นัดหมาย

นัดหมายที่ฉันสร้าง
งานฉลองวันคล้ายวันประสูติของฮองเฮา
สถานที่: เมืองฉางอัน
วันที่: 5 เม.ย. 54 / 08:00
( นัดแบบเปิด )

หน้าที่ : 1

นัดที่ฉันเข้าร่วม
งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติของฮองเฮาแห่งเมืองฉางอัน
สถานที่ : http://group.dek-d.com/landofdragon/ หน้าเมืองฉางอัน
วันนัด 30 มี.ค. 54 / 09:00
( นัดแบบเปิด )

หน้าที่ : 1