-เขตการศึกษา- ที่เก็บงานรร.หามีอันใดไม่

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 328 Views

 • 0 Comments

 • 3 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  4

  Overall
  328

ตอนที่ 5 : อ้างอิงโครงงานวิทย์ ม.3

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 15
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  13 มิ.ย. 59

บทที่ 1

บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

        เสียงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสารสื่อที่สร้างความเข้าใจทำให้เกิดภาษา ซึ่งภาษาทำให้เกิดองค์ความรู้ รับรู้สิ่งต่างๆ ให้ความบันเทิง  เกิดความสนใจ ข้าพเจ้าได้รู้สึกสนใจที่เครื่องขยายเสียงหรือลำโพง ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานโดยเครื่องขยายเสียงจะขยายเสียงต่างๆที่รับมาซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไร เครื่องดนตรีไม้ธรรมดาสามารถได้ยินเสียงได้ไม่ดังนัก ปัจจุบันกลับสามารถเล่นได้และได้ยินในวงกว้างโดยใช้ลำโพงช่วยขยายอาณาเขตเสียง แต่ใช้อะไรในการรับ-ส่งเสียงให้ลำโพงกัน ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ จึงได้วางแผน ศึกษา และนำมาประดิษฐ์ขึ้นจนได้ผลงานออกมา

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1)   ต้องการทราบว่าสิ่งใดที่รับ-ส่งเสียงของเครื่องดนตรีไปยังเครื่องขยายเสียง

2.2)   เพื่อศึกษาว่าการทำงานภายในของตัวรับ-ส่งสัญญาณเสียงนี้เป็นอย่างไร

2.3)   เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก และเสียง

 

บทที่ 2


1. ทฤษฎีไฟฟ้า

2. ทฤษฎีการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

3. ทฤษฎีของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

4. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5. ทฤษฎีการเดินทางของเสียง

 

0 ความคิดเห็น