Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ 57124090

มิกะสุดเคะ

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นมิว
3 คำที่คือตัวฉัน "ฮา" , "ลุย" , "โลด"
การเรียนพอเอาตัวรอด
งานอดิเรกแต่งนิยาย
นิยามของฉันเกรียนให้สุดลิมิต
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่ดีที่สุดอนิเมะ,เกมส์
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบอาหารญี่ปุ่น
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง