CONFUSING WORDS♥ รวมศัพท์อังกฤษที่มักใช้สับสน

ตอนที่ 81 : ตรงกลาง (center,middle,core)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 615
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    3 ธ.ค. 53

 

CENTER   MIDDLE   CORE
 


1. center (n) = ตรงกลาง ศูนย์กลาง
จุดกึ่งกลางของวงกลมหรือสถานที่

Ex.   My office is located at the center of Bangkok.
สำนักงานของฉันตั้งอยู่ในศูนย์กลางของกทม.
2. middle (n) = ตรงกลาง
อาณาเขตหรือบริเวณทั่วไปที่อยู่รอบๆศูนย์กลาง


Ex.   I draw a flower in the middle of the picture.
ฉันวาดรูปดอกไม้เอาไว้ตรงกลางของภาพ
 3. core (n) = ตรงกลาง แกนกลางของผลไม้บางชนิด

Ex.   Don't leave the apple core on the desk.
อย่าทิ้งแกนแอปเปิลเอาไว้บนโต๊ะสิ

Frank is digging in the backyard and Rio is watching.


Frank : If I continued digging a hole,I might dig through the center of the earth.

Rio : No,you can't.
Do you know that the earth core is extremely hot?

Frank : Rio you're talking like a middle age man.Do you know the world "imagination"?


ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

190 ความคิดเห็น