CONFUSING WORDS♥ รวมศัพท์อังกฤษที่มักใช้สับสน

ตอนที่ 46 : ข้างหน้า (ahead,forward,towards)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 945
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
    20 เม.ย. 53
AHEAD , FORWARD , TOWARDS1.ahead(adv) = อยู่ข้างหน้า ล่วงหน้า 
มักใช้ในความหมายว่า อยู่นำหน้า

Ex. They are driving about a mile ahead of us.
พวกเขาขับรถนำหน้าเราประมาณ 1 ไมล์2.forward(adv) = ไปข้างหน้า ใช้บ่งบอกถึง การมุ่งไปข้างหน้า

Ex. I stepped forward when the teacher asked for a volunteer.
ฉันก้าวออกไปข้างหน้าเมื่อครูขออาสาสมัคร3.towards(prep) = ไปยัง 
ใช้แสดงการเคลื่อนไหว มุ่งไปยังที่ใดที่หนึ่ง

Ex. That car is running straight towards a tree.
รถคันนั้นกำลังวิ่งตรงไปยังต้นไม้

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

190 ความคิดเห็น