CONFUSING WORDS♥ รวมศัพท์อังกฤษที่มักใช้สับสน

ตอนที่ 66 : ไป (been,gone)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,019
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    23 ต.ค. 53

 

BEEN , GONE
 
1. been (v) = ไปและกลับมาแล้ว

Ex.   I have been to England twice this year.
ปีนี้ผมไปอังกฤษมาแล้ว2ครั้ง

We have been for a walk.
เราไปเดินเล่นกลับมาแล้ว
2. gone 
(v) =
อยู่ระหว่างการเดินทางไป
หรือไปถึงแล้วแต่ยังไม่กลับมา

Ex.  My father has gone to Germany.
He is now in Germany.
คุณพ่อของผมไปเยอรมัน ขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในเยอรมัน

Alice has gone for a walk.
อลิซไปเดินเล่น (ขณะนี้ก็ยังไม่กลับมาจากการเดินเล่น)ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

190 ความคิดเห็น