คำศัพท์ในตำนานเทพกรีก (หมวดอักษร A)ปรับปรุงใหม่

ตอนที่ 57 : ACTOR แอคเตอร์ (ราชา,ผู้ชาย)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 213
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    28 มี.ค. 51

ACTOR แอคเตอร์

1.ราชาแห่ง Phocis โอรสของ Deion ซึ่งเป็นราชาแห่ง Phocis กับ พระนาง Diomede เป็นพระญาติกับ Aenetus, Asteropeia, Cephalus และ Phylacus เป็นพระราชบิดาของ Irus, Menoetius และ Polymela อันประสูติแต่พระนาง Acgina เป็นพระอัยกาของ Patroclus ทรงเป็นผู้ล้างมลทินให้แก่ Paleus ในคดีฆาตกรรม Phocus ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของตน ในที่สุดได้พระราชทานอาณาจักรหนึ่งในสามส่วนแก่ Peleus ไปปกครอง และพระราชทาน Polymela หรืออีกนามหนึ่ง Antigone เป็นเจ้าสาว 

2.ราชาแห่ง Phthia โอรสของ Myrmidon อันประสูติแต่พระนาง Peisidice ทรงเป็นพระญาติกับ Antiphus และ Eupolemeia บางแห่งระบุว่า เป็นพระราชบิดาของ Eurytion แต่บางแห่งก็ว่า พระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีโอรสธิดา

3.บุตรของ Phorbas อันเกิดแต่ Hyrmina พี่น้องกับ Augeias และ Tiphys ทั้ง Actor และ Poseidon อาจเป็นบิดาของฝาแฝดที่มีนามว่า Eurytus และ Cteatus ที่เกิดแต่นาง Moline ก็ได้

4.เพื่อนของ Heracles ในการต่อสู้กับพวก Amazon

5.บุตรของ Poseidon บางแห่งกล่าวว่าเกิดแต่นาง Agamede

6.เพื่อนของ Aeneas ในการเดินทางจากทรอยไปอิตาลี

7.ผู้กล้าหาญ(Argonaut)ซึ่งเป็นบุตรของ Hippasus

8.บิดาของ Echecles

9.บางแห่งกล่าวว่าเป็นบิดาของ Astyoche

72 ความคิดเห็น