What's up
+ +

 

 

Zone [ โ ซ น น์ ]        

 “เราโหยหาสิ่งที่ลืมไว้เบื้องหลัง

และ ไล่ไขว้คว้าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้า” ... อลิซ  ไม่ลืม

 

ถ้ามีสิ่งที่อยากทำให้ได้ก่อนตาย ก็คงเป็น ถูกหวยรางวัลที่ 1 และเขียนนิยายจบ    Pet
 Typeหอยทาก
 Levelวัยชรา
 Sexเพศผู้
 Age3741 วัน
  ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย ใส่คำอธิบาย...