ 2553 / 16:57
  Դ繷 5
  thank you very much jaaa ;))
  Name : rabbit [ IP : 58.8.146.4 ]
  Email / Msn: -
  ѹ: 10 Ҥ 2553 / 12:50
  Դ繷 4
  ͺس
  Name : Sweet Pain < My.iD > ͧ Sweet Pain [ IP : 125.26.68.37 ]
  Email / Msn: - 觢ͤѺ
  ѹ: 22 ¹ 2553 / 09:31
  Դ繷 3
  ͺس
  PS.  ѡ
  Name : Namtha < My.iD > ͧ Namtha [ IP : 222.123.226.213 ]
  Email / Msn: www.jazzprincess(ͷ)hotmail.com 觢ͤѺ
  ѹ: 22 Ҿѹ 2553 / 17:46
  Դ繷 2
  ........................
  Name : ' [ IP : 117.47.58.219 ]
  Email / Msn: sasas(ͷ)hotmail.com
  ѹ: 16 ѹ¹ 2552 / 13:38
  ˹ҷ 1 | 2
  Post your comment : ʴԴ
  ǹ 1: Message ͤ

  ǹ 2 : Name ŧ
    ʤ繴 member Login name Password
    ʤʴ member : * email ٻ᷹
              Ţ

  "˹ѧʴ Ш͹ Ҥ 2559"

  ͵ŧ & ͹䢡ҹ

  • óշŧҹ鹹繼ŧҹ¼ŧŧҹͧ ԢԷͧŧҹ
   繢ͧŧŧҹµç Ѵ͡ ӫ ͹Ѻ͹حҵ
   ҡŧŧҹ

  • óշŧҹ鹹зӡäѴ͡ ӫ Ҩҡŧҹͧؤ ŧ
   ŧҹеͧӡҧԧҧ еͧѺԴͺͧèѴ
   ԢԷ§

  • ͤٻҾҡ㹼ŧҹҹ Դҡк
   ѵѵԨҡؤŷ 硴մͷǹ Ǩͺ
   ;٨稨ԧ 㴾繡ŧŧҹԴԢԷ
   ô駼кʹԹ÷ѹ
   Email: contact(at)dek-d.com ( ءѹ 24 )
   Tel: 0-2860-1142 ( - 0900-1800 )