คำศัพท์ในตำนานเทพกรีก (หมวดอักษร A)ปรับปรุงใหม่

ตอนที่ 472 : ARGOS อาร์กอส (เมือง)

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 481
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    18 พ.ค. 51

ARGOS อาร์กอส

ชื่อเมืองสำคัญของ Argolis พระราชาผู้ครองเมืองนี้ ได้แก่ Inachus เป็นพระราชาองค์แรกครองราชย์เป็นเวลาหกสิบปี Phoroneus พระราชาองค์ที่สอง Apis พระราชาองค์ที่สาม Argus พระราชาองค์ที่สี่ครองราชย์เป็นเวลาเจ็ดสิบปี เป็นผู้พระราชทานนามของพระองค์ให้แก่เมืองนี้ มีพระราชาองค์อื่นๆ ปกครองต่อมาอีกหลายพระองค์ ได้แก่ Abas, Bias, Talaus, Temenus, Ceisus, Medon และต่อมาอีกสิบชั่วอายุ จนถึง Meltas ซึ่งสละราชสมบัติ จากนั้นจึงมีพระราชาองค์อื่นๆ ปกครองต่อมา ได้แก่ Cyanippus, Cylarabes, Orestes, Iphis, Sthenelus, Acrisius, Adrastus, Agamemnon, Agenor, Gelanor, Aleanor, Gelanor, Alector, Anaxagoras, Danaus, Lynceus, Pelasgus, Melampus, Tisamenus, Crotopus, Megapenthes และ Ceisus พระราชาองค์สุดท้ายของ Argos ได้แก่ Meltas ปราสาทของเมือง Argos มีชื่อว่า Larisa

http://www.maicar.com/GML/000Images/004maps/argos.jpg   

72 ความคิดเห็น