Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ CALLIOPE

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นPiew
3 คำที่คือตัวฉัน "up" , "to" , "me"
การเรียน
งานอดิเรกอ่านหนังสือ,ฟังเพลง
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีตวุ้น
ปัจจุบันมนุษย์
อนาคต(มันมาถึงยังล่ะ?)
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบมาโอ,Girls and A Doll
อาหารที่ชอบสปาเก็ตตี้
กีฬาที่ชอบปิงปอง
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเช็คข่าว,ข้อมูล
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ